vagonWEB
Železniční osobní vozy
 
vagonWEB
Železniční osobní vozy
Hlavní strana » Články » Vozy pro 21. století
» Články » Vozy pro 21. století
cs         ▼
Česky
English
Magyar


Lůžkové vozy RIC u RŽD

Vozy pro 21. století

WLABmz Siemens/TVZ

Autor: laky362 | Publikováno: 3.8.2021

V minulém článku zmíněné vozy WLABmee62 po letech křižování Evropy začaly působit opotřebovaně. Možnost rekonstrukce, kterou zvolili i jiní vlastníci, vybrána nebyla, a tak na objednávku RŽD vznikl projekt firmy Siemens ve spojení s domácí vagónkou TVZ Tver. Cestování z východu na západ dostalo opět novou tvář. Nové vozy ale bohužel dorazily ve špatný čas.

Obsah článku:

 

Článek je součástí seriálu Lůžkové vozy RIC u SŽD/RŽD:

V minulém díle našeho seriálu o vývoji vozů Ruských železnic pro dopravu "východ - západ" jsme se seznámili s vozy řady WLABmee62 a WLSRmee, které byly přelomové v technických možnostech, ale i v nabízeném komfortu, zejména pokud je řeč o WLSRmee. Štafetu vozů WLABmee62 měl převzít nový typ, který by opět pozvedl komfort na kolejích pod hlavičkou RŽD. V roce 2009 byla podepsána smlouva na nové vozy a v roce 2012 se uskutečnily první dodávky vozů. Výroba byla zadána firmě Siemens ve spolupráci s ruským výrobcem TVZ Tver. Celkem bylo v letech 2012 až 2015 vyrobeno 200 kusů nových vozů s označením WLABmz 62 85 78-90 001 až 200, označované jako Siemens Viaggio Classic, vagónkou TVZ jako Model 61-4476.  

Technický popis

Konstrukce vozů vzhledem k jejich plánovanému nasazení splňuje podmínky jak norem GOST pro provoz v zemích SNS na tratích o rozchodu 1520 mm, tak norem UIC/TSI a úmluvě RIC pro provoz v Evropě na tratích o rozchodu 1435 mm. Průjezdný profil odpovídá třídě 03-VM podle normy GOST, resp. třídě G1 podle UIC. Vozová skříň vychází z typové řady Siemens Viaggio, která je použitá i u jednotek railjet, avšak s některými odlišnostmi. Skříň má vyšší tuhost, aby splnila požadavky normy GOST na odolnost proti podélným silám do 2500 kN. Čela jsou upravena pro dosazení automatického spřáhla SA-3 a vůz má speciální nárazníky od firmy Voith, které umí pohltit nárazovou energii až 170 kJ. 

Možnost provozu na tratích s rozdílným rozchodem kolejí je stejně jako u předchozích generací vozů tohoto určení umožněna výměnou podvozků v přechodových stanicích. Pro každý vůz tak byly vyrobeny dvě sady podvozků. Pro rozchod 1435 mm jsou určeny podvozky SF300 R/3SMg, které umožňují rychlost až 200 km/h. Pro rozchod 1520 mm jsou určeny podvozky s typovým označením 68-4108 a 68-4109, které umožňují nejvyšší rychlost 160 km/h. Vůz má dva kompletní brzdové systémy. Pro podvozky rozchodu 1435 mm je vůz vybaven brzdovým systém Knorr typ KE-PR-Mg (D) [Ep] [NBÜ/NBA] (elektropneumatická kotoučová a magnetická brzda s přemostěním záchranné brzdy), pro podvozky rozchodu 1520 mm má vůz vlastní brzdový systém ruské konstrukce bez magnetické brzdy. 

