vagonWEB
Železniční osobní vozy
 
vagonWEB
Železniční osobní vozy
Hlavní strana » Označování » Označování osobních vozů RŽD a dalších nástupnických drah SŽD
» Označování » Označování osobních vozů RŽD a dalších nástupnických drah SŽD
cs         ▼
Česky
Deutsch

Označování osobních vozů RŽD
a dalších nástupnických drah SŽD

Identifikace osobních vozů u bývalých Sovětských železnic (SŽD) se sestává z osmimístného číselného označení, z něhož lze určit zařaditelskou oblastní železniční správu a základní typ vozu. Tento systém byl u SŽD zaveden v roce 1984, převzaly a používají jej jak Ruské železnice (RŽD), tak i většina železničních společností z nástupnických států. Označení je na vozech obvykle umístěno uprostřed skříně mezi okny, a to ve dvou řádcích po skupinách 3 a 5 číslic.

1: kód oblastní železnice
2: kategorie vozu
3: číslo vozu
4: kontrolní číslice

1: kód oblastní železnice

Horní tři číslice značí kód oblastní železnice, tj. jaké oblastní správě vůz patří. Kódy byly původně rozděleny pro celý Sovětský svaz, tzn. každá nástupnická dráha nyní používá jen několik "svých" kódů, případně jeden kód může používat i několik sousedních států. Zbytek kódů používají RŽD.
Přesněji řečeno, nula na první pozici značí, že se jedná o osobní vůz (nákladní vozy začínají číslicemi 2 až 9, ale následující číslice pak mají jiný význam).

Číselné kódy Oblastní správa Současná národní
žel. společnost
Sídlo správy Poznámka
001 - 007 Říjnová RŽD Sankt-Petěrburg
008 Estonská EVR Tallin [1]
009 Lotyšská LDZ Riga [1]
010 - 011 Kaliningradská RŽD Kaliningrad [1]
012 Litevská LG Vilnius [1]
013 - 016 Běloruská Minsk
017 - 023 Moskevská RŽD Moskva
024 - 027 Gorkovská RŽD Nižnyj Novgorod
028 - 031 Severní RŽD Jaroslav
032 - 034 Jihozápadní UZ Kyjev
035 - 038 Lvovská UZ Lvov
039 Moldavská CFM Kišiněv
040 - 041 Oděsská UZ Oděsa
043 - 044 Jižní UZ Charkov
045 - 047 Podněprovská UZ Dněpropetrovsk
048 - 050 Doněcká UZ Doněck
051 - 053 Severokavkazká RŽD Rostov na Donu
055 Ázerbajdžánská AZ Baku
056 Arménská JKŽD Jerevan [7]
057 Gruzínská GR Tbilisi
058 - 059 Jihovýchodní RŽD Voroněž
061 - 062 Povoložská RŽD Volgograd
063 - 065 Kujbyševská RŽD Samara
067 Západokazašská KZH Akťubinsk [6]
068 - 069 Celinná KZH Astana [6]
070 Kyrgyzská KRG Biškek [2]
071 - 072 Alma-atská KZH Almaty [6]
073 Uzbecká UTI Taškent [3]
074 Tádžická TŽD Dušanbe [3]
075 Turkmenská TRK Ašchabad [3]
076 - 079 Sverdlovská RŽD Jekatěrinburg
080 - 082 Jihouralská ŘZD Čeljabinsk
083 - 084 Západosibiřská RŽD Novosibirsk
085 Krymská KŽD Simferopol [4]
086 - 087 Kemerovská RŽD Kemerovo
088 - 089 Krasnojarská RŽD Krasnojarsk
090 Bajkalsko-amurská RŽD Tynda
091 Jakutská ŽDJ Aldan [5]
092 - 093 Východosibiřská RŽD Irkutsk
094 - 095 Zabajkalská RŽD Čita
096 - 097 Dálněvýchodní RŽD Chabarovsk
099 Sachalinská RŽD Južno-Sachalinsk

Poznámky:
[1] kódy 008 - 012 byly do roku 1992 Pobaltská železnice se sídlem v Rize
[2] větší část Kyrgyzské železniční sítě byla do roku 1992 součástí Alma-atské železnice
[3] kódy 073 - 075 byly do roku 1991 Středoasijská železnice se sídlem v Taškentu
[4] kód 085 byl v roce 2014 vyčleněn z rozsahu kódů Západosibiřské železnice a přidělen Krymské železnici
[5] společný podnik Republiky Jakutska a RŽD založen v roce 1995, kód 091 byl dříve součástí Bajkalsko-amurské železnice
[6] v současné době nejsou KZH rozděleny na oblastní železnice, celá správa KZH ma sídlo v hlavním měste Nur-Sultan (dříve Astana)
[7] do roku 2008 provozovaly dopravu státní Arménské železnice, v roce 2008 byla koncese na provoz prodána RŽD, jenž pro provoz v Arménii založily vlastní podnik Jihokavkazká železnice

Oblastní správy, které mají přiděleno více číselných kódů, nemusí všechny kódy využívat, tzn. některé číslené kódy mohou být ve skutečnosti nevužity.
Tabulka popisuje faktický stav. Nečiní si nároky posuzovat legální aspekty existence jednotlivých státních útvarů a na nich působících železničních společností.

