vagonWEB
Železniční osobní vozy
 
vagonWEB
Železniční osobní vozy
Hlavní strana » Popisy » Osobní vozy PKPIC
cs         ▼
Česky
English
Deutsch
Polski
Magyar

Osobní vozy PKPIC

Vozy standardu UIC-Y

Společnost PKP Intercity vznikla 1. září 2001 rozdělením polských státních drah PKP, se zaměřením na provoz dálkové dopravy. Společnost se původně zaměřovala pouze na provoz tzv. kvalifikovaných vlaků, což dříve byly dle polské legislativy dálkové spoje s povinnou rezervací míst anebo mezinárodní dálkové spoje. V roce 2003/2004 společnost představila vlastní nový nátěr. V prosinci 2008 společnost převzala od PKPPR (Przewozy Regionalne) vozbu všech dálkových vlaků v Polsku, tedy i běžných rychlíků bez povinné rezervace míst k sezení. Společnost se dlouhodobě potýkala s poklesem zájmu o přepravu, který se podařilo zvrátit v roce 2015. V současné době probíhá rozsáhlá obnova vozového parku, popisy tedy nemusí být aktuální.

V přehledu nejsou uvedeny vozy, které byly v provozu pouze u PKP (k PKP Intercity nebyly převzaty).

Prakticky všechny vozy PKPIC prošly po roce 1995 (tedy ještě u PKP) minimálně menší modernizací. Čítala v různých podobách a kombinacích např. výměnu potahů sedadel či sedadla samotná, novou podlahu, nové či přetřené obložení stěn, nová okna (náhradu hranatých zakulacenými), novou sanitární buňku, úpravu topení vozu, snížení max. povolené rychlosti a úpravu vozu pro provoz pouze ve vnitrostátní dopravě (s cílem úspor za větší časové prodlevy mezi revizemi), ... tyto modernizace není možné zohlednit, neboť jsou součástí revizí, kterou postupně prochází všechny vozy. Větší modernizace či "čisté modernizace" (nevynucené revizí) jsou v přehledu uvedeny samostatně. Některé velké opravy dříve byly označeny zkratkou NG (naprawa generalna), prováděny jsou v rámci vyšších stupňů revizních oprav (P4 či P5) dodnes.

V rámci uvedených oprav ani v případě, že došlo k určité změně většího rozsahu (např. výměna typu topení, oken, ...), nedocházelo k přeznačování vozů a zejména po roce 2000 pak začal být tento sytém zjednodušován – nejprve doplněním zkratek (např. 111Arow či 111Ainw), později v rámci úspor během procesu certifikace docházelo, vzhledem k tomuto systému, ke zcela chaotickým krokům (lehátkové vozy typu 173A byly přeznačeny na typ 140A), v označení tak již nelze hledat systém. Docházelo rovněž k několika vlnám přečíslování, které bylo vzhledem k počtu vozů obrovského rozsahu a současné číslování tak nemusí mít žádnou vazbu na číslování původní. Informace ohledně číslování vozů jsou vždy uvedeny u každé jednotlivé řady.

Některé vozy první třídy jsou dlouhodobě provozovány jako vozy druhé třídy. Vzhledem k jejich dlouhodobé nadbytečnosti jsou vozy sice označeny žlutým pásem, ale na bočnici a i v interiéru je uvedena druhá třída. S provozem těchto vozů jako vozy první třídy se již nepočítá, ale vzhledem k legislativní náročnosti nedošlo k jejich přeznačení a vzhledem k neexistenci jakékoliv evidence takových vozů tak není možné tyto vozy v přehledu zvlášť zohlednit.

Přehled je rozdělen následovně:
- vozy, které neprošly žádnou větší modernizací, anebo modernizaci není možné zohlednit
- vozy, které byly modernizovány u předchozího majitele v rámci programu SPOT
- vozy, které prošly různými většími modernizacemi u předchozího majitele anebo přímo u PKPIC
- modernizace dle jednotlivých výběrových řízení

Poznámka: Jeden z nejvýznamnějších polských výrobců kolejových vozidel měnil v průběhu let svůj název – společnost H. Cegielski – Poznań S.A. nesl do roku 1967 označení Fabryka Wagonów, po roce 1967 pak Fabrykę Lokomotyw i Wagonów, označení H. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych Sp. z o.o. bylo oficiálně používáno až od roku 1997. Z toho důvodu je u vozů produkovaných v této vagonce uvedeno označení FLW Poznań, jedná se ale o tutéž samou firmu, jako HCP Poznań, fungující dodnes. Pro úplnost dodejme, že ze společnosti PaFaWag Wrocław se v roce 1997 stala společnost Adtranz, výroba vozů pro PKPIC zde již ale neprobíhá.

Počet provozovaných vozů je pak silně orientační údaj – velké množství vozů, zejména starších řad, je odstaveno a v provozu se objevují pouze po vykonaných větších opravách. Jelikož nelze udržet přesný počet vozů v pravidelném provozu aktuální, je nutno brát tuto hodnotu s rezervou. Převážně platí, že se počet vozů skutečně vztahuje k provozovanému počtu, ale fyzicky mohou vozy stále existovat – to se týká např. vozů Lux, které byly z provozu postupně odstaveny, ale očekává se jejich modernizace, nicméně do provozu již nezasahují – je uvedeno 0 provozních vozů, ale řada není označena jako zaniklá. V případě lehátkových vozů typu 110Ac dodnes rovněž řada odstavených vozů existuje, ale neočekává se jejich návrat do provozu – řada je označena jako zaniklá.

