vagonWEB
Železniční osobní vozy
 
vagonWEB
Železniční osobní vozy
Hlavní strana » Popisy » Osobní vozy ZSSK
cs         ▼
Česky
English
Deutsch
Polski
Magyar

Osobní vozy ZSSK

Waggonbau Bautzen, pro ČSD 1972 - 1985, UIC - Y
Vagónka Studénka, pro ČSD 1969 - 1991
Waggonbau Görlitz, pro ČSD 1978 - 1985
Waggonbau Bautzen, pro ČSD 1978 - 1988, UIC-Z2
Waggonbau Bautzen, pro ČSD 1989 - 1990
Waggonbau Görlitz, pro RŽD 1994 - 1995
ŽOS Vrútky, 1992 - 1998 (modernizace)
ŽOS Vrútky, 1996 - 2006 (modernizace)
ŽOS Vrútky, 2004 - 2008 (modernizace vozů Bc - Waggonbau Bautzen UIC - Y)
ŽOS Vrútky, 2003 - 2009 (modernizace vozů Waggonbau Bautzen UIC-Z2)
ŽOS Trnava, 2007 - 2014 (modernizace vozů Waggonbau Bautzen UIC-Z2)
ŽOS Vrútky, pro ZSSK 2007 - 2015, UIC - Z2
ŽOS Trnava, 2009 - 2017 (modernizace vozů Vagónka Studénka UIC-Y)
Škoda Vagonka Ostrava, pro ZSSK 2010 - 2013 , Push-pull
ŽOS Vrútky, pro ZSSK 2018 - 2023, UIC - Z2
ŽOS Trnava, 2018 - 2021 (modernizace vozů Waggonbau Bautzen UIC-Z2)
ŽOS Trnava, 2021 - 2023 (modernizace vozů Vagónka Studénka UIC-Y)
Seřazení:
• Podle skupin
Podle tříd
Podle abecedy
Tabulkové zobrazení

Zobrazení:
• Jen provozní řady
Včetně vyřazených
Jen vyřazené

nahoru
Waggonbau Bautzen, pro ČSD 1972 - 1985, UIC - Y
 
B

Bee
51 56 20-41
50 56 20-41

51 56 20-31
50 56 20-48
175 ... 990


001 ... 005
001 ... 058
1974 - 1985 7
0

0
4

  140 km/h  
80
Našli jste chybu? | Trvalý odkaz
15.12.2022
B
Bee
50 56 29-40

50 56 29-48
001 ... 018

001 ... 014
1975 - 1978 0

2

  140 km/h  
54
Pôvodne vozne 1. triedy A a Aee.
Našli jste chybu? | Trvalý odkaz
15.12.2022
BDs

BDsee
51 56 82-40
50 56 82-40

50 56 82-48
000 ... 440


001 ... 028
1974 - 1981 1
3

10

  140 km/h  
40
Našli jste chybu? | Trvalý odkaz
15.12.2022
Bc


Bcee
51 56 59-41
51 56 59-80

51 56 59-70
001 ... 210


001 ... 003
1975 - 1984 1
8

3

  160 km/h*  
54
* rad 59-41 Vmax. 140 km/h
Našli jste chybu? | Trvalý odkaz
13.4.2019