Kromě odlišného rozchodu kolejí vůz musí splňovat ještě řadu rozdílných požadavků. Zajímavým detailem je např. rozdílná výška nástupiště - v Rusku 200 mm nebo 1100 mm, v Evropě 550 mm nebo 760 mm, čemuž musely být přizpůsobeny schůdky u vstupních dveří. Vůz může být napájen všemi v Evropě běžnými napěťovými systémy. Je také vybaven nezávislým naftovým topením Webasto, to je ale pouze záložní pro případ výpadku napájení, není určeno pro trvalé vytápění.

Vůz 62 85 78-90 014-2
Podvozek SF300 R/3SMg
Pohled na čelo vozu

 

Typový výkres WLABmz

 

Výkres podvozku SF300R/3SMg
Výkres podvozku 68-4108

Životnost vozů je plánovaná na 40 let. V roce 2012 byla cena jednoho vozu cca 143 mil. rublů (cca 86 mil. Kč). Pro porovnání běžný vůz dodávaný v témže roce, konkrétně typ 61-4466 (méně obvyklé provedení 6 oddílů kupé + 2 oddíly lux), stál 50 mil. rublů (cca 30 mil. Kč). Za poslední vozy dodané v roce 2015 si TVZ účtoval již 241 mil. rublů (v té době cca 96 mil. Kč), což názorně ilustruje propad rublu vůči euru. Okolnostmi vynucené nasazování těchto drahých vozů do vnitrostátních ruských vlaků (podrobněji bude popsáno níže) tak určitě nepřispělo ke klidnému spánku ekonomů RŽD, když pro vnitrostátní výkony by byl k dispozici ekvivalentní vůz za třetinovou cenu.

Z pohledu RŽD byl finální dodavatel TVZ Tver, jehož subdodavatelem byl Siemens AG. Původně bylo v plánu vyrobit prvních 60 kusů v továrně Siemens Vídeň, poté měli ve Vídni vyrábět jen hrubou stavbu skříně a montáž vozů měla být přesunuta do Tveru, kde by zbylých 140 vozů dokončili. K tomuto přesunu výroby ale nakonec nedošlo, celá série 200 vozů byla kompletně vyrobena ve Vídni. Důvody pro tuto změnu se různí - ruské zdroje uvádí nedostatek volné kapacity v TVZ Tver (což ale vzbuzuje určité pochybnosti, neboť ruské vagónky obecně netrpí nadbytkem zakázek a TVZ není výjimkou). Jiným důvodem mohla být skutečnost, že TVZ Tver je členem skupiny Transmashholding, v níž má významný podíl Alstom a tudíž transfer výrobních technologií do Tveru nebyl z hlediska Siemensu shledán žádoucím.

Dodávky vozů lze shrnout do následující stručné tabulky:

Rok výroby Počet vozů Původní čísla UIC
Původní čísla RŽD
2012 - 2014*
200 62 85 78-90 001 ... 200
017 02174 ... 017 04162 **

Poznámky:
* posledních 10 vozů bylo dodáno až v roce 2015
** na rozdíl od dřívějších zvyklostí se již neshodují pořadová čísla UIC a RŽD

Uvádí se, že podíl komponentů ruského původu je asi 35 %. Ruské jsou samozřejmě podvozky pro rozchod 1520 mm, dále zejména interiérové vybavení oddílů, okna, dveře, buňky wc. V interiéru se nachází jistě více zajímavostí - vážení cestující, vítejte na palubě!

