vagonWEB
Železniční osobní vozy
 
vagonWEB
Železniční osobní vozy
Hlavní strana » Označování » Písmenné označování - malá písmena ČD (a ČSD)
cs         ▼
Česky
Deutsch

Písmenné označování - malá písmena ČD (a ČSD)

Význam malých písmen v označování osobních vozů Českých drah (ČD), resp. předchozích Československých státních drah (ČSD; do roku 1992). Velká písmena jsou vysvětlena na samostatné stránce.

Od roku 2001 (aktuální stav)

advounápravový vůz
bvůz vybavený pro tělesně postižené osoby
cvůz se sedačkami upravitelnými jako místa k ležení (lehátka)
dvůz s prostorem pro jízdní kola
eevůz se zásobováním energií z napájecího vedení (CZE)
fřídící vůz
gvůz s alternativním oddílem pro zaměstnance obsluhy vlaku
hvůz vybavený pro tělesně postižené osoby
jnerozpojitelná jednotka
kindividuální vytápění kamny
mvůz delší než 24,5 m
nvůz pro motorovou trakci, bez průběžného kabelu elektrického topení
odvoupodlažní vůz (nepoužívá se u řad DD, MDD)
pvelkoprostorový vůz se středovou uličkou (pro dálkovou dopravu)
rzvláštní výbava nebo zvláštní uspořádání interiéru
spostranní chodba v zavazadlovém voze nebo ve voze se zavazadlovým oddílem
tvelkoprostorový vůz se středovou uličkou (pro regionální dopravu)
uúzkorozchodný vůz
vvůz s prostorem pro jízdní kola
xvůz lehké stavby pro motorové vlaky
zvůz se zásobováním energií z napájecího vedení (CZE)

1983 - 2000

atřínápravový vůz
aadvounápravový vůz
cvůz se sedačkami upravitelnými jako místa k ležení (lehátka)
dslužební vůz
evůz s výhradně elektrickým topením
eevůz se zásobováním energií z napájecího vedení
fvůz napájen z motorového vozu
hvelkoprostorový vůz se středovou uličkou maďarské výroby
ivůz s přechodovými můstky bez návalků nebo měchů
jnerozpojitelná jednotka
kindividuální vytápění kamny
lvůz vybaven rozhlasovým zařízením
mvůz delší než 24,5 m (do roku 1990 delší než 24,0 m)
nvůz pro motorovou trakci, bez průběžného kabelu elektrického topení
odvoupodlažní vůz (nepoužívá se u řad DD, MDD)
pvelkoprostorový vůz se středovou uličkou
rzvláštní výbava
spostranní chodba v zavazadlovém voze nebo ve voze se zavazadlovým oddílem
tvelkoprostorový vůz se středovou uličkou vyrobený ve Studénce
uúzkorozchodný vůz
vvůz přestavitelný na rozchody 1435 mm a 1520 mm
wvůz bez přechodových můstků (u vozů běžné stavby)
xvůz lehké stavby pro motorové vlaky
yvelkoprostorový vůz se středovou uličkou
zvůz bez elektrického topení

1949 - 1983

ačtyřnápravový vůz
cvůz se sedačkami upravitelnými jako místa k ležení - lehátka (od roku 1959)
dzavazadlový oddíl u služebních vozů
evůz s postranní chodbou (jen u dvounápravových vozů)
ivůz s chodbičkou uprostřed
krozvor do 6 m (pouze u služebních vozů), zhruba od roku 1970 též vůz trvale vybaven kamny
lvůz lehké stavby; v letech 1949 - 1956 také lůžkový vůz (pouze označení Al)
mpřípojný vůz k motorovým vozům
ppatrový vůz (od roku 1961)
rjídelní vůz (do roku 1956)
řřídící vůz
svůz s rychlostí vyšší než 80 km/h (pouze u služebních vozů), od roku 1974 též postranní chodba ve služebním voze
tpřítěžný vůz (pouze u služebních vozů)
uúzkorozchodný vůz
ytřínápravový vůz
zsalónní vůz nebo vůz pro zvláštní účely

Poznámka: ve služebních pomůckách se dále používalo doplňkové označení -k (krátký) a -d (dlouhý) pro rozlišení vozů Balm (později Bix a Bmx).

1921 - 1949

ačtyřnápravový vůz, s postranní chodbou
dzavazadlový oddíl u služebních vozů
evůz s postranní chodbou
ivůz s chodbičkou uprostřed
krozvor do 6 m (pouze u služebních vozů)
lvůz lehké stavby
mpřípojný vůz k motorovým vozům (cca od roku 1932)
nnemocniční vůz
ocelní oddíl ve služebním voze (do roku 1932)
svůz s rychlostí vyšší než 80 km/h (pouze u služebních vozů)
tpřítěžný vůz (pouze u služebních vozů)
uúzkorozchodný vůz
vpřípojný vůz ke kolejovým autobusům, s jedním nárazníkem
ytřínápravový vůz
zsalónní vůz


 

Kartotéka osobních vozů

K těmto písmenům bývá někdy připojeno obvykle třímístné číslo (na skříni vozu provedeno jako horní index písmenného označení; vyjímečně jako dolní index). Jedná se o číselný kód přidělený každému typu v Kartotéce osobních vozů (KOV), rozdělení typů v kartotéce je podrobnější než písmenné označení. KOV jako taková existuje od roku 1985, zhruba od roku 2001 se začíná uvádět na vozech, kde bylo potřeba rozlišit několik typů označených stejným písmenným kóodem, od přelomu let 2006/2007 se postupně uvádí patrně na všech perspektivních řadách vozů.

Příklad:
Bt278 - klasický velkoprostorový čtyřnápravový vůz, v tomto případě výrobce Vagónka Studénka (do roku 2006 označeno jako Bt)
Bt277 - velkoprostorový čtyřnápravový vůz, výrobce vagónka Györ (do roku 2001 označeno jako Bh)
Bt283 - původně vůz Bt, kde je jedna umývárna upravena jako prostor pro vlakovou četuVýznam první číslice je následující:

0historické vozy
1vozy 1. třídy
2vozy 2. třídy
3vozy 1. a 2. třídy
4osobní vozy se služebním nebo zavazadlovým oddílem
5dvounápravové nebo úzkorozchodné vozy
6vozy pro vojenské účely
7přípojné vozy k motorovým vozům
8speciální vozy (lůžkové, jídelní, salónní, ...)
9zavazadlové nebo poštovní vozy

Význam druhé a třetí číslice:

00 - 49vozy pro mezistátní provoz RIC
50 - 89vozy pro vnitrostátní provoz
90 - 99patrové, úzkorozchodné nebo zvláštní vozy

Podobný doplňující číslený kód používají i některé zahraniční železnice.

Odkazy na jiné zdroje

vagonWEB.cz
Železniční osobní vozy

Našli jste chybu?