vagonWEB
Železniční osobní vozy
 

vagonWEB

Železniční osobní vozy

Hlavní strana » Označování » Označování osobních vozů ŽS a ŽPCG
cs         ▼
Česky

Označování osobních vozů ŽS a ŽPCG

Význam malých písmen v označování osobních vozů Srbských železnic (ŽS) a Železnic Černé Hory (ŽPCG). Aktuální stav. Velká písmena jsou vysvětlena na samostatné stránce.

atřínápravový vůz
aadvounápravový vůz
cvůz se sedačkami upravitelnými jako místa k ležení (lehátka)
eevůz se zásobováním energií z napájecího vedení (CZE)
lvůz vybaven kabelem pro rozhlasové zařízení
llvůz vybaven rozhlasovým zařízením
mvůz delší než 24,5 m
tvelkoprostorový vůz se středovou uličkou

Příslušnost k oblastnímu ředitelství býv. JŽ

U bývalých Jugoslávských železnic určovala první (případně i druhá) číslice z inventárního čísla vozu příslušnost k oblastním ředitelstvím, jejichž působnost odpovídala tehdejšímu administrativnímu členění státu. Toto označování korespondovalo s celou koncepcí JŽ (Zajednica Jugoslovenskih željeznic - Sdružení Jugoslávských železnic), kdy jednotlivá oblastní ředitelství disponovala velikou samostatností. Reálně to znamenalo, že si každé ředitelství samo objednávalo vozy vč. vlastního nátěru, vytvářelo jízdní řády atp. Například po Evropské konferenci o jízdních řádech se konala obdobná konference v rámci JŽ, kde se dolaďovali vlaky mezi jednotlivými ředitelstvími (resp. svazovými republikami). Hlavní funkcí JŽ bylo zastupování železnic na území Jugoslávie v mezinárodním měřítku (konference, UIC, ...) a koordinovat spolupráci mezi jednotlivými ředitelstvími.

0 - ŽG Ljubljana (Slovinsko)
1 - ŽG Ljubljana (Slovinsko)
2 - ŽTP Zagreb (Chorvatsko)
3 - ŽTP Zagreb (Chorvatsko)
4 - ŽTO Sarajevo (Bosna a Hercegovina)
5 - ŽTO Novi Sad (Srbsko; autonomní oblast Vojvodina) *
6 - ŽTP Beograd (Srbsko) *
7 - ŽTP Beograd (Srbsko) *
8 - ŽTO Skopje (Makedonie)
9 - ŽTO Priština (Srbsko; autonomní oblast Kosovo) *, **
95 - ŽTP Titograd (Černá Hora)

* V průběhu roku 1990 došlo k administrativnímu sloučení do JP Železnice Srbije Beograd, které tak bylo zastoupeno čísly 5, 6, 7 a 9. Tato změna souvisela se změnou politické situace (omezení práv autonomních oblastí a posílení pozice Beogradu) a probíhala ve všech oborech, jako silniční doprava, pošta, zpracování ropy, atp.

** ŽTO Priština sídlila ve stanici Kosovo Polje, kde byly administrativní budovy i zázemí pro železniční provoz. Domovská stanice vozů se také uváděla K. Polje.

Saloní vozy spadající pod tehdejší ŽTP Beograd se rozlišovaly do dvou skupin 6xx (vozy republikových institucí Srbska) a 7xx (vozy svazových institucí Jugoslávie).

Lůžkové vozy a jídelní vozy měly do roku 1977 označení 6xx, protože patřily administrativně přímo pod KSR Beograd (Kola za spavanje i rućavanje), i když byly vozy fyzicky přiděleny jednotlivým závodům působících v každé republice. Po politickém tlaku na konkurenci v rámci celé federace a odstranění monopolu KSR byly vozy rozděleny mezi jednotlivé železniční dopravní podniky, resp. příslušné domovské stanice. V té době si měl každý železniční dopravní podnik vybrat poskytovatele služeb v ubytovacích a stravovacích vozech. V reálu tyto nové společnosti vznikly převážně z místně příslušných závodů KSR.

ŽG Ljubljana – TTG Slovenijaturist
ŽTP Zagreb – KSR Zagreb, v roce 1979 bylo poskytování servisu ve stravovacích vozech vyčleněno do společnosti Croatia express
ŽTO Sarajevo – KSR Sarajevo
ŽTO Novi Sad – KSR Beograd?
ŽTP Beograd – KSR Beograd
ŽTO Priština – KSR Beograd?
ŽTO Skopje – Feroturist
ŽTP Titograd – nemělo vozy s těmito službami

» Turnusová potřeba vozů JŽ 1991/92

Po rozpadu Jugoslávie byla inventární čísla vozů v nově vzniklých samostatných železničních správách postupně přeznačeny do nových číselných řad. Výjimkou jsou SŽ (které neměly co přeznačovat, vzhledem k přiděleným sériím 0xx a 1xx) a částečně ŽS a ŽPCG. ŽS začaly postupně přeznačovat vozy, převážně po revizi. ŽPCG mají téměř veškeré vozy přeznačené.
Poslední změna: 16.5.2014
Autor: Martin Zedník, mzednik(zavináč)centrum(tečka)cz

vagonWEB.cz
Železniční osobní vozy

Našli jste chybu?