Interiér

Při vstupu na představek na první pohled upoutají masivní přechodové dveře na můstek. Mimo jiné je vůz opatřen tlakotěsnými návalky, které přispějí k vyššímu komfortu při jízdě. Ačkoliv vůz není tlakotěsný, splňuje podmínky pro použití na tratích s vysokým podílem tunelů. Za elektricky posuvnými dveřmi se nachází kuchyňka pro průvodce vozu a dále za ní odpočinková místnost s jedním lůžkem, tedy stejné uspořádání, jaké známe z vozů pro transkontinentální provoz (WLAB821, WLABmee62). Pokračujeme dále po červeném koberci a dostáváme se do prvního kupé. Všech 8 kupé je ve shodném čtyřlůžkovém provedení, celková kapacita je tedy 32 lůžek. Lůžka jsou čalouněna šedou látkou s červenou opěrkou hlavy, v denním uspořádání lze vysunout prostřední opěrku rukou s držáky nápojů. Hezké prostředí dodává dekor dřeva, který je vidět při nočním režimu (nachází se na stěnách), lampičky na čtení jsou samozřejmostí. Pod stolkem u okna se nachází umyvadlo. Velice chytře je řešen ''žebřík'' na horní lůžka, který zde vlastně není. Ze stěny se dají vysunout vlastní schůdky, a tak žebřík nepřekáží. Dále se ve voze nachází WC se sprchou umístěnou na straně vozu bez vstupních dveří. Vůz má podobně, jako České WLABmz826 systém vstupu do kupé a na toalety pomocí vstupní karty. Ta je zde řešena již elektronicky, a tak stačí přiložit čipovou kartu, kterou dostanete při nástupu ke čtečce vedle dveří. Pokud se vrátíme k WLABmz826, jistě si někteří cestující všimli, že při zapnutém temperování vodojemu tekla z umyvadel a sprchy je teplá voda. Tento konstrukční nedostatek byl u vozů Viaggio Comfort vyřešen. Dále v kupé najdeme běžné věci, které se nijak výrazně neodlišují od vozů, na které jsme běžně zvyklí.

Interiér kupé vozu WLABmz
Pohled od okna. Na obrázku je vidět systém schůdků ve stěně
Elektronická čtečka vstupní karty
Důmyslně řešena kuchyňka pro průvodce vozu

Provoz

Do provozu s cestujícími byly vozy poprvé nasazeny v březnu 2013 v rámci zkušebního provozu v úseku Moskva - Minsk. První zahraniční nasazení (zahraniční ve smyslu za hranice SNS) se datuje k 1.6.2014 na vlaku 31/32 "Lev Tolstoj" Moskva - Helsinky, zde tedy v celé trase ještě na stejném rozchodu 1520 mm. O dva měsíce později začaly být vozy zařazovány do destinací, kde je nutná změna rozchodu na 1435 mm, což je primární určení těchto vozů. Prvním takovým vlakem byl od 1.8.2014 spoj 21/404/405/22 "Vltava" Moskva - Praha včetně přímých vozů do Vídně, později i do Chebu. Od 14.12.2014 následoval vlak 9/10 "Polonez" Moskva - Varšava a od 17.12.2014 přímý vůz Moskva - Budapešť. Na začátku roku 2015 byly nové vozy nasazeny také na oba spoje z Ruska do Francie, konkrétně od 22.1.2015 na vlak Moskva - Nice a od 25.1.2015 Moskva - Paříž. 

Řazení Vltavy od 1.8.2014, kdy se na ní poprvé objevily vozy WLABmz:

S RŽD / S / EN PKPIC / EN ČD 21/404   Vltava

Plánované řazení 1.8.2014 - 13.12.2014


 

 

