vagonWEB
Železniční osobní vozy
 

vagonWEB

Železniční osobní vozy

Hlavní strana » Popisy » Osobní vozy HŽ
cs         ▼
Česky
English
Deutsch
Polski

Osobní vozy HŽ

GOŠA Smederevska Palanka, pro JŽ 1964 - 1988, UIC-Y
TŽV Janko Gredelj Zagreb, pro JŽ 1970 - 1985, UIC-Y
Mašinska Industrija Niš (licence Jenbacher Werke), pro JŽ 1987
GOŠA Smederevska Palanka (licence Siemens), pro JŽ 1991, UIC-Z1
TVT Boris Kidrič Maribor / TŽV Janko Gredelj Zagreb, pro HŽ 1992 - 1994 (rekonstrukce vozů GOŠA), UIC-Y
TŽV Janko Gredelj Zagreb, pro JŽ 1985 a HŽ 1991 - 2012 (rekonstrukce vozů GOŠA), UIC-Y
Seřazení:
• Podle skupin
Podle tříd
Podle abecedy
Tabulkové zobrazení

nahoru
GOŠA Smederevska Palanka, pro JŽ 1964 - 1988, UIC-Y
 
ABeel 51 78 39-00 200 ... 203 1977 4


  120 km/h  
24+30
Původně Al, později ABl 39-70. Od roku 2009 postupně snížena rychlost na 120 km/h a přeznačeny na 39-00.
Našli jste chybu?
30.9.2012
Bl 50 78 20-00
50 78 20-70
51 78 20-00
51 78 20-70
000 ... 212 1967-85 80


  120 km/h
160 km/h
 
60*
Původně všechny vozy pro 160 km/h, od roku 2008 u některých vozů dočasně snížena rychlost na 120 km/h a přeznačeny na 20-00.
* vozy B 20-00 017 a 019 80 míst k sezení
Našli jste chybu?
11.5.2014
Bee, Beel 51 78 20-70 213 ... 220 1984-85 8


  160 km/h  
60
Původně Bl.
Našli jste chybu?
11.5.2014
B, Bl 50 78 29-00
50 78 29-10
50 78 29-70
51 78 29-00
51 78 29-70
001 ... 118 1968-86 42


  120 km/h
160 km/h
 
54*
Původně ABl 39-70.
Původně všechny vozy pro 160 km/h, od roku 2008 u některých vozů dočasně snížena rychlost na 120 km/h a přeznačeny na 29-00.
* 29-10 mají 64 míst
Našli jste chybu?
11.5.2014
Bee 51 78 29-00
51 78 29-70
204 ... 213 1983 10
  120 km/h
160 km/h
 
54
Původně Al 19-70.
Původně všechny vozy pro 160 km/h, od roku 2008 u některých vozů dočasně snížena rychlost na 120 km/h a přeznačeny na 29-00, nyní většina vozů zpět rychlost 160 km/h.
Našli jste chybu?
11.5.2014
Bcl 51 78 59-00
51 78 59-70
001 ... 011 1984 9
  120 km/h
160 km/h
 
54
Původně všechny vozy pro 160 km/h, od roku 2008 u většiny vozů snížena rychlost na 120 km/h a přeznačeny na 59-00.
Našli jste chybu?
11.5.2014
WLee 51 78 71-10 001 ... 003 1980 3
  120 km/h  
11-33
Vůz 003 prošel v roce 2008 rekonstrukcí interiéru v TŽV Janko Gredelj.
Našli jste chybu?
11.5.2014
ARl 50 78 85-00
50 78 85-10
000 ... 010 1968-69 [5]
[6]
1
0
  120 km/h  
18
Vozy vyrobeny ve dvou verzích. Jedna verze (5ks) v uspořádání 3 kupé pro cestující a jedno služební a druhá (6ks) měla místo tří kupé salonky, které šli různě propojit. Později byly vozy upravovány a vznikla ještě minimálně jedna verze uspořádání kupé.
S vozem se do budoucna nepočítá, pravděpodobně již nebude přistaven k revizi.
Našli jste chybu?
29.7.2014

nahoru
TŽV Janko Gredelj Zagreb, pro JŽ 1970 - 1985, UIC-Y
 
Dls 51 78 95-00 001 ... 020 1985 [20] 1
  120 km/h  
V současnosti zbyl poslední provozuschopný vůz, který není turnusován.
Pro ostatní ředitelství používající řadu Dls (Beograd, Ljubljana, Novi Sad, Priština a Sarajevo) dodávala vozy GOŠA.
Našli jste chybu?
29.7.2014
Post-l 51 78 00-00 001 ... 1970-72, 1974, 1980 0
  120 km/h  
Vozy jsou majetkem společnosti Hrvatska pošta.
Po ukončení dodávek vozů k DR bylo vyrobeno několik sérií (lišících se v detailech) na zakázku jednotlivých ředitelství odštěpného závodu Preduzeće PTT saobraćaja. Vozy byly přiděleny k příslušným domovským stanicím, dle sídla jednotlivých ředitelství (Ljubljana, Sarajevo, Skopje a Zagreb).
V současnosti nejsou vozy turnusovány a budou odprodány, nebo sešrotovány.
Našli jste chybu?
28.4.2013