Fabryka Lokomotyw i Wagonów Poznań & PaFaWag Wrocław, pro PKP 1967 – 1992
Waggonbau Görlitz & Waggonbau Bautzen, pro PKP 1975 – 1986
Úpravy a modernizace vozů FLW Poznań a PaFaWag Wrocław, pro PKP a PKP InterCity 199x – 2009
Modernizace vozů FLW Poznań a PaFaWag Wrocław, pro Przewozy Regionalne 2003 – 2007
Úpravy a modernizace vozů Waggonbau Bautzen & Waggonbau Görlitz, pro PKP InterCity 199x – 2009
Modernizace 68 vozů pro vlaky Przemyśl – Szczecin (etapa 1), pro PKPIC 2013
Modernizace 150 vozů pro vlaky Przemyśl – Szczecin (etapa 2), pro PKPIC 2015 – 2016
Modernizace 46 vozů, pro PKPIC 2017 – 2019
Modernizace 335 vozů v rámci dotačních projektů P1 a P2, pro PKPIC 2018 – 2021
Modernizace 215 vozů, pro PKPIC 2020 – 2022
Modernizace 14 vozů, pro PKPIC 2021 – 2022
Modernizace 14 vozů, pro PKPIC 2022 – 2022?
Seřazení:
• Podle skupin
Podle tříd
Podle abecedy
Tabulkové zobrazení

Zobrazení:
• Jen provozní řady
Včetně vyřazených
Jen vyřazené

nahoru
Fabryka Lokomotyw i Wagonów Poznań & PaFaWag Wrocław, pro PKP 1967 – 1992
 
A9
A9o
A9ou
A9ouz
A9nou
A9nouz
5x 51 19-x0
5x 51 19-x8
??? ... ???  1967 – 1989 FLW Poznań [1167?]  ? 120 - 160 km/h 112A   
54 *
Nejrozšířenější typ vozu první třídy. Vyráběn byl v mnoha variantách:
112A – ?
112Ad – topení parní a elektrické odporové vícenapěťové, pro mezinárodní provoz; 64 vozů (1967 – 1968)
112Af – 66 vozů (1968 – 1969)
112Ag – topení parní a elektrické odporové vícenapěťové, pro mezinárodní provoz; 639 vozů (1978 – 1984, původní čísla 51 51 19-80 130 ... 747 kromě čísel 582-586)
112Ag-BK – verze vozu 112Ag s prototypovými podvozky BKW200 "Opolanin" pro rychlost 200 km/h (později rychlost snížena); 3 vozy (1981, původní čísla 51 51 19-80 474, 505, 506)
112Ag/84 - poslední série vozů 112Ag z roku 1984 již bez parního topení; 30 vozů (1984, původní čísla 51 51 19-70 000 ... 029)
112Ah – topení elektrické teplovzdušné vícenapěťové, pro mezinárodní provoz; 15 vozů (1981 a 1985)
112Aj – topení parní a elektrické odporové jednonapěťové, pro vnitrostátní provoz; (1985)
112Ak – topení elektrické odporové jednonapěťové, pro vnitrostátní provoz; (1985)
112Am – topení elektrické teplovzdušné vícenapěťové, pro mezinárodní provoz; (1986 – 1987); některým vozům této série byly v polovině 90. let instalovány podvozky 25AN
112Ar – topení elektrické teplovzdušné jednonapěťové, pro vnitrostátní provoz; (1988 – 1989); některým vozům této série byly v polovině 90. let instalovány podvozky 25AN
112Ap – topení elektrické teplovzdušné; (1989)
112Az – původní označení vozů přeznačených na 2. třídu

Jednotlivé série se od sebe liší mnoha detaily – vozy vyrobené do roku 1983 mají střechu hladkou, od roku 1984 byla používána střecha s prolisy, vozy vyrobené do roku 1978 mají dva schůdky, od roku 1979 tři schůdky, starší série (112A, 112Ad, 112Af) zakulacenou spodní část vozů (podobně jako lehátkové vozy typu 110A), jednotlivé série pak mají 2, 4 či 6 úchytů pro zajištění vozu při přepravě trajektem.
Větší opravy zpočátku starších vozů (naprawy głowne; NG) započaly v polovině 90. let, vozy po opravě bylo možno identifikovat podle únikových oken na straně chodby, po roce 1999 probíhala též výměna oken za zaoblená (původně měly všechny vozy 112A okna hranatá), docházelo k výměnám podhlavníků či rovnou celých sedadel a k různým úpravám elektrických rozvodů či vytápění. Po roce 2000 probíhaly větší opravy i na novějších vozech, k různým menším modernizacím či opravám docházelo i opakovaně a nyní (09/2022) do provozu zasahují pouze několikrát modernizované vozy se zaoblenými okny. Provoz vozů s hranatými okny byl ukončen cca. v roce 2020.
Mnoho vozů prošlo a prochází různými druhy rekonstrukcí a modernizací.
* – některým vozům posledních sérií byla vyměněna sedadla v interiéru a toaleta byla nahrazena vakuovou; takto upravené vozy neprošly žádnou změnou označení.
Část vozů byla dříve přeznačena na 2. třídu (A9y, A9oy, A9ouy, A9nouy), dnes je mnoho vozů provozováno jako vozy druhé třídy beze změny označení vozu či pouze s přelepeným symbolem třídy vozu.
Našli jste chybu? | Trvalý odkaz
28.9.2022
B10
B10o 
B10ou
B10ouz
B10nou
B10nouz
5x 51 20-x0
5x 51 20-x1
5x 51 20-x8
??? ... ???  1967 – 1989 PaFaWag Wrocław
FLW Poznań
[2825?]  ? 120 – 160 km/h 111A