nahoru
Vagónka Studénka, pro ČSD 1969 - 1991
 
Bdt

Bdtee
50 56 21-08


50 56 21-09
001 ... 195
196 ... 395

001 ... 021
1986 - 1987
1990 - 1991
1990 - 1991
14*
0

2  120 km/h  
88
Bdtee 21-09: dosadenie CZE do pôvodných Bdt 21-08 II.série (196 ... 395)
V rokoch 2009 - 2012 bolo v ŽOS Trnava modernizovaných 69 vozňov Bdt 21-08 II.série a 1 vozeň Bdtee 21-09 na Bdteer 20-00/Bdgteer/Bdteer 21-00.
V rokoch 2014 a 2015 bolo v ŽOS Trnava modernizovaných 30 vozňov Bdt 21-08 II.série na Bdgteer a 4 vozne Bdtee 21-09 na Bdteer 21-00.
V rokoch 2016 a 2017 bolo v ŽOS Trnava modernizovaných 13 vozňov Bdtee 21-09 a 1 vozeň Bdt 21-08 II.série na Bdteer 21-00.
* V rokoch 2021 - 2023 budú vozne modernizované v ŽOS Trnava na Bdteer 22-70.
Našli jste chybu? | Trvalý odkaz
6.3.2023
Bdt
50 56 21-08 396 ... 479 1991 - 1992 3
  120 km/h  
86+3
V rokoch 2015 - 2017 bolo 17 vozňov v ŽOS Trnava modernizovaných na rad Bdteer 21-00.
Našli jste chybu? | Trvalý odkaz
21.3.2022

nahoru
Waggonbau Görlitz, pro ČSD 1978 - 1985
 
WLAB
WLABee
51 56 70-40
51 56 70-70
001 ... 067
001 ... 008
1978 - 1985 13
8

  140 km/h*  
30
* WLABee 70-70: dosadenie CZE, Vmax. 160 km/h
V rokoch 2017 a 2018 prebehla u 5x WLAB a 8x WLABee humanizácia - dosadené nové okná, úprava WC bunky, úprava regulácie kúrenia a čalúnenie sedadiel/lôžok.
Našli jste chybu? | Trvalý odkaz
7.5.2022

nahoru
Waggonbau Bautzen, pro ČSD 1978 - 1988, UIC-Z2
 
WRRm
51 56 88-41 031 ... 070 1978 [1] 0
  140 km/h  
40
Vozeň odstavený, čaká na vyradenie.
Našli jste chybu? | Trvalý odkaz
18.3.2022

nahoru
Waggonbau Bautzen, pro ČSD 1989 - 1990
 
Bdtmee
Bdgtmee
50 56 22-44 001 ... 320 1989 - 1990 2007 - 2008 61
21

  140 km/h***  
96* ** 6*
* Bdgtmee: úprava jedného WC na služobný oddiel, 15 vozňov má tiež upravený krajný oddiel pre uloženie 6 bicyklov, počet miest 84
** len Bdgtmee humanizované v roku 2018
*** pôvodne 160 km/h
V roku 2017 bol humanizovaný interiér u 10 vozňov Bdtmee - nové sedadlá, batožinové police, úprava vodného hospodárstva WC bunky, tieniace fólie na okná.
V roku 2018 bol humanizovaný interiér u 8 vozňov Bdgtmee - nové sedadlá, batožinové police, úprava vodného hospodárstva WC bunky, wi-fi a u 12 vozňov Bdtmee - nové sedadlá, batožinové police, úprava vodného hospodárstva WC bunky.
Našli jste chybu? | Trvalý odkaz
15.12.2022

nahoru
Waggonbau Görlitz, pro RŽD 1994 - 1995
 
WLABmee
62 56 71-90 001 ... 010 1994 - 1995 * [10] 10
  200 km/h  
33
V rokoch 1994 - 1995 bolo vyrobených 100 vozňov WLABmee určených pre RŽD, ktoré ale odobrali len 85 vozňov, ostatné vozne odobrali BČ (3 vozne), UZ (2 vozne) a ŽSR (10 vozňov v roku 1997).
* u ZSSK (resp. ŽSR) od roku 1997

Po nehode v roku 2018 sa vozeň WLABmee 001 vrátil do prevádzky len s tromi nástupnými dverami.
Našli jste chybu? | Trvalý odkaz
18.3.2022

nahoru
ŽOS Vrútky, 1992 - 1998 (modernizace)
 

nahoru
ŽOS Vrútky, 1996 - 2006 (modernizace)
 
Apeer
61 56 19-70 001 ... 006
007 ... 016
017 ... 022
1996
2000 - 2001
2002
<22> 22
  160 km/h  
52 *
Apeer 001 ... 016: modernizácia z vozňov B (Györ) a Bh, po vozeň 006 v spolupráci s DVJ Dunakeszi
Apeer 017 ... 022: modernizácia z vozňov Bc 59-41

* vybrané vozne od roku 2017
Našli jste chybu? | Trvalý odkaz
14.3.2021
ARpeer
61 56 85-70 001 ... 003 2001 <3> 3


  160 km/h  
24 17
Modernizácia z vozňov B (Györ) a Bh.

