vagonWEB
Železniční osobní vozy
 
vagonWEB
Železniční osobní vozy
Hlavní strana » Označování » Označování osobních vozů ŽS a ŽPCG
cs         ▼
Česky

Označování osobních vozů ŽS a ŽPCG

Význam malých písmen v označování osobních vozů Srbských železnic (ŽS) a Železnic Černé Hory (ŽPCG). Aktuální stav. Velká písmena jsou vysvětlena na samostatné stránce.

atřínápravový vůz
aadvounápravový vůz
cvůz se sedačkami upravitelnými jako místa k ležení (lehátka)
eevůz se zásobováním energií z napájecího vedení (CZE)
lvůz vybaven kabelem pro rozhlasové zařízení
llvůz vybaven rozhlasovým zařízením
mvůz delší než 24,5 m
tvelkoprostorový vůz se středovou uličkou

Příslušnost k železničnímu podniku v rámci JŽ

U bývalých Jugoslávských železnic určovala první (případně i druhá) číslice z inventárního čísla vozu příslušnost ke konkrétním podnikům, jejichž působnost z velké části odpovídala tehdejšímu administrativnímu členění státu. Tento způsob označení byl zaveden v rámci přečíslování na systém dle UIC. Označování korespondovalo s celou koncepcí JŽ (Zajednica Jugoslovenskih željeznic - Sdružení Jugoslávských železnic), kdy jednotlivé podniky disponovaly velikou samostatností. Reálně to znamenalo, že si každý podnik např. objednával samostatně vozy, vytvářel jízdní řády atp. Například po Evropské konferenci o jízdních řádech se konala obdobná konference v rámci JŽ, kde se dolaďovaly vlaky mezi jednotlivými podniky. Hlavní funkcí JŽ bylo zastupování železnic na území Jugoslávie v mezinárodním měřítku (konference, UIC, ...) a koordinovat spolupráci mezi jednotlivými ředitelstvími. V některých oblastech si podniky navzájem i konkurovaly. Konkrétní právní forma (a tedy i zkratka) se několikrát měnily nezávisle u všech podniků.

0 - podnik Lublaň
1 - podnik Lublaň
2 - podnik Záhřeb
3 - podnik Záhřeb
4 - podnik Sarajevo
5 - podnik Nový Sad (samostatný do roku 1965 a v letech 1978-1989)
6 - podnik Bělehrad
7 - podnik Bělehrad
8 - podnik Skopje
9 - podnik Priština* (samostatný v letech 1978-1989)
95 - podnik Titograd/Podgorica (samostatný v letech 1966-1968 a od roku 1978)

* Podnik Priština sídlil částečně i ve stanici Kosovo Polje, kde bylo i veškeré zázemí pro železniční provoz. Domovská stanice vozů se také uváděla Kosovo Polje.

Salonní vozy spadající pod tehdejší podnik Bělehrad se rozlišovaly do dvou skupin 6XX (vozy republikových institucí Srbska) a 7XX (vozy svazových institucí Jugoslávie).

U ubytovacích a stravovacích vozů byla situace složitější. Bufetové a téměř všechny lehátkové vozy patřily jednotlivým podnikům. Naopak všechny jídelní vozy, většina lůžkových a pár lehátkových vozů patřily pod KSR Beograd (Kola za spavanje i rućavanje), i když byly vozy fyzicky přiděleny jednotlivým závodům (Bělehrad, Sarajevo a Záhřeb). V rámci průběžných ekonomických změn na konci 70.let, a snahy o odstranění monopolu KSR, byly vozy rozděleny mezi jednotlivé železniční podniky resp. příslušné domovské stanice. V té době si měl každý železniční podnik vybrat poskytovatele služeb v ubytovacích a stravovacích vozech. V reálu tyto nové společnosti vznikly převážně z místně příslušných závodů KSR. Jen pro podnik Záhřeb začala poskytovat gastronomické služby společnost Croatia express. Podniky Lublaň si provozoval vozy lůžkové a lehátkové vlastní společností TTG Slovenijaturist a od KSR si nechával provozovat jídelní a bufetové vozy. Podnik Skopje si zajišťoval služby ve všech typech vozů kompletně vlastní společností Ferot(o)urist.

» Turnusová potřeba vozů JŽ 1991/92

Po rozpadu Jugoslávie byla inventární čísla vozů v nově vzniklých samostatných železničních správách postupně přeznačeny do nových číselných řad.
Poslední změna: 15.4.2021
Autor: Martin Zedník, mzednik(zavináč)centrum(tečka)cz

vagonWEB.cz
Železniční osobní vozy

Našli jste chybu?