   
80/60* *
Nejrozšířenější typ vozu druhé třídy. Vyráběn byl v mnoha variantách:
111A - topení parní a elektrické odporové, pro vnitrostátní provoz; 215 vozů (1967 – 1971; původní čísla 51 51 20-80 000 ... 308, 324 ... 488)
111Aa - topení elektrické teplovzdušné dvoukanálové (??)
111Ab - topení parní a elektrické odporové, pro mezinárodní provoz; 213 vozů (1971 – 1972; PaFaWag)
111Ac - topení elektrické, pro vnitrostátní provoz; 301 vozů (1972/1973 – 1975; PaFaWag)
111Ad - topení parní a elektrické odporové (PaFaWag)
111Af - toepní elektrické teplovzdušné dvoukanálové, vozy pro Ex Odra (1974; PaFaWag)
111Ag - topení parní a elektrické odporové; 150 vozů (1977 - 1978; FLW; označení Bwxzde)
111Ah - 538 vozů (1979 – 1986; PaFaWag)
111Ak - podvozky GP200 (zkušební vůz z roku 1979; FLW)
111Al - podvozky 11AN (zkušební vůz z roku 1983; FLW)
111Am - ???
111Ao - ???
111Ap - topení parní a elektrické odporové; 119 vozů (1982 – 1985 a 1989; FLW; původní čísla 51 51 20-80 860 ... 959, 51 51 20-81 000 ... 018, označení Bwxzde)
111Ap/84 - topení elektrické; 135 vozů (1984; FLW; původní čísla 51 51 20-70 070 ... 104, 138 ... 237) (??)
111Ar - topení elektrické teplovzdušné, podvozky 4ANhe-6 s kotoučovými brzdami; 10 vozů (1987; PaFaWag); později byly pod tento typ zařazeny rekonstruované vozy 111At
111As - topení parní a elektrické odporové; 196 vozů (1983 – 1985; FLW; původní čísla 50 51 20-88 5xx ... 6xx, označení Bdu)
111At - topení elektrické odporové?, podvozky 4ANhe-6 s kotoučovými brzdami; 3 vozy (1985 – 1986; PaFaWag); v 90. letech modernizováno a přeznačeno na 111Ar;
111Au - topení elektrické odporové jednonapěťové; 125 vozů (1984 – 1986; FLW; původní čísla 50 51 20-78 000 ... 2xx, označení Bdu)
111Aw - topení elektrické teplovzdušné vícenapěťové; 360 vozů (1986 – 1988; FLW; původní čísla 57 51 20-70 2xx ... 5xx, označení Bdun)
111Ay - topení elektrické teplovzdušné jednonapěťové; 90 vozů (1988 – 1989; FLW; původní čísla 57 51 20-38 052 ... 121 a 57 51 20-78 3xx, označení Bdun-x); některým vozům této série byly v polovině 90. let instalovány podvozky 25AN
111Ax - topení elektrické teplovzdušné a parní vícenapěťové; 29 vozů (1989; FLW; původní čísla 57 51 20-40 000 ... 028, označení Bdun-x)
111Az - ???

Jednotlivé série se od sebe liší mnoha detaily – vozy vyrobené do roku 1983 mají střechu hladkou, od roku 1984 byla používána střecha s prolisy, vozy vyrobené do roku 1978 mají dva schůdky, od roku 1979 tři schůdky, vybrané nejstarší série (111A, 111Aa, 111Ab) zakulacenou spodní část vozů (podobně jako lehátkové vozy typu 110A), jednotlivé série pak mají 2, 4 či 6 úchytů pro zajištění vozu při přepravě trajektem.
Větší opravy zpočátku starších vozů (naprawy głowne; NG) započaly v polovině 90. let, vozy po opravě bylo možno identifikovat podle únikových oken na straně chodby, po roce 1999 probíhala též výměna oken za zaoblená (původně měly všechny vozy 111A okna hranatá), docházelo k výměnám podhlavníků či rovnou celých sedadel a k různým úpravám elektrických rozvodů či vytápění. Po roce 2000 probíhaly větší opravy i na novějších vozech, k různým menším modernizacím či opravám docházelo i opakovaně a nyní (09/2022) do provozu zasahují pouze několikrát modernizované vozy se zaoblenými okny. Provoz vozů s hranatými okny byl ukončen cca. v roce 2020.
Mnoho vozů prošlo a prochází různými druhy rekonstrukcí a modernizací.
* – některým vozům posledních sérií byla vyměněna sedadla v interiéru, jejich následné uspořádání z deseti osmimístných kupé na šestimístná a toaleta byla nahrazena vakuovou; takto upravené vozy neprošly žádnou změnou označení.
Našli jste chybu? | Trvalý odkaz
28.9.2022

nahoru
Waggonbau Görlitz & Waggonbau Bautzen, pro PKP 1975 – 1986
Lůžkové vozy, jakož i oddílové vozy druhé třídy, byly dodávány ze dvou vagonek z NDR.

Lůžkových vozů bylo dodáno v několika sériích celkem 360, nicméně vozy z nejstarší série (1967) byly z provozu vyřazeny několik let po dodání vozů z poslední série. K PKPIC se ještě dostalo několik vozů ze série z roku 1975, ale i ty již byly dávno vyřazeny a v provozu zůstává několik desítek několikrát modernizovaných vozů. Lůžkové vozy z roku 1975 měly podvozky Görlitz VI, všechny ostatní série měly pro provoz na normálněrozchodné síti podvozky Görlitz V a pro provoz na širokorozchodné síti podvozky KWZ-CNII. Přiřazení inventárních čísel u lůžkových vozů odpovídá stavu po dodání, v průběhu dalších let docházelo ke změnám (mj. i spolu se změnou intervalu ze 70-80 na 70-10, týká se to všech sérií); číslování po provedené opravě či modernizaci probíhalo nad rámec původní číselné série, proto je obsazena i číselná řada 4xx; vzhledem k nejasnostem tato čísla nejsou u jednotlivých sérií uvedena. Lůžkové vozy jsou po vyřazení lehátkových vozů využívány také jako "lehátkové vozy", lůžkové vozy s nižším standardem služeb.

Oddílové vozy byly dodány z obou vagonek, starší série byla kvůli na tehdejší poměry až příliš modernímu způsobu vytápění upravena, novější série žádnou rozsáhlejší úpravou neprošla.
 