nahoru
Mašinska Industrija Niš (licence Jenbacher Werke), pro JŽ 1987
 
MDDlm 51 78 98-00 001 ... 020 1987 2000 [20] 12
  120 km/h  
12
Původně všechny vozy pro 160 km/h (51 72 98-70 200-219), od roku 2009 postupně snížena rychlost na 120 km/h a přeznačeny na 98-00.
Tento typ si objednalo pouze tehdejší ŽTP Zagreb, pro plánované mezinárodní výkony, jako náhradu vozů DDam (které pak sloužili, jako záloha). Zakrytování dostaly vozy v průběhu roku 2000.
Našli jste chybu?
29.7.2014

nahoru
GOŠA Smederevska Palanka (licence Siemens), pro JŽ 1991, UIC-Z1
Další podrobnosti zde.
 
ABeemt 61 78 39-70 011 ... 014 1991 2009-10 [4] 4
  160 km/h  
25 + 44
Vozy byly původně objednány ŽG Ljubljana a ŽTP Zagreb pro vlak Sava Express (Ljubljana - Zagreb - Beograd a zpět), jen jako Aeelmt. Během výroby se, po dohodě s ÖBB a DB, rozšířila síť vlaků EC i do Jugoslávie. Vozy byly nasazeny na EC Mimara Zagreb - München (- Berlin). V letech 2009-2010 byl v TŽV Gredelj u čtyřech původních vozů Aeelmt upraven interiér a u dvou vozů snížena rychlost na 120 km/h, později všechny vozy sjednoceny na 160 km/h.
Našli jste chybu?
6.8.2015
Beemt 61 78 20-70 011 ... 017 1991 2009-10 [7] 7
  160 km/h  
80
Vozy byly původně objednány ŽG Ljubljana a ŽTP Zagreb pro vlak Sava Express (Ljubljana - Zagreb - Beograd a zpět), jen jako Aeelmt. Během výroby se, po dohodě s ÖBB a DB, rozšířila síť vlaků EC i do Jugoslávie. Vozy byly nasazeny na EC Mimara Zagreb - München (- Berlin). Proto byly všechny slovinské a některé chorvatské vozy administrativně přeznačeny na Beelmt beze změny interiéru (2+1). V letech 2009-2010 byl v TŽV Gredelj upraven interiér na uspořádání 2+2 a u dvou vozů snížena rychlost na 120 km/h, později všechny vozy sjednoceny na 160 km/h.
Našli jste chybu?
6.8.2015
WReelmt 61 78 87-70 001 ... 002 1991 [2] 2
  160 km/h  
30
Vozy byly původně objednány ŽG Ljubljana a ŽTP Zagreb pro vlak Sava Express (Ljubljana - Zagreb - Beograd a zpět). Vyrobeny tři vozy. Zbylý vůz připadly tehdejšímu ŽG Ljubljana (současné SŽ).
Původně všechny vozy pro 200 km/h, v letech 2010-2011 u jednoho vozu snížena rychlost na 120 km/h, později oba vozy sjednoceny na 160 km/h.
Našli jste chybu?
6.8.2015

nahoru
TVT Boris Kidrič Maribor / TŽV Janko Gredelj Zagreb, pro HŽ 1992 - 1994 (rekonstrukce vozů GOŠA), UIC-Y
 
Bl 51 78 29-00
50 78 29-70
51 78 29-70
103 ... 124 1968-71 1992-94 15
  120 km/h
160 km/h
 
54
Původně Al, v letech 1992-94 vozy rekonstruovány na Al 19-70 (předsuvné dveře, interiér, ...). Po dodávkách vozů Aeelt přeznačeny na Bl 29-70, od roku 2009 postupně snižována rychlost na 120 km/h a přeznačeny na 29-00.
13 vozů bylo rekostruováno v TVT Janko Gredelj, 2 vozy (107-5 a 111-7) v TŽV Boris Kidrič.
Našli jste chybu?
11.5.2014

nahoru
TŽV Janko Gredelj Zagreb, pro JŽ 1985 a HŽ 1991 - 2012 (rekonstrukce vozů GOŠA), UIC-Y
 
WRl 50 78 87-10 001 ... 003 1965-67 1985 <3> 0
  120 km/h  
27
Původně Bl.
Po rekonstrukci vozy označeny 50 72 87-80 200-202. Začátkem 90.let vozy označeny SR. S vozy se do budoucna nepočítá a jsou odstaveny.
Našli jste chybu?
3.8.2014
WRl 51 78 88-80 001, 002 1980 1991-92 <2> 2