742 FPC WLABmz
32
Москва /Moskva/ - Bohumín (- Wien)
Jede podle potřeby
 

341 FPC WLABmz
32
Москва /Moskva/ - Bohumín (- Wien)
 

340 FPC WLABmz
32
Москва /Moskva/ - Bohumín (- Wien)
 

359 FPC WLABmz
32
Москва /Moskva/ - Praha (- Cheb)
Jede / do 20./21.V. a od 7./8.X.
 

758 FPC WLABmz
32
Москва /Moskva/ - Praha
Jede podle potřeby /
 

357 FPC WLABmz
32
Москва /Moskva/ - Praha
 

356 FPC WLABmz
32
Москва /Moskva/ - Praha
 

355 FPC WLABmz
32
Москва /Moskva/ - Praha
 

354 FPC WLABmz
32
Москва /Moskva/ - Praha
 

353 FPC WLABmz
32
Москва /Moskva/ - Praha
 

752 FPC WLABmz
32
Москва /Moskva/ - Praha
Jede podle potřeby
 

351 RŽD WLABm
10-30
(St. Peterburg -) Orsha - Praha
Místa 52/54/56 služební
 

750 RŽD WLABm
10-30
(St. Peterburg -) Orsha - Praha
Jede podel potřeby

i Jede v , , do 24.V. a od 8.X., , 29.V.-4.X.
i Ve vlaku jsou řazeny vozy jedoucí pouze podle potřeby: skrýtzobrazit

Vložil: pd, vagonweb(zavináč)vagonweb(tečka)cz | Poslední aktualizace: 29.9.2014 (pd) | Trvalý odkaz


Předchozím odstavcem je v hrubých rysech definován rozsah sítě lůžkových spojů z Ruska do střední a západní Evropy pro několik následujících let. V roce 2016 sice ještě přibyla skupina přímých vozů WLABmz z Moskvy do Bělehradu a Sofie, a v létě navíc do Varny, Burgasu a Baru, ale to byla záležitost pouze jednoho roku. Následující mapa zobrazuje rozsah sítě mezinárodních spojů s vozy WLABmz v roce 2016, tedy v době největšího rozmachu.

Síť mezinárodních spojů s vozy WLABmz v roce 2016.

Hned v následujícím roce 2017 byla zrušena celá skupina vozů do Budapešti a dále do jihovýchodní Evropy a také bylo zrušeno vedení přímého vozu do Chebu. V dalších letech zůstal rozsah provozu co do nabídky destinací již stabilní, pouze se v jednotlivých letech měnila četnost jízdy vlaků během týdne nebo počty vozů.

V roce 2016 tvořily přímé vozy na vlaku Polonez ještě pestrou sbírku destinací:

TLK  11010/11011 (10)   (PKPIC)
S  10   (BČ/RŽD)
  Polonez

Plánované řazení v úseku: Warszawa - Brest


  
 

PKPIC EP07
Warszawa - Brest
 

7/754 FPC WLABmz
32
(Budapest -) Warszawa - Москва /Moskva/
jede podle potřeby
 

6/353 FPC WLABmz
32
(Budapest -) Warszawa - Москва /Moskva/
 

16/365 WLABmee
11-33
(Beograd -) Warszawa - Мінск /Mіnsk/
jede od vyhlášení v //, //, // od 15/16/17.XII.2015 do 5/6/7.VI.2016
 

9/355 FPC WLABmz
32
(София /Sofija/ -) Warszawa - Москва /Moskva/
jede od 16/17/18.XII.2015 do 8/9/10.VI.2016 a od 20/21/22.IX.2016
 

8/356 WLABmee
11-33
(Varna -) Warszawa - Мінск /Mіnsk/
jede ///, /// od 11/12/13/14.VI.2016 do 17/18/19/20.IX.2016
 

10/357 FPC WLABmz
32
(Varna -) Warszawa - Москва /Moskva/
jede od 6/7/8/9.VI.2016 do 14/15/16/17.IX.2016
 

11/758 FPC WLABmz
32
(Varna -) Warszawa - Москва /Moskva/
jede podle potřeby od 6/7/8/9.VI.2016 do 14/15/16/17.IX.2016
 

12/759 FPC WLABmz
32
(Burgas -) Warszawa - Москва /Moskva/
jede podle potřeby od 7/8/9/10.VI.2016 do 15/16/17/18.IX.2016
 

13/360 FPC WLABmz
32
(Burgas -) Warszawa - Москва /Moskva/
jede od 7/8/9/10.VI.2016 do 15/16/17/18.IX.2016
 

14/361 FPC WLABmz
32
(Bar -) Warszawa - Москва /Moskva/
jede //, // od 9/10/11.VI.2016 do 17/18/19.IX.2016
 

15/362 WLABmee
11-