vagonWEB
Železniční osobní vozy
 
vagonWEB
Železniční osobní vozy
Hlavní strana » Popisy » Osobní vozy ZSSK
cs         ▼
Česky
English
Deutsch
Polski
Magyar

Osobní vozy ZSSK

Waggonbau Bautzen, pro ČSD 1972 - 1985, UIC - Y
Vagónka Studénka, pro ČSD 1969 - 1991
Waggonbau Görlitz, pro ČSD 1978 - 1985
Waggonbau Bautzen, pro ČSD 1989 - 1990
Waggonbau Görlitz, pro RŽD 1994 - 1995
ŽOS Vrútky, 1996 - 2006 (modernizace)
ŽOS Vrútky, 2003 - 2009 (modernizace vozů Waggonbau Bautzen UIC-Z2)
ŽOS Trnava, 2007 - 2014 (modernizace vozů Waggonbau Bautzen UIC-Z2)
ŽOS Vrútky, pro ZSSK 2007 - 2015, UIC - Z2
ŽOS Trnava, 2009 - 2023 (modernizace vozů Vagónka Studénka UIC-Y)
Škoda Vagonka Ostrava, pro ZSSK 2010 - 2013 , Push-pull
ŽOS Vrútky, pro ZSSK 2018 - 2023, UIC - Z2
ŽOS Trnava, 2018 - 2021 (modernizace vozů Waggonbau Bautzen UIC-Z2)
Seřazení:
• Podle skupin
Podle tříd
Podle abecedy
Tabulkové zobrazení

Zobrazení:
• Jen provozní řady
Včetně vyřazených
Jen vyřazené

nahoru
Waggonbau Bautzen, pro ČSD 1972 - 1985, UIC - Y
 
Bc


Bcee
51 56 59-41
51 56 59-80

51 56 59-70
001 ... 210
2xx ... 238

001 ... 003
 1975 - 1984  1
 5

 3
160 km/h*
   
54
* rad 59-41 Vmax. 140 km/h
Našli jste chybu? | Trvalý odkaz
8.2.2024

nahoru
Vagónka Studénka, pro ČSD 1969 - 1991
 
Bdt

Bdtee
50 56 21-08


50 56 21-09
001 ... 195
196 ... 395

001 ... 021
 1986 - 1987
 1990 - 1991
 1990 - 1991
 0
 0

 2
120 km/h


   
88
Bdtee 21-09: dosadenie CZE do pôvodných Bdt 21-08 II. série (196 ... 395)
V rokoch 2009 - 2012 bolo v ŽOS Trnava modernizovaných 69 vozňov Bdt 21-08 II. série a 1 vozeň Bdtee 21-09 na Bdteer 20-00/Bdgteer/Bdteer 21-00.
V rokoch 2014 a 2015 bolo v ŽOS Trnava modernizovaných 30 vozňov Bdt 21-08 II. série na Bdgteer a 4 vozne Bdtee 21-09 na Bdteer 21-00.
V rokoch 2016 a 2017 bolo v ŽOS Trnava modernizovaných 13 vozňov Bdtee 21-09 a 1 vozeň Bdt 21-08 II. série na Bdteer 21-00.
V rokoch 2021 - 2023 bolo v ŽOS Trnava modernizovaných 35 vozňov Bdt 21-08 I. série (001 ... 195) na Bdteer 22-70.
Našli jste chybu? | Trvalý odkaz
18.9.2023
Bdt
50 56 21-08 396 ... 479  1991 - 1992  3 120 km/h
   
86+3
V rokoch 2015 - 2017 bolo 17 vozňov v ŽOS Trnava modernizovaných na rad Bdteer 21-00.
Našli jste chybu? | Trvalý odkaz
21.3.2022

nahoru
Waggonbau Görlitz, pro ČSD 1978 - 1985
 
WLAB
WLABee
51 56 70-40
51 56 70-70
001 ... 067
001 ... 008
 1978 - 1985  13
 8
140 km/h*
   
30
* WLABee 70-70: dosadenie CZE, Vmax. 160 km/h
V rokoch 2017 a 2018 prebehla u 5x WLAB a 8x WLABee humanizácia - dosadené nové okná, úprava WC bunky, úprava regulácie kúrenia a čalúnenie sedadiel/lôžok.
Našli jste chybu? | Trvalý odkaz
7.5.2022

nahoru
Waggonbau Bautzen, pro ČSD 1989 - 1990
 
Bdtmee
Bdgtmee
50 56 22-44 001 ... 320  2007 - 2008  33
 15
140 km/h***
 1989 - 1990    
96* ** 6*
* Bdgtmee: úprava jedného WC na služobný oddiel, 15 vozňov má tiež upravený krajný oddiel pre uloženie 6 bicyklov, počet miest 84
** len Bdgtmee humanizované v roku 2018
*** pôvodne 160 km/h
V roku 2017 bol humanizovaný interiér u 10 vozňov Bdtmee - nové sedadlá, batožinové police, úprava vodného hospodárstva WC bunky, tieniace fólie na okná.
V roku 2018 bol humanizovaný interiér u 8 vozňov Bdgtmee - nové sedadlá, batožinové police, úprava vodného hospodárstva WC bunky, wi-fi a u 12 vozňov Bdtmee - nové sedadlá, batožinové police, úprava vodného hospodárstva WC bunky.