  160 km/h  
27*
* vůz 002 má 30 míst k sezení
Původně ARl
Vyrobeny 4 vozy ARl s uspořádáním "velký bufet" odpovídající spíše jídelnímu vozu (podobně, jako ARll ŽTO Sarajevo pro BEx), kdy ve voze nebyly oddíly pro cestující. Bufetový oddíl nebyl vybaven sedačkami, pouze místy ke stání.
V letech 1991-92 prošli vozy modernizací (interiér, předsuvné dveře, ...) v TŽV Janko Gredelj.
Zbylé dva vozy prošli v letech 1995-96 stejnou modernizací a podruhé byly modernizovány v roce 2005 na řadu WRee.
Našli jste chybu?
29.7.2014
Aeelt 61 78 10-00
61 78 10-70
001 ... 012 2003 <12> 12
  120 km/h
160 km/h
 
54
Rekonstrukce z vozů Al, ABl a Bl.
Původně všechny vozy pro 160 km/h, od roku 2009 u některých vozů snížena rychlost na 120 km/h a přeznačeny na 10-00.
Našli jste chybu?
6.8.2015
ABee 61 78 39-00
61 78 39-70
001 ... 005 2008 <5> 5
  120 km/h
160 km/h
 
24+30
Rekonstrukce z vozů ABl.
Původně všechny vozy pro 160 km/h, od roku 2009 u některých vozů snížena rychlost na 120 km/h a přeznačeny na 39-00.
Našli jste chybu?
6.8.2015
Bee 61 78 20-00
61 78 20-70
051 ... 094 2004-09 <44> 44
  120 km/h
160 km/h
 
60
Rekonstrukce z vozů ABl a Bl.
Původně všechny vozy pro 160 km/h, od roku 2009 u některých vozů snížena rychlost na 120 km/h a přeznačeny na 20-00.
Plánované vozy 095 a 096 již nebyly dodány.
Našli jste chybu?
6.8.2015
Beelt 61 78 20-70 001 ... 004 1997-2002 <4> 4
  160 km/h  
62 * *
Rekonstrukce z vozů Bl.
* prostor pro invalidy pouze vozy 002 a 004; vozy 001 a 003 mají 78 míst
Našli jste chybu?
6.8.2015
Bcee 61 78 59-70 001 ... 007 2008 <7> 7
  160 km/h  
54
Rekonstrukce z vozů Bl.
Našli jste chybu?
6.8.2015
WLee 61 78 71-70 001 ... 010 2004 <10> 10
  160 km/h  
11-33
Rekonstrukce z vozů WLl.
Našli jste chybu?
6.8.2015
WRee 61 78 88-00 001 ... 002 2005 <2> 2
  120 km/h  
36
Rekonstrukce z vozů WRl 87-80.
První rekonstrukce na WRl 88-80 v letech 1995-96, v roce 2009 byla u vozu 001 přechodně snížena rychlost na 120 km/h a přeznačen na 88-00, později následoval i vůz 002.
Našli jste chybu?
6.8.2015
Bee 51 78 27-70 001 ... 006 1985-86 2009 <6> 6
  160 km/h  
42+10
Původně Bl 29-70, dva oddíly a prostor přilehlého WC upraveny, jako prostor pro přepravu jízdních kol + 10 sklápěcích sedaček.
Našli jste chybu?
5.4.2016
Bee 51 78 28-70 001 ... 006 1984-85 2009 <6> 6
  160 km/h  
48+10
Původně Bl 20-70, dva oddíly a prostor přilehlého WC upraveny, jako prostor pro přepravu jízdních kol + 10 sklápěcích sedaček.
Našli jste chybu?
5.4.2016
Beet 50 78 21-07 001 ... 024 1986-87 2010-2012 <24> 24
  120 km/h  
88
Původně Bt (TVT Boris Kidrič a TŽV Janko Gredelj), v letech 2010-2012 vozy rekonstruovány na Bt 21-00 (předsuvné dveře, interiér, klima, ...) se zachováním původních inventárních čísel.
Našli jste chybu?
5.4.2016


Poslední aktualizace: 5.4.2016

Kompletace dat: Martin Zedník dále přispěli Vedran Kovačić a Željko Matanović, jimž patří velké poděkování.

Všechny údaje jsou bez záruky. Proto je jakékoliv upřesnění a doplnění s díky vítáno. Informace buďto na webový mail nebo mzednik(zavináč)centrum(tečka)cz.

Poznámka k inventárním číslům: u bývalých Jugoslávských železnic (JŽ) určovala první číslice z inventárního čísla příslušnost k oblastnímu ředitelství. Současným HŽ odpovídají číselné řady 2XX a 3XX - ŽTP Zagreb. Podrobněji na stránce Označovaní vozů ŽS.

Zdroje:
GOŠA
Željeznice
Male željeznice
• vlastní pozorování