vagonWEB
Železniční osobní vozy
 
vagonWEB
Železniční osobní vozy
Hlavní strana » Označování » Nápisy a značky na osobních vozech
cs         ▼
Česky
Deutsch

Tabulka RIC


RIC je zkratkou z italského Regolamento Internazionale delle Carrozze, v češtině Úmluva o vzájemném používání osobních vozů v mezinárodní dopravě. Úmluva upravuje výměnu osobních vozů (včetně zavazadlových, poštovních a vozů pro přepravu aut) mezi železničními správami, zejména požadavky na technické stav, dále postup při zacházení s vozy, čistění, požadavky na vnější i vnitřní označení a nápisy ve vozech, zacházení s poškozenými vozy, účtování výkonů vozů. Tzv. "tabulka RIC" je povinné označení vozů, které vyhovují Úmluvě. Modifikovaná tabulka je používaná i pro vozy, které Úmluvě nevyhovují.

 

1Nejvyšší dovolená rychlost v km/h.
2Způsobilost pro mezinárodní provoz podle Úmluvy RIC. Kromě toho musí vůz odpovídat předpisům Technické jednotnosti na železnici (TE) a podmínkám Kodexu UIC.

Pokud vůz neodpovídá podmínkám Úmluvy RIC, je toto pole proškrtnuto nebo úplně chybí. V tomto případě je vůz určen pouze pro vnitrostátní provoz, případně do nejbližší přechodové stanice sousední země, pokud nebylo mezi železničními správami dohodnuto jinak. Na takový vůz se Úmluva RIC nevztahuje, nicméně význam ostatních značek v tabulce zůstává obvykle zachován.
3Zkratky železničních společností (resp. zkratky zemí), jejimž dodatečným zvláštním podmínkám (podle Přílohy II Úmluvy RIC) vůz odpovídá. Pokud vůz neodpovídá podmínkám pro některé tratě, je u příslušné zkratky uvedena značka *.
V případě, že toto pole uvedeno není, vůz odpovídá "základní" Úmluvě RIC bez dodatečných zvláštních podmínek.

Pokud vůz neodpovídá Úmluvě RIC, mohou být v tomto poli uvedeny zkratky železnic (zemí), mezi kterými byla přechodnost vozu dohodnuta zvláštními smlouvami.
4Označení vozů, které odpovídají ustanovení pro přejezd na tratě RENFE (Španělsko) a CP (Portugalsko) podle Dodatku přílohy II Úmluvy RIC.
5Označení vozů, které odpovídají všeobecným podmínkám pro přepravu na lodních trajektech podle Přílohy III Úmluvy RIC.
6Zkratky trajektových linek, jejimž zvláštním podmínkám (podle Přílohy III Úmluvy RIC) vůz odpovídá.
7Jmenovitá napětí, pro která jsou dimenzována elektrická zařízení vozu. Ve spodní části je uvedena hodnota proudu, pro který je dimenzováno průběžné vedení.

Písmeno e označuje vozy, u kterých je topení napájeno pouze z průběžného el. vedení; dobíjení baterií z generátoru na nápravě.
Písmena ee v rámečku značí vůz s centrálním zásobováním spotřebičů elektrickou energií z průběžného el. vedení, včetně nabíjení baterií.


Vozy vybavené pouze průběžným el. vedením.
Vozy, jejichž průbežné el. vedení je dimenzováno pro vyšší napětí, než spotřebiče, které jsou samočinně chráněny před vyšším napětím ochranným zařízením.
8Vůz vybaven také naftovým vytápěním.

Ukázky

Běžný vůz pro mezinárodní provoz (Bmz ÖBB).
WLABmz CNL byly pochopitelně vyrobeny jako vozy odpovídající Úmluvě RIC, ovšem vzhledem ke špatné fin. situaci vlastníka vozů byly některé nezbytně nutné požadavky vypuštěny a mezi zúčastněnými železnicemi byla výměna vozů zajištěna zvláštní dohodou.
Vnitrostátní vůz MÁV s jediným povoleným napájecím napětím.
Pro vnitrostání vůz Bmpz-l ÖBB byla s okolními železnicemi (DB, SBB a MÁV) zvlášť dohodnuta přechodnost vozu.
Lůžkové vozy mají obvykle vyšší počet použitelných napětí pro el. vytápění, starší vozy jsou vybaveny i naftovým topením (WLABm BDŽ).
Vozy B 21-90 CFR jsou vybaveny i přípojkou 380 V 50 Hz~.
Historický Salon 54 MÁV vyhovoval zvláštním podmínkám pro Rakousko, Polsko, Rumunsko, Československo, Bulharsko a Jugoslávii.
Vozy Bcmh WST mají rastr připraven pro téměř celou Evropu.
Příklad použití a rozšíření RIC tabulky pro vnitrostátní vozy DB.
Tento vůz má již svá nejlepší léta za sebou...


Poslední aktualizace: 4.5.2008 pd

vagonWEB.cz
Železniční osobní vozy

Našli jste chybu?