Původní přiřazení kódů SŽD v roce 1984 (zobrazit):

Číselné kódy Železnice Poznámka
001 - 003 Říjnová
004 - 007 Říjnová rezerva
008 Pobaltská
009 - 012 Pobaltská rezerva
013 - 014 Běloruská
015 - 016 Běloruská rezerva
017 - 019 Moskevská
020 - 023 Moskevská rezerva
024 - 025 Gorkovská
026 - 027 Gorkovská rezerva
028 - 029 Severní
030 - 031 Severní rezerva
032 - 033 Jiho-západní
034 Jiho-západní rezerva
035 Lvovská
036 - 037 Lvovská rezerva
039 Moldavská
040 Oděsská
041 Oděsská rezerva
043 Jižní
044 Jižní rezerva
045 - 046 Podněprovská
047 Podněprovská rezerva
048 - 049 Doněcká
050 Doněcká rezerva
051 - 052 Severo-kavkazká
053 Severo-kavkazká rezerva
055 Ázerbajdžánská
056 Zakavkazká
057 Zakavkazká rezerva
058 Jiho-východní
059 Jiho-východní rezerva
061 Povoložská
062 Povoložská rezerva
063 Kujbyševská
064 - 065 Kujbyševská rezerva
067 Západo-kazachstánská
068 Celinná
069 Celinná rezerva
071 Alma-atská
072 Alma-atská rezerva
073 Středoasijská
074 - 075 Středoasijská rezerva
076 - 077 Sverdlovská
078 - 079 Sverdlovská rezerva
080 - 081 Jiho-uralská
082 Jiho-uralská rezerva
083 Západo-sibiřská
084 - 085 Západo-sibiřská rezerva
086 Kemerovská
087 Kemerovská rezerva
088 Krasnojarská
089 Krasnojarská rezerva
090 Bajkalsko-amurská
091 Bajkalsko-amurská rezerva
092 Východo-sibiřská
093 Východo-sibiřská rezerva
094 Zabajkalská
095 Zabajkalská rezerva
096 Dálněvýchodní
097 Dálněvýchodní rezerva
Zdroj:
Nařízení ministerstva železnic SSSR ze dne 15.5.1984 č. 22C „O zavedení nového číslování kolejových vozidel ministerstva železnic“.

Poznámky:
Kódy 042, 054, 060, 066, 070, 098 a 099 nebyly obsazeny.

2: kategorie vozu

První číslice na druhém řádku určuje typ (kategorii) vozu. Následující číslice může upřesňovat kategorii nebo určení vozu.

0   lůžkový vůz nejvyšší kvality, obvykle dvoumístná kupé, kategorie bývá značena jako "СВ" [SV] nebo "мягкий" [mjagkij], dále vozy RIC
02 - vozy RIC
1 lůžkový vůz se čtyřmístnými kupé kategorie "купейный" [kupejnyj], případně vozy s bufetovým oddílem
14 - vůz s bývalým služebním oddílem převedený mezi běžné vozy
16 - vůz se služebním oddílem a s rozhlasovou ústřednou [radio-kupe]
17 - kupé - bufet
2 velkoprostorový lehátkový vůz, kategorie "плацкартный" [plackartnyj]
3 vůz výhradně s místy k sezení
30 - oddílový vůz (obvykle šestimístná kupé)
38 - velkoprostorový vůz (nižší kvality)
4 poštovní vozy
44 - vůz pro přepravu cenností
5 zavazadlové vozy
6 restaurační vozy
7 služební, speciální a technické vozy
76 - vozy pro zvláštní přepravy (transporty vězňů)
77 - generátorové vozy
8 vozy, které nespadají pod ministerstvo dopravy

Poznámka:
Upřesňující význam druhé číslice, tak jak je uveden, platí pro RŽD. U ostatních železničních společností může mít jiný význam, popř. tato druhá číslice může být bez zvláštního významu.


3: číslo vozu

Druhá až čtvrtá číslice na spodním řádku je evidenční (inventární) číslo vozu. V některých případech má druhá číslice upřesňující význam, viz tabulka výše.


4: kontrolní číslice

Postup výpočtu kontrolní číslice je shodný s výpočtem u 12 místného čísla UIC (tedy číslice na lichých pozicích se vynásobí dvěma, sečtou se s číslicemi na sudých pozicích /případné dvouciferné výsledky z násobení se sčítají po jednotlivých cifrách/, rozdíl tohoto součtu od nejblíže vyššího čísla dělitelného deseti je hledaná kontrolní číslice).Vozy v režimu RIC

Vozy v režimu RIC jsou kromě výše uvedeného označeny také 12 místným číslem UIC a standardním písmenným označením.Ukázky

Lůžkový (kupejnyj) vůz č. 546 Severokavkazké oblastní správy RŽD.
Plackartnyj vůz č. 019 Lvovské oblastní správy Ukrajinských železnic.
Restaurační vůz č. 330 opět Lvovské oblastní správy UZ.
U vozů WLABmee RŽD není ruské označení provedeno na obvyklém místě uprostřed vozu mezi okny, ale na podélníku. V tomto případě vůz č. 252 Moskevské oblastní správy.
Foto: Vít Hinčica

Poslední aktualizace 12.9.2021

vagonWEB.cz
Železniční osobní vozy

Našli jste chybu?