Od roku 2022 sa nehumanizované Bdtmee/Bdgtmee nepristavujú na vyššie stupne prehliadok a idú postupne do STOP stavu, od 01/2024 začína ich hromadné vyraďovanie.
Našli jste chybu? | Trvalý odkaz
20.1.2024

nahoru
Waggonbau Görlitz, pro RŽD 1994 - 1995
 
WLABmee
62 56 71-90 001 ... 010  1994 - 1995 * [10]  10 200 km/h
   
33
V rokoch 1994 - 1995 bolo vyrobených 100 vozňov WLABmee určených pre RŽD, ktoré ale odobrali len 85 vozňov, ostatné vozne odobrali BČ (3 vozne), UZ (2 vozne) a ŽSR (10 vozňov v roku 1997).
* u ZSSK (resp. ŽSR) od roku 1997

Po nehode v roku 2018 sa vozeň WLABmee 001 vrátil do prevádzky len s tromi nástupnými dverami.
Našli jste chybu? | Trvalý odkaz
18.3.2022

nahoru
ŽOS Vrútky, 1996 - 2006 (modernizace)
 
Apeer
61 56 19-70 001 ... 006
007 ... 016
017 ... 022
 1996
 2000 - 2001
 2002
<22>  22 160 km/h
   
52 *
Apeer 001 ... 016: modernizácia z vozňov B (Györ) a Bh, po vozeň 006 v spolupráci s DVJ Dunakeszi
Apeer 017 ... 022: modernizácia z vozňov Bc 59-41

* vybrané vozne od roku 2017
Našli jste chybu? | Trvalý odkaz
14.3.2021
ARpeer
61 56 85-70 001 ... 003  2001 <3>  3 160 km/h


   
24 17
Modernizácia z vozňov B (Györ) a Bh.

V roku 2014 pre GVD 14/15 bola 1. trieda preznačená na 2 plus (bez úprav interiéru) a vozne boli radené v IC vlakoch na trase Bratislava - Žilina - Košice/Prešov.

V rokoch 2017 a 2018 boli do vozňov doplnené vonkajšie a vnútorné elektronické displeje.
Našli jste chybu? | Trvalý odkaz
16.4.2021
Aeer
61 56 19-70 031 ... 045  2003 - 2005 <15>  11 160 km/h
   
54
Modernizácia z vozňov UIC - Y (Bautzen).

V rokoch 2014 a 2016 prešli štyri vozne úpravou interiéru na vozňové triedy 1 plus a 2 plus.
Našli jste chybu? | Trvalý odkaz
13.10.2018
Aeer
61 56 19-70 033, 042, 043, 044  2014
 2016
OV Zvolen
ŽOS Vrútky*
<4>  3 160 km/h
   
54
V roku 2014 bola u troch vozňov realizovaná úprava interiéru na vozňové triedy 1 plus (oddiel 3 a 4, v predaji 8 miest) a 2 plus (42 miest). Vozne boli radené od GVD 14/15 v IC vlakoch na trase Bratislava - Žilina - Košice až do 17.1.2016.
Od 1. 3. 2016 došlo k preznačeniu triedy 2 plus na 1. triedu, 1 plus ostala zachovaná.
Od začiatku platnosti GVD 22/23 bola trieda 1 plus zrušená a preznačená na 1. triedu.

* v roku 2016 bola realizovaná rovnaká úprava interiéru na vozni 043 (v ŽOS Vrútky), ale už len s označením tried 1 a 1 plus. Vozeň je po nehode od roku 2021 odstavený v ŽOS Vrútky.
Našli jste chybu? | Trvalý odkaz
4.7.2023
Bpeer
61 56 20-70

61 56 29-70
 
001 ... 014

001 ... 010
011 ... 027
 1996
 2000
 2002 - 2003
<14>
<10>
<17>
 14
 10
 17
160 km/h


   
66* ** ** **** 6***
Bpeer 20-70 001 ... 014: modernizácia z vozňov Bh v spolupráci s DVJ Dunakeszi
Bpeer 29-70 001 ... 010: modernizácia z vozňov B (Györ) a Bh
Bpeer 29-70 011 ... 027: modernizácia z vozňov UIC - Y (Bautzen)