V roku 2014 pre GVD 14/15 bola 1. trieda preznačená na 2 plus (bez úprav interiéru) a vozne boli radené v IC vlakoch na trase Bratislava - Žilina - Košice/Prešov.

V rokoch 2017 a 2018 boli do vozňov doplnené vonkajšie a vnútorné elektronické displeje.
Našli jste chybu? | Trvalý odkaz
16.4.2021
Aeer
61 56 19-70 031 ... 045 2003 - 2005 <15> 11
  160 km/h  
54
Modernizácia z vozňov UIC - Y (Bautzen).

V rokoch 2014 a 2016 prešli štyri vozne úpravou interiéru na vozňové triedy 1 plus a 2 plus.
Našli jste chybu? | Trvalý odkaz
13.10.2018
Aeer
61 56 19-70 033, 042, 043, 044 2014
2016
<4> 4


OV Zvolen
ŽOS Vrútky
  160 km/h  
8 42
V roku 2014 bola u troch vozňov realizovaná úprava interiéru na vozňové triedy 1 plus a 2 plus, vozne boli radené v GVD 14/15 v IC vlakoch
na trase Bratislava - Žilina - Košice až do 17.1.2016.
Od 1. 3. 2016 došlo k preznačeniu triedy 2 plus na 1. triedu, 1 plus ostala zachovaná.
V roku 2016 bola realizovaná rovnaká úprava interiéru na vozni 043, ale už s označením tried 1 a 1 plus.
Našli jste chybu? | Trvalý odkaz
16.4.2021
Bpeer
61 56 20-70

61 56 29-70
001 ... 014

001 ... 010
011 ... 027
1996

2000
2002 - 2003
<14>
<10>
<17>
14
10
17  160 km/h  
66* ** ** 6***
Bpeer 20-70 001 ... 014: modernizácia z vozňov Bh v spolupráci s DVJ Dunakeszi
Bpeer 29-70 001 ... 010: modernizácia z vozňov B (Györ) a Bh
Bpeer 29-70 011 ... 027: modernizácia z vozňov UIC - Y (Bautzen)

* vozne Bpeer 20-70 majú 76 miest na sedenie
** dosadené v rokoch 2016 - 2020 pri revitalizácii interiéru
*** v roku 2017 (10 ks) a v rokoch 2018 - 2020 (17 ks) bola u Bpeer 29-70 prevedená úprava interiéru - osadených 6 hákov pre bicykle a dve sklopné sedadlá namiesto dvoch pevných sedadiel
Našli jste chybu? | Trvalý odkaz
26.11.2021
Beer
61 56 20-70 021 ... 072 2003 - 2006 <52> 52
  160 km/h  
60 *
Modernizácia z vozňov UIC - Y (Bautzen).

* vybrané vozne od roku 2016
Našli jste chybu? | Trvalý odkaz
14.3.2021
BDsheer
61 56 82-70 101 ... 103
103 ... 106
1996
2001
<6> 6
  160 km/h  
24+4 * *
Modernizácia z vozňov Bh.

* len vozeň 103 (2017), ostatné až od roku 2019
Našli jste chybu? | Trvalý odkaz
14.3.2021
WRReer
61 56 88-70 001 ... 003 1996 <3> 3
  160 km/h  
24 20
Modernizácia z vozňov Bh v spolupráci s DVJ Dunakeszi.
Našli jste chybu? | Trvalý odkaz
14.3.2021

nahoru
ŽOS Vrútky, 2004 - 2008 (modernizace vozů Bc - Waggonbau Bautzen UIC - Y)
 
Bd
51 56 20-40 010 ... 014 2004 5
  140 km/h  
58 2
Úprava z vozňov Bc.

jedna umyváreň a časť priľahlého oddielu upravené ako priestor pre bicykle
Našli jste chybu? | Trvalý odkaz
13.10.2018
B, Bee
Bgee
Bd, Bdee
51 56 20-40
51 56 20-30
51 56 29-40
021 ... 039
001 ... 005
101 ... 108
2006-07
2007-08
2007-08
<3+16>
<5>
<2+6>
1+0
2
0+5

  140 km/h  
60* 6**
Úprava z vozňov Bc.

* Bgee: WC a umyváreň upravené na služobný oddiel, miest na sedenie 60 (na niektoré vozne osadené CZE neskôr, do roku 2009 označené ako Bg)
* Bd, Bdee: WC, umyváreň a priľahlý oddiel upravené ako priestor pre bicykle, miest na sedenie 54
** iba pri Bd a Bdee
Našli jste chybu? | Trvalý odkaz
15.12.2022

nahoru
ŽOS Vrútky, 2003 - 2009 (modernizace vozů Waggonbau Bautzen UIC-Z2)
 
WRRmeer
61 56 88-70 011 ... 018 2007-2009 <8> 7
  160 km/h  
24 19
Modernizácia z vozňov BRcm.
Od roku 2019 dochádza k zmene povrchu dosák jedálenských stolov ako súčasť zavádzania nového gastronomického konceptu spoločnosti Wagon Slovakia Košice a.s.

Vozeň 011 poškodený pri nehode v žst. Košice v roku 2020, odstavený mimo prevádzky.
Našli jste chybu? | Trvalý odkaz
11.6.2021

nahoru
ŽOS Trnava, 2007 - 2014 (modernizace vozů Waggonbau Bautzen UIC-Z2)
 
Bmeer
61 56 21-70 001 ... 078 2007-2010 <73> 22
  160 km/h  
66
Modernizácia z vozňov Amee a Bmee.

V roku 2008 boli 4 vozne dočasne preznačené na Ameer a prevádzkováné ako 1. trieda, do roku 2012 boli postupne preznačené späť na Bmeer.
Prvý modernizovaný vozeň Bmeer 050 - iba dosadenie klimatizácie (bez zásuviek, úpravy interiéru a vakuového WC).
Od roku 2018 (predsériová modernizácia jedného vozňa už v roku 2017) prebieha ďalšia modernizácia Bmeer, vozne sú preznačené na nový rad Bmz.
Našli jste chybu? | Trvalý odkaz
26.11.2021
Bdghmeer
61 56 28-70 001 ... 030 2009 - 2014 <30> 30
  160 km/h  
31+4 12 2 5
Bdghmeer 001 ... 020: modernizácia z vozňov BDshmee 82-70 a BDshmee 82-78
Bdghmeer 021 ... 030: modernizácia z vozňov BDshmeer 82-70

Prototypový Bdghmeer 001 má odlišné usporiadanie interiéru: oddielové usporiadanie 32+4 miesta, veľkopriestor 12+2 miesta, otvorený batožinový priestor pre 3 bicykle.

Do vozňov Bdghmeer 026 - 030 boli v roku 2020? doplnené vonkajšie a vnútorné elektronické displeje.
Našli jste chybu? | Trvalý odkaz
11.6.2021

nahoru
ŽOS Vrútky, pro ZSSK 2007 - 2015, UIC - Z2
 
Ampeer
61 56 19-70 201 ... 215 2008 - 2010, 2012 [15] 15
  160 km/h  
54
Našli jste chybu? | Trvalý odkaz
14.3.2021
Bmpeer
61 56 20-70 201 ... 250 2007 - 2011 [50] 50
  160 km/h  
76
Našli jste chybu? | Trvalý odkaz
14.3.2021
Bdmpeer
61 56 20-70 301 ... 310
311 ... 327
2014, 2015 [10]
[17]
10
17

  160 km/h  
72 * 6
Nasadenie vozňov len do regionálnej dopravy - vlaky kategórie Os, REX a RR.

* wifi len vo vozňoch Bdmpeer 311 - 327
Našli jste chybu? | Trvalý odkaz
14.3.2021

nahoru
ŽOS Trnava, 2009 - 2017 (modernizace vozů Vagónka Studénka UIC-Y)
 
Bdteer
Bdgteer
Bdteer
61 56 20-00
61 56 20-00
61 56 21-00
001 ... 012
101 ... 150
201 ... 273
2008, 2009
2010, 2014, 2015
2010 - 2012, 2015 - 2017
<12>
<50>
<73>
12
50
73

  120 km/h  
80+7* 5* * *
Modernizácia z vozňov Bdt a Bdtee (Vagónka Studénka 1990-91).