WLAB10o, WLAB10ou
52 51 70-80
000 ... 049  1977 VEB Waggonbau Görlitz [50]  11? 160 km/h WL Görl77
   
10-30
1 vůz byl v roce 2008 zmodernizován v PESA Bydgoszcz na řadu WLAB10mouz 70-70.
4 vozy byly v roce 2016 zmodernizovány v PESA Bydgoszcz na řadu WLAB9bmnouz 308A.
V neznámé době byly dvěma vozům (001 a 004) vyměněny podvozky - standardní typu Görlitz V byly nahrazeny moderními typu 25AN polské produkce.
Našli jste chybu? | Trvalý odkaz
27.9.2022
WLAB10o, WLAB10ou
52 51 70-80
050 ... 129  1979 VEB Waggonbau Görlitz [80]  8? 160 km/h WL Görl79
   
10-30
2 vozy byly v roce 2008 zmodernizovány v PESA Bydgoszcz na řadu WLAB10mouz 70-70.
3 vozy byly v roce 2016 zmodernizovány v PESA Bydgoszcz na řadu WLAB9bmnouz 308A.
Našli jste chybu? | Trvalý odkaz
27.9.2022
WLAB10o, WLAB10ou
52 51 70-80 209 ... 308  1981 VEB Waggonbau Görlitz [100]  51? 160 km/h WL Görl81
   
10-30
Mnoho vozů prošlo menší modernizací (např. nové obložení interiéru).
34 vozů bylo v roce 2008 zmodernizováno v PESA Bydgoszcz na řadu WLAB10mouz 70-70.
3 vozy byly v roce 2016 zmodernizovány v PESA Bydgoszcz na řadu WLAB9bmnouz 308A.
Našli jste chybu? | Trvalý odkaz
27.9.2022
B10nou
B10nouz
51 51 20-81
51 51 20-70*
51 51 20-71*
50 51 20-78*
087 ... 186
940 ... 999
000 ... 062
708? ... 712?
 1984 – 1985 VEB Waggonbau Bautzen [100]  85? 160 km/h YB
   
80
Vozy byly dříve označeny intervalem 20-81.
Původní vozy byly po dodání označeny Bwxzd 51 51 20-81 087 ... 186.
Většina vozů prošla v letech 2001 – 2004 v ZNTK Opole větší opravou – odstranění parního topení, výměna oken, mírná modernizace interiéru... po úpravě byly přeznačeny na interval 20-70 940 až 20-71 062. Později byly části vozů odebrány některé prvky elektrické výzbroje, vozy bylo možno provozovat pouze ve vnitrostátní dopravě a byly též patřičně přeznačeny.
2 vozy prošly modernizací v rámci programu SPOT (viz. níže).
* - v průběhu let byly vozy různě přeznačovány a přečíslovávány; původní označení je to bez hvězdičky.
Našli jste chybu? | Trvalý odkaz
27.9.2022
WLAB10o, WLAB10ou
52 51 70-80 309 ... 358  1986 VEB Waggonbau Bautzen [50]  29? 160 km/h WL Bautz86
1 2


   
10-30
3 vozy byly roce 2008 zmodernizovány v PESA Bydgoszcz na řadu WLAB10mouz 70-70.
Některé vozy prošly velice podobnou výraznou modernizací v PESA Bydgoszcz - modernizace interiéru, dosazení předsuvných dveří, náhrada přídavného topení na uhlí naftovým topením, ... oproti vozům, přeznačeným na interval 70-70, si tyto vozy ponechaly svá původní čísla a odlišují se dveřmi na obou stranách a absencí krytů komponent na mezi podvozky.
V 90. letech byly na 3 vozy dosazeny podvozky 25AN/S (SUW 2000) s měnitelným rozchodem 1435/1520 mm -> WLABd 59 51 70-18 000 ... 002 pro nasazení na vlacích Warszawa - Vilnius. Po roce cca 2005 odstaveny z provozu (poznámka: jeden z vozů s podvozky 25AN/S mohl být i typu Görlitz79).
Našli jste chybu? | Trvalý odkaz
27.9.2022

nahoru
Úpravy a modernizace vozů FLW Poznań a PaFaWag Wrocław, pro PKP a PKP InterCity 199x – 2009
Úpravy a modernizace standardních vozů konstrukce UIC-Y, které nejsou součástí žádného konkrétního projektu.
 
A9nouz
51 51 19-70 415 ... 464  1997 ZNTK Ostrów Wielkopolski
ZNTK Nowy Sącz
<12>  0 201? 160 km/h 112A-Lux
 1978 – 1984 FLW Poznań    
54
Větší modernizace vozů Adnu (112Ag) v ZNTK Ostrów Wielkopolski (6 vozů) a v ZNTK Nowy Sącz (6 vozů) – modernizace interiéru, nová okna, vstupní dveře, podvozky 25AN.
Všechny vozy jsou odstaveny, 9 z nich projde v roce 2022 modernizací, 3 vozy byly vyřazeny.
Našli jste chybu? | Trvalý odkaz
27.9.2022
B10nouz
51 51 20-70 816 ... 833  1997 – 1998 ZNTK Opole <5>  0 201? 160 km/h 111A-Lux
 1979 – 1983 PaFaWag Wrocław
FLW Poznań
   
60
Větší modernizace vozů Bdnu? (111Ah) v ZNTK Opole – modernizace interiéru, nová okna, vstupní dveře, podvozky 25AN.
Všechny vozy jsou odstaveny a očekává se jejich modernizace.
Našli jste chybu? | Trvalý odkaz
27.9.2022
WRouz
51 51 88-70 168 ... 171  1998 ZNTK Nowy Sącz
ZNTK Opole
<4>  0 2017 160 km/h 113A-Lux
 1974 – 1985 FLW Poznań    
Větší modernizace vozů WRbdu (113A) v ZNTK Nowy Sącz (2 vozy) a ZNTK Opole (2 vozy) – modernizace interiéru, podvozky 25AN.
Všechny vozy jsou odstaveny a očekává se jejich modernizace.
Našli jste chybu? | Trvalý odkaz
27.9.2022
B9ouv
B9nouv
50 51 29-00
50 51 29-08
51 51 29-70
001 ... ?  199x  ? 111A ?
Pafawag / H. Cegielski    
72
úprava z vozů Bdnu (111A) - jeden oddíl je upraven pro přepravu jízdních kol
Našli jste chybu? | Trvalý odkaz
30.12.2021
AB9nou 
51 51 39-70
50 51 39-78
001 ... 018
001 ... 006
 2003 – 2004 H. Cegielski – FPS Poznań <18>
<6>
 ?
 ?
160 km/h 112At
 196x – 198x FLW Poznań    
24+40
Rekonstrukce z vozů Adnu (112Am a 112Ar) v HCP pro PKPPR -> ABdnu, v roce 2008 označeno jako A4B5nou, koncem roku 2008 všechny vozy předány PKPIC a přeznačeny AB9nou.
Poznámka: některé vozy jsou fyzicky označeny původním typem 112Am (vícenapěťové, režim 51) nebo 112Ar (jednonapěťové, režim 50).
Našli jste chybu? | Trvalý odkaz
30.12.2021
B8nopuv
50 51 84-70
51 51 84-70
003, 004, 010
007, 009
 2004 NEWAG Nowy Sącz <3>
<2>
 ?
 ?
160 km/h 111Arow-SPOT
 196x – 198x PaFaWag Wrocław
FLW Poznań
   