* vozne Bpeer 20-70 majú 76 miest na sedenie
** dosadené v rokoch 2016 - 2020 pri revitalizácii interiéru
*** v roku 2017 (10 ks) a v rokoch 2018 - 2020 (17 ks) bola u Bpeer 29-70 prevedená úprava interiéru - osadených 6 hákov pre bicykle a dve sklopné sedadlá namiesto dvoch pevných sedadiel
**** len u Bpeer 29-70 od roku 2022
Našli jste chybu? | Trvalý odkaz
26.10.2023
Beer
61 56 20-70 021 ... 072  2003 - 2006 <52>  51 160 km/h
   
60 *
Modernizácia z vozňov UIC - Y (Bautzen).

* vybrané vozne od roku 2016
Našli jste chybu? | Trvalý odkaz
8.2.2024
BDsheer
61 56 82-70 101 ... 103
103 ... 106
 1996
 2001
<6>  6 160 km/h
   
24+4 * *
Modernizácia z vozňov Bh.

* len vozeň 103 (2017), ostatné až od roku 2019
Našli jste chybu? | Trvalý odkaz
14.3.2021
WRReer
61 56 88-70 001 ... 003  1996 <3>  3 160 km/h
   
24 20 *
Modernizácia z vozňov Bh v spolupráci s DVJ Dunakeszi.

* doplnená v roku 2022
Našli jste chybu? | Trvalý odkaz
26.10.2023

nahoru
ŽOS Vrútky, 2003 - 2009 (modernizace vozů Waggonbau Bautzen UIC-Z2)
 
WRRmeer
61 56 88-70 011 ... 018  2007 - 2009 <8>  7 160 km/h
   
24 19 *
Modernizácia z vozňov BRcm.
Od roku 2019 dochádza k zmene povrchu dosák jedálenských stolov ako súčasť zavádzania nového gastronomického konceptu spoločnosti Wagon Slovakia Košice a.s.

Vozeň 011 poškodený pri nehode v žst. Košice v roku 2020, odstavený mimo prevádzky.

* doplnená v roku 2022
Našli jste chybu? | Trvalý odkaz
26.10.2023

nahoru
ŽOS Trnava, 2007 - 2014 (modernizace vozů Waggonbau Bautzen UIC-Z2)
 
Bmeer
61 56 21-70 001 ... 078  2007 - 2010 <73>  22 160 km/h
   
66
Modernizácia z vozňov Amee a Bmee.

V roku 2008 boli 4 vozne dočasne preznačené na Ameer a prevádzkováné ako 1. trieda, do roku 2012 boli postupne preznačené späť na Bmeer.
Prvý modernizovaný vozeň Bmeer 050 - iba dosadenie klimatizácie (bez zásuviek, úpravy interiéru a vakuového WC).
Od roku 2018 (predsériová modernizácia jedného vozňa už v roku 2017) prebieha ďalšia modernizácia Bmeer, vozne sú preznačené na nový rad Bmz.
Našli jste chybu? | Trvalý odkaz
21.10.2023
Bdghmeer
61 56 28-70 001 ... 030  2009 - 2014 <30>  30 160 km/h
   
31+4 12 2 5
Bdghmeer 001 ... 020: modernizácia z vozňov BDshmee 82-70 a BDshmee 82-78
Bdghmeer 021 ... 030: modernizácia z vozňov BDshmeer 82-70

Prototypový Bdghmeer 001 má odlišné usporiadanie interiéru: oddielové usporiadanie 32+4 miesta, veľkopriestor 12+2 miesta, otvorený batožinový priestor pre 3 bicykle.

Do vozňov Bdghmeer 026 - 030 boli v roku 2020? doplnené vonkajšie a vnútorné elektronické displeje.
Našli jste chybu? | Trvalý odkaz
11.6.2021

nahoru
ŽOS Vrútky, pro ZSSK 2007 - 2015, UIC - Z2
 
Ampeer
61 56 19-70 201 ... 215  2008 - 2010, 2012 [15]  15 160 km/h
   
54
Našli jste chybu? | Trvalý odkaz
14.3.2021
Bmpeer
61 56 20-70 201 ... 250  2007 - 2011 [50]  50 160 km/h
   
74 * 3 *
* Pôvodne 76 miest na sedenie. V rokoch 2022 a 2023 došlo k úprave interiéru - demontáž krajného dvojsedadla (ostáva 74 miest) a batožinovej police, montáž stojanu na bicykle.
Našli jste chybu? | Trvalý odkaz
8.2.2024
Bdmpeer
61 56 20-70 301 ... 310
311 ... 327
 2014, 2015 [10]
[17]
 10
 17
160 km/h
   
72 * 6
Nasadenie vozňov len do regionálnej dopravy - vlaky kategórie Os, REX a RR.

* wifi od výroby len vo vozňoch Bdmpeer 311 - 327, v roku 2022 doplnená aj do Bdmpeer 301 - 310
Našli jste chybu? | Trvalý odkaz
26.10.2023

nahoru
ŽOS Trnava, 2009 - 2023 (modernizace vozů Vagónka Studénka UIC-Y)
 
Bdteer
61 56 20-00 001 ... 012  2008, 2009 <12>  12 120 km/h
   
80+7 5
Modernizácia z vozňov Bdt a Bdtee (Vagónka Studénka 1990-91).
Našli jste chybu? | Trvalý odkaz
14.3.2021
Bdgteer
61 56 20-00 101 ... 150  2010, 2014, 2015 <50>  50 120 km/h
   
80+5 5
Modernizácia z vozňov Bdt a Bdtee (Vagónka Studénka 1990-91).
Našli jste chybu? | Trvalý odkaz
14.3.2021
Bdteer
61 56 21-00 201 ... 273  2010 - 2012, 2015 - 2017 <73>  73 120 km/h
   
84+2 2* * *
Modernizácia z vozňov Bdt a Bdtee (Vagónka Studénka 1990-91). Prvé vozne pôvodne označené ako Bvteer.

* vozne z roku 2015-2017: 3 stojany pre bicykle na predstavku, EIS, wifi a USB zásuvka
Našli jste chybu? | Trvalý odkaz
14.3.2021
Bdteer
50 56 22-70 029 ... 063  2021 - 2023 <35>  35 160 km/h
   
96+2 3
Modernizácia z vozňov Bdt (I. séria, Vagónka Studénka 1986-87).

Prvý dodaný vozeň Bdteer 029 bol prevzatý v roku 2022 a zaradený do prevádzky od 15.2.2022. Posledné 3 vozne boli prevzaté a zaradené do prevádzky v 10/2023.
Našli jste chybu? | Trvalý odkaz
6.3.2023

nahoru
Škoda Vagonka Ostrava, pro ZSSK 2010 - 2013 , Push-pull
 
951
96 56 4 951 001 ... 010  2010 - 2013 [10]  10 160 km/h


   
90+12 4
Našli jste chybu? | Trvalý odkaz
14.3.2021
051
96 56 0 051 001 ... 020  2010 - 2013 [20]  20 160 km/h


   
130
Našli jste chybu? | Trvalý odkaz
14.3.2021

nahoru
ŽOS Vrútky, pro ZSSK 2018 - 2023, UIC - Z2
 
Ampz
61 56 10-70 001 ... 007  2020 - 2021 [7]  7 160 km/h
   
52
Našli jste chybu? | Trvalý odkaz
14.3.2021
Bmpz
61 56 22-70 001 ... 028  2018 - 2020 [28]  28 160 km/h
   
84
Našli jste chybu? | Trvalý odkaz
14.3.2021
Bdmpz
50 56 22-70  100 ... 116  2021 - 2023 [17]  17 160 km/h
   
84+9 6
Našli jste chybu? | Trvalý odkaz
21.10.2023

nahoru
ŽOS Trnava, 2018 - 2021 (modernizace vozů Waggonbau Bautzen UIC-Z2)
 
Bmz
Bmz
61 56 21-70
50 56 21-70
101 ... 140
141 ... 151
 2018 - 2020
 2021
<40>
<11>
 40
 11
160 km/h
   
66
Modernizácia z vozňov Bmeer.

Vozeň Bmz 101 predstavuje predsériovú modernizáciu interiéru.
Od roku 2021 došlo k zmene legislatívy, vozne 141 - 151 majú povolenie na prevádzku len od Dopravného úradu SR na sieti ŽSR.
Našli jste chybu? | Trvalý odkaz
21.10.2023


Poslední aktualizace: 8.2.2024

Aktualizácia dát: Marek Bičan, informáciami tiež prispeli: ENrico, Jiří Pokorný a Ing. Miloš Slávik.

Údaje sú bez záruky. Privítam každé upresnenie a doplnenie, ktoré zasielajte na email fotkyvoznov(zavináč)gmail(bodka)com, do predmetu správy prosím vyplniť heslo vagonweb. Ďakujem.

Autor nákresov: pd s využitím nákresov Jiřího Vaňka, j.vanek(zavináč)email(bodka)cz.

Vysvětlivky barevného rozlišení:

Provozované vozy
Vyřazené vozy
Provozované rekonstruované vozy
Vyřazené rekonstruované vozy
Provozované převzaté vozy
Vyřazené převzaté vozy

28.04
vagonWEB.cz
Železniční osobní vozy