* Bdteer 20-00: 80+7 miest, 5 stojanov pre bicykle na predstavku
* Bdgteer 20-00: 80+5 miest, 5 stojanov pre bicykle a oddiel pre vlakovú čatu na predstavku
* Bdteer 21-00: 84+2 miest, 2 stojany pre bicykle na predstavku (prvé vozne pôvodne označené ako Bvteer)
* Bdteer 21-00 (2015 - 2017): 84+2 miest, 3 stojany pre bicykle na predstavku, EIS, wifi a USB zásuvka
Našli jste chybu? | Trvalý odkaz
14.3.2021

nahoru
Škoda Vagonka Ostrava, pro ZSSK 2010 - 2013 , Push-pull
 
951
96 56 4 951 001 ... 010 2010 - 2013 [10] 10
  160 km/h  
90+12 4
Našli jste chybu? | Trvalý odkaz
14.3.2021
051
96 56 0 051 001 ... 020 2010 - 2013 [20] 20
  160 km/h  
130
Našli jste chybu? | Trvalý odkaz
14.3.2021

nahoru
ŽOS Vrútky, pro ZSSK 2018 - 2023, UIC - Z2
 
Ampz
61 56 10-70 001 ... 007 2020 - 2021 [7] 7
  160 km/h  
52
Našli jste chybu? | Trvalý odkaz
14.3.2021
Bmpz
61 56 22-70 001 ... 028 2018 - 2020 [28] 28
  160 km/h  
84
Našli jste chybu? | Trvalý odkaz
14.3.2021
Bdmpz
50 56 22-70  100 ... 116 2021 -2023 [8] 8
  160 km/h  
84+9 6
V rokoch 2021 - 2023 bude vyrobených 17 ks vozňov.
Našli jste chybu? | Trvalý odkaz
6.3.2023

nahoru
ŽOS Trnava, 2018 - 2021 (modernizace vozů Waggonbau Bautzen UIC-Z2)
 
Bmz
Bmz
61 56 21-70
50 56 21-70
101 ... 140
141 ... 151
2018-2020
2021
<40>
<11>
40
11

  160 km/h  
66
Modernizácia z vozňov Bmeer.

Vozeň Bmz 101 predstavuje predsériovú modernizáciu interiéru.
Od roku 2021 došlo k zmene legislatívy, vozne 141 - 151 majú povolenie na prevádzku len od Dopravného úradu SR na sieti ŽSR.
Našli jste chybu? | Trvalý odkaz
26.11.2021

nahoru
ŽOS Trnava, 2021 - 2023 (modernizace vozů Vagónka Studénka UIC-Y)
 
Bdteer
50 56 22-70 029 ... 063 2021 - 2023 <21> 21
  160 km/h  
96+2 3
Modernizácia z vozňov Bdt (Vagónka Studénka 1986-87).

Prvý dodaný vozeň Bdteer 029 bol prevzatý až v roku 2022 a zaradený do prevádzky od 15.2.2022.
Našli jste chybu? | Trvalý odkaz
6.3.2023


Poslední aktualizace: 6.3.2023

Aktualizácia dát: Marek Bičan, informáciami tiež prispeli: ENrico, Jiří Pokorný a Ing. Miloš Slávik.

Údaje sú bez záruky. Privítam každé upresnenie a doplnenie, ktoré zasielajte na email fotkyvoznov(zavináč)gmail(bodka)com, do predmetu správy prosím vyplniť heslo vagonweb. Ďakujem.

Autor nákresov: pd s využitím nákresov Jiřího Vaňka, j.vanek(zavináč)email(bodka)cz.

Vysvětlivky barevného rozlišení:

Provozované vozy
Vyřazené vozy
Provozované rekonstruované vozy
Vyřazené rekonstruované vozy
Provozované převzaté vozy
Vyřazené převzaté vozy
vagonWEB.cz
Železniční osobní vozy