60 12
Rekonstrukce vozů Bdnu (111As, 111Aw) pro Przewozy Regionalne – přestavba interiéru na velkoprostorové uspořádání, vytvoření místa pro přepravu dvanácti jízdních kol. Původní označení Bdhrnu, v roce 2008 byly vozy označeny jako B9nopuv, později téhož roku předány PKPIC a později přeznačeny na B8nopuv.
Našli jste chybu? | Trvalý odkaz
30.12.2021
B8nopuvz
50 51 84-78 001 ... 005  2004 NEWAG Nowy Sącz <5>  ? 160 km/h 111Arow-SPOT
 196x – 198x PaFaWag Wrocław
FLW Poznań
   
60 12
Rekonstrukce vozů Bdnu (111As, 111Aw) pro Przewozy Regionalne – přestavba interiéru na velkoprostorové uspořádání, vytvoření místa pro přepravu dvanácti jízdních kol. Původní označení Bdhrnu, v roce 2008 byly vozy označeny jako B9nopuv, později téhož roku předány PKPIC a později přeznačeny na B8nopuv.
Našli jste chybu? | Trvalý odkaz
30.12.2021
A9nouz
57 51 19-78 136  2005 H. Cegielski – FPS Poznań <1>  ? 160 km/h 140A
 1990 FLW Poznań    
54
Prototypová modernizace jednoho vozu Adnu (140A) – modernizace interiéru.
Našli jste chybu? | Trvalý odkaz
30.12.2021
A9nouz
57 51 19-78 134 ... 168  2005 – 2006 H. Cegielski – FPS Poznań <7>  ? 160 km/h 140A
 1990 – 1991 FLW Poznań    
54
Modernizace vozů Adnu (140A) – nová lepená okna, modernizace interiéru, dosazení zásuvek 230V.
Našli jste chybu? | Trvalý odkaz
30.12.2021
A9nouz
57 51 19-78 123  2005 – 2006? H. Cegielski – FPS Poznań <?>  ? 160 km/h 112Ar
 1988/1989 FLW Poznań    
54
Modernizace vozů Adnu (112Ar) – nová lepená okna, modernizace interiéru, dosazení zásuvek 230V.
Našli jste chybu? | Trvalý odkaz
30.12.2021
B10nou
51 51 20-78 ? ... ?  ? ZNTK Mińsk Mazowiecki <27>  ? 141A
 1990-1992 H. Cegielski    
60
Modernizace vozů Bdnu (141A).
Našli jste chybu? | Trvalý odkaz
30.12.2021
A9nouz
57 51 19-78 130 ... 169  2007 – 2008 H. Cegielski – FPS Poznań <14>  ? 160 km/h 140A-FPS-IC3
 1990 – 1991 FLW Poznań    
54
Modernizace vozů Adnu (140A) – modernizace interiéru, dosazení zásuvek 230V, dosazení vakuového WC, doplnění informačního systému.
Našli jste chybu? | Trvalý odkaz
30.12.2021
B10nouz
51 51 20-78 ? ... ?  2008(?) Newag <50>  ? 141A
 1990-1992 H. Cegielski    
60
Modernizace vozů Bdnu (141A).
Našli jste chybu? | Trvalý odkaz
30.12.2021
B9nopuv
50 51 84-78 006 ... 025  2005 PESA Bydgoszcz  20 160 km/h 111Arow
   
72 6
rekonstrukce z lehátkových vozů Bcdu (110Ac)
Našli jste chybu? | Trvalý odkaz
30.12.2021
B9nopuvz
51 51 84-70 011 ... 020  2005 PESA Bydgoszcz  10 160 km/h 111Arow
   
72 3
rekonstrukce z lehátkových vozů Bcdu (110Ac)
Našli jste chybu? | Trvalý odkaz
30.12.2021
B9nopuvz
50 51 84-70 023 ... 052  2008 PESA Bydgoszcz  30 160 km/h 111Arow
   
72 6
rekonstrukce z vozů Bdnu (111Ah a 111Ay)
Našli jste chybu? | Trvalý odkaz
30.12.2021
Bdnu, BDsuB9nopuvz
50 51 84-70 053 ... 067  2009 PESA Bydgoszcz <15>  12? 160 km/h 111Arow
   
66 12
Rekonstrukce z vozů Bdnu (111Aw) a BDsu (609A).
Vozy 065, 066, 067 byly upraveny jako "Wagon kinowy" - instalace dvou obrazovek (26") a odstranění zavazadlových polic nad přilehlými sedadly.
Našli jste chybu? | Trvalý odkaz
23.9.2023
B9nopuvz
B8nopuvz
50 51 84-70 065 – 067  2009 PESA Bydgoszcz <3>  3? 160 km/h 111Arow
   
66 12
Rekonstrukce z vozů Bdnu (111Aw) a BDsu (609A).
Vozy 065, 066, 067 byly upraveny jako "Wagon kinowy" - instalace dvou obrazovek (26") a odstranění zavazadlových polic nad přilehlými sedadly.
Našli jste chybu? | Trvalý odkaz
23.9.2023

nahoru
Modernizace vozů FLW Poznań a PaFaWag Wrocław, pro Przewozy Regionalne 2003 – 2007
Spolu s převzetím vozby meziregionálních rychlíků od 1. prosince 2008 převzaly PKP Intercity od PKP Przewozy Regionalne také velkou část vozového parku – celkem 1908 vozů. Kromě starých vozů byly předány i všechny rekonstruované a modernizované vozy, které PR v té době vlastnily. Konkrétně 24 kombinovaných vozů 1. a 2. třídy, 10 vozů pro přepravu jízdních kol a všech 81 vozů modernizovaných v rámci programu SPOT (Sektorowy Program Operacyjny – Transport). Vozy jsou v původním stavu po modernizaci provozovány doposud.
 
B8bnopuz
50 51 28-70
50 51 28-78
001 ... 013
001 ... 010
 2005 – 2007 H. Cegielski – FPS Poznań <13>
<11>
 13
 11
160 km/h 111Ainw
 196x – 198x PaFaWag Wrocław
FLW Poznań
   
69 2
Rekonstrukce vozů Adnu (112A) v rámci programu SPOT pro Przewozy Regionalne – přestavba interiéru na velkoprostorové uspořádání, vytvoření místa pro přepravu dvou cestujících na invalidním vozíku. Původní označení Bdhinu, v roce 2008 byly vozy označeny jako B9bnopuz 29-70 004...013 a 29-78 007...020, později téhož roku předány PKPIC a později přeznačeny na B8bnopuz 28-70 a 28-78 se změnou inventárních čísel.
Našli jste chybu? | Trvalý odkaz
30.12.2021
B10nouz
51 51 20-71 124, 126  2005 – 2007 H. Cegielski – FPS Poznań <2>  2 160 km/h YB
 1984 Waggonbau Bautzen    
80
Modernizace vozů Bdnu (YB) v rámci programu SPOT pro Przewozy Regionalne.
Původní označení Bdnu, koncem roku 2008 předány PKPIC a později přeznačeny na B10nouz.
Našli jste chybu? | Trvalý odkaz
30.12.2021
B10nouz
50 51 20-78
51 51 20-70
51 51 20-71
629
477, 478
075 ... 129
 2006 – 2007 H. Cegielski – FPS Poznań <50-52?>  ? 160 km/h 111A-2
 1986 – 1988 FLW Poznań    
80 *
Modernizace vozů Bdnu (111Aw) v rámci programu SPOT pro Przewozy Regionalne.
Původní označení Bdnu, koncem roku 2008 předány PKPIC a později přeznačeny na B10nouz.
* vaukové WC mají pouze některé vozy
Našli jste chybu? | Trvalý odkaz
28.9.2022
A9nouz
51 51 19-70
50 51 19-70
685 ... 688
207
 2006 – 2007 H. Cegielski – FPS Poznań <4>
<1>
 ?
 ?
160 km/h 112A-2
 196x – 198x PaFaWag Wrocław
FLW Poznań
   
54
Modernizace vozů Adnu (112A) v rámci programu SPOT pro Przewozy Regionalne.
Původní označení Adnu, koncem roku 2008 předány PKPIC a později přeznačeny na A9nouz.
Našli jste chybu? | Trvalý odkaz
30.12.2021

nahoru
Úpravy a modernizace vozů Waggonbau Bautzen & Waggonbau Görlitz, pro PKP InterCity 199x – 2009
 
WLAB10mouz
52 51 70-70 014 ... 053  2008 PESA Bydgoszcz <40>  35? 160 km/h
 1977 - 1986 VEB Waggonbau Görlitz
VEB Waggonbau Bautzen
   
10-30
Modernizace vozů WLABd a WLABdu čtyřech sérií (viz výše) - modernizace interiéru, zrušení dveří na jednom představku, ...
V průběhu let byly různými stupni revizních oprav modernizovány i běžné vozy WLAB10o či WLAB10ou do stavu, kdy interiérem prakticky odpovídají této úrovni modernizace.
Vozy byly do roku 20xx označeny jako řada WLAB10ouz, písmeno m má značit xxx.
Našli jste chybu? | Trvalý odkaz
27.9.2022

nahoru
Modernizace 68 vozů pro vlaky Przemyśl – Szczecin (etapa 1), pro PKPIC 2013
V roce 2012 vyhlásily PKPIC zakázku na modernizaci celkem 68 vozů pro vlaky Przemyśl – Szczecin v rámci operačního programu EU "Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIS)". Smlouvy na modernizaci celkem pěti řad byly uzavřeny se společnostmi NEWAG N S, H. Cegielski – FPS Poznań a s konscorciem PESA Bydgoszcz S.A. + ZNTK Mińsk Mazowiecki.
 
A9nouz
50 51 19-70 691 ... 708  2013 PESA Bydgoszcz + ZNTK Mińsk Mazowiecki <18>  18 160 km/h 140A
 1990-1991 H. Cegielski    
54
Modernizace vozů 140A.

Našli jste chybu? | Trvalý odkaz
9.9.2019
B10nouz
50 51 20-71 144 ... 163  2013 H. Cegielski - FPS <20>  20 160 km/h 141A
 1990-1991 H. Cegielski    
60
Modernizace vozů 141A.
Našli jste chybu? | Trvalý odkaz
22.2.2015
B7bnopuz
50 51 28-70 014 ... 023  2013 Newag <10>  10 160 km/h 168A
 19xx H. Cegielski    
56 2
Rekonstrukce vozů 111A.
Našli jste chybu? | Trvalý odkaz
30.3.2016
B7nopuvz
50 51 84-70 068 ... 077  2013 PESA Bydgoszcz + ZNTK Mińsk Mazowiecki <10>  10 160 km/h 111Arow
 19xx H. Cegielski    
60 8
Rekonstrukce vozů 111A.
Našli jste chybu? | Trvalý odkaz
9.9.2019
WRnouz
50 51 88-70 197 ... 206  2013 PESA Bydgoszcz + ZNTK Mińsk Mazowiecki <10>  10 160 km/h 113Aa

 1985-1989 H. Cegielski    
16 10
Modernizace vozů 112A.
Vůz je dále vybaven třílůžkovým oddílem pro posádku a wc se sprchou.
Našli jste chybu? | Trvalý odkaz
9.9.2019

nahoru
Modernizace 150 vozů pro vlaky Przemyśl – Szczecin (etapa 2), pro PKPIC 2015 – 2016
V roce 2013 vyhlásily PKPIC další zakázku na modernizaci 150 vozů pro vlaky Przemyśl – Szczecin. Smlouva na modernizaci celkem devíti různých řad (6 × UIC-Y a 3 × UIC-Z) byla uzavřena s konscorciem PESA Bydgoszcz S.A. + ZNTK Mińsk Mazowiecki.
 
A9nouz
50 51 19-78 260 ... 289  2014-2015 PESA Bydgoszcz + ZNTK Mińsk Mazowiecki <30>  30 160 km/h 140A
 1980-1989 H. Cegielski    
54
Modernizace vozů 112A.
Našli jste chybu? | Trvalý odkaz
25.11.2021
B7bnopuz
50 51 84-78 039 – 043, 047 – 051, 054 – 060  2014-2015 PESA Bydgoszcz + ZNTK Mińsk Mazowiecki <17>  17 160 km/h 111Ainw
 1989 H. Cegielski    
60 2
Rekonstrukce vozů 111Ax a 111Ay
Našli jste chybu? | Trvalý odkaz
23.9.2023
B7nopuvz
50 51 84-78 026 – 038, 044 – 046, 052, 053  2014-2015 PESA Bydgoszcz + ZNTK Mińsk Mazowiecki <18>  18 160 km/h 111Arow
 1989 H. Cegielski    
60 8
Rekonstrukce vozů 111Ax a 111Ay.
Našli jste chybu? | Trvalý odkaz
23.9.2023
Bc8bnouz
50 51 59-78 004 ... 013  2015-2016 PESA Bydgoszcz + ZNTK Mińsk Mazowiecki <10>  10 160 km/h 173A
 1989 H. Cegielski    
29 1
Rekonstrukce vozů 140A.
Našli jste chybu? | Trvalý odkaz
18.4.2020
WLAB9bmnouz
61 51 70-70 054 ... 063  2016 PESA Bydgoszcz + ZNTK Mińsk Mazowiecki <10>  10 160 km/h 308A
 1977, 79, 81 Waggonbau Görlitz    
25 1
Modernizace vozů WL Görl77, WL Görl79, WL Görl81 (WLAB10o(u))
Našli jste chybu? | Trvalý odkaz
18.4.2020
WRnouz
50 51 88-70 207 ... 226  2014-2015 PESA Bydgoszcz + ZNTK Mińsk Mazowiecki <20>  20 160 km/h 113Aa

 1978-1988 H. Cegielski    
16 10
Modernizace vozů 112A.
Našli jste chybu? | Trvalý odkaz
25.11.2021

nahoru
Modernizace 46 vozů, pro PKPIC 2017 – 2019
V roce 2016 vyhlásily PKPIC další zakázku na modernizaci či přestavbu 82 vozů. Smlouva na modernizaci celkem šesti různých řad (3× UIC-Y; 46 vozů, a 3× UIC-Z; 36 vozů) byla uzavřena se společnostmi PESA Bydgoszcz, NEWAG Nowy Sącz, ZNTK Mińsk Mazowiecki a H. Cegielski – FPS Poznań.
 
A9nouz
50 51 19-78 291 ... 300  2019 ZNTK Mińsk Mazowiecki <10>  10 160 km/h 140A-10
 1990-1991 H. Cegielski    
54
Modernizace vozů 112A.
Našli jste chybu? | Trvalý odkaz
25.11.2021
B10nouz
50 51 20-78 734 ... 754  2018 PESA Bydgoszcz <20>  20 160 km/h 141A-10
 1990-1992 H. Cegielski    
60
Modernizace vozů 140A.
Našli jste chybu? | Trvalý odkaz
18.4.2020
B7nopuvz
50 51 84-78 061 ... 076  2017-2019 NEWAG Nowy Sącz <16>  16 160 km/h 168A
 1989 H. Cegielski    
6
Rekonstrukce vozů 111Ay.
Našli jste chybu? | Trvalý odkaz
25.11.2021

nahoru
Modernizace 335 vozů v rámci dotačních projektů P1 a P2, pro PKPIC 2018 – 2021
V roce 2017 vyhlásily PKPIC zakázku na modernizaci a přestavbu celkem 335 vozů. Smlouva na modernizaci celkem čtyř řad byla uzavřena s konscorciem PESA Bydgoszcz S.A. + ZNTK Mińsk Mazowiecki. a H. Cegielski – FPS Poznań.
Projekt P1 nese název „Kolej na dobre połączenia – unowocześnienie wagonów i lokomotyw dla PKP Intercity S.A” a čítá 183 vozů všech řad, projekt P2 je pojmenován „Przyspieszamy komfortowo – unowocześnienie wagonów i zakup lokomotyw dla PKP Intercity S.A.” a čítá 152 vozů. Ucelené soupravy, sestavené z těchto vozů, jsou nasazeny v rámci celého Polska.
 
AB9nouz
50 51 39-78 007 ... 067  2019 – 2021 PESA Bydgoszcz + ZNTK Mińsk Mazowiecki <60>  60 160 km/h 141A-20
 1990 – 1992 FLW Poznań    
18 48 * *
Modernizace vozů 141A – přestavba interiéru na tři šestimístné oddíly první třídy a jeden velkoprostorový oddíl druhé třídy.
* – bezdrátové a USB nabíječky v oddílech první třídy
Našli jste chybu? | Trvalý odkaz
25.11.2021
B10nouz
50 51 20-78 755 ... 844  2018 – 2019 H. Cegielski – FPS Poznań <90>  90 160 km/h 174A
(111A-10)

 1987 – 1988 FLW Poznań    
60
Modernizace vozů 111Aw – modernizace interiéru, dosazení nových podvozků.
Našli jste chybu? | Trvalý odkaz
25.11.2021
B9nopuz
50 51 29-78 020 ... 176  2019 – 2020 PESA Bydgoszcz + ZNTK Mińsk Mazowiecki <125>  125 160 km/h 111A-20
 1979 – 1991 FLW Poznań    
72
Přestavba vozů 111A, 111Ag, 111Ah, 111Ap, 111Au, 111Ay, 111As a 141A – přestavba interiéru na velkoprostorové uspořádání sedadel.
Našli jste chybu? | Trvalý odkaz
25.11.2021
B6bnouvz
50 51 84-78 077 ... 137  2019 – 2021 PESA Bydgoszcz + ZNTK Mińsk Mazowiecki <60>  60 160 km/h 111A-30
 1987 – 1988 FLW Poznań    
22 12 2+2 6 *
Přestavba vozů 111Aw, tzv. vůz "Combo": velkoprostorová část s 22 místy k sezení, dva oddíly pro cestující s dětmi, oddíl pro přepravu cestujících na invalidním vozíku, prostor pro přepravu jízdních kol, služební oddíl, prostor pro dva automaty na občerstvení.
Prvních 40 vozů bylo dodáno v rámci standardní objednávky, zbylých 20 vozů bylo dodáno v rámci opce.
* USB nabíječky v oddílech pro cestující s dětmi
Našli jste chybu? | Trvalý odkaz
25.11.2021

nahoru
Modernizace 215 vozů, pro PKPIC 2020 – 2022
V průběhu roku 2019 vyhlásily PKPIC hned čtyři zakázky na modernizace a přestavby celkem 265 vozů typů UIC-Z a UIC-Y, přičemž v rámci dvou zakázek, vyhlášených v prosinci 2019, by mělo být vozů typu UIC-Y zmodernizováno celkem 215.
Smlouva na modernizaci dvou řad typu UIC-Y ještě zcela uzavřena, smlouva na modernizaci velkoprostorových vozů byla uzavřena koncem srpna 2020. Modernizované vozy by měly odpovídat již dříve modernizovaným vozům stejného typu, odkazy do fotogalerie tak vedou k již existujícím vozům.
 
B10nouz
50 51 20-78 845 ... 934 FLW Poznań <(90)> 160 km/h 174A
(111A-10)

   
60
Modernizace vozů 111A? – modernizace interiéru, dosazení nových podvozků.
Smlouva na modernizaci zatím nebyla uzavřena.
Našli jste chybu? | Trvalý odkaz
25.11.2021
B9nopuz
50 51 29-78 177 ... 302?  2021 – 2022? ZNTK Mińsk Mazowiecki + PESA Bydgoszcz <(125)>   160 km/h 111AMM-20
 197x – 198x FLW Poznań    
72
Přestavba vozů 111Ah, 111Ap, 111Au, 111Ay, 111As a 141A – přestavba interiéru na velkoprostorové uspořádání sedadel.
Našli jste chybu? | Trvalý odkaz
25.11.2021

nahoru
Modernizace 14 vozů, pro PKPIC 2021 – 2022
V roce 2020 bylo vyhlášeno jediné výběrové řízení, na modernizaci celkem 14 vozů typu 112Alux a 111Alux. Výhercem se stalo konsorcium Mag-Train Sp. z o.o. & POZBUD S.A., které doposud v žádné ze zakázek na modernizace železničních vozidel pro PKPIC nefigurovalo.
 
A9nouz
? ? ... ?  2021 – 2022? Mag-Train Sp. z o.o.
POZBUD S.A.
<(9)>  ? 160 km/h 112A-Lux
 196x – 198x PaFaWag Wrocław
HCP Poznań
   
54
Druhá modernizace vozů typu 112Alux.
Našli jste chybu? | Trvalý odkaz
25.11.2021
B10nouz
? ? ... ?  2021 – 2022 Mag-Train Sp. z o.o.
POZBUD S.A.
<(5)>  ? 160 km/h 111A-Lux
 196x – 198x PaFaWag Wrocław
HCP Poznań
   
60
Druhá modernizace vozů typu 111Alux.
Našli jste chybu? | Trvalý odkaz
25.11.2021

nahoru
Modernizace 14 vozů, pro PKPIC 2022 – 2022?
V roce 2021 bylo vyhlášeno výběrové řízení, na modernizaci celkem 14 vozů typu 609A. Výherce nebyl doposud oznámen.
 


Poslední aktualizace: 23.9.2023

Kompletace dat: Adam Vanting a Pavel Dvořák, dalšími informacemi přispěli: Łukasz Paduch a Paweł Kopczyński. Všechny údaje jsou bez záruky. Proto je jakékoliv upřesnění a doplnění s díky vítáno. Informace prosím zaslat pomocí formuláře pro hlášení chyb nebo na mail vantju(zavináč)gmail(tečka)com nebo vagonweb(zavináč)vagonweb(tečka)cz.

Řadové označení vozů je dle schématu platného od roku 2008 s vyjímkou těch řad, které po roce 2008 nezasahovaly do provozu (nanejvýš minimálně). Po roce 2008 existovalo přechodné období, kdy v označení chyběl číselný index udávající počet oddílů (např. místo B10nou byly vozy označeny Bnou). Toto pro vyšší přehlednost není zmíněno v textu, ačkoliv mnoho vozů takové označení obdrželo.

Některé vozy jsou místo režimu 50 označeny režimem 57, toto také není pro přehlednost v textu důsledně dodržováno.

Jako kód vozu je uvedeno jednotné polské typové označení (např. 111A), případně u vozů zahraničního původu je uvedeno přidělené označení (např. YB). V některých případech může být na voze uvedeno chybné nebo neúplné typové označení.

Zdroje:
• Andrzej Etmanowicz - články v časopise Świat Kolei
wgk.cal.pl
bazawagonow.pl
inforail.pl
• vlastní pozorování

Autoři nákresů: Łukasz Paduch, EN57, Krzysztof Dobrzanski, Sebastian, pd.

Vysvětlivky barevného rozlišení:

Provozované vozy
Vyřazené vozy
Provozované rekonstruované vozy
Vyřazené rekonstruované vozy
Provozované převzaté vozy
Vyřazené převzaté vozy

47.75
vagonWEB.cz
Železniční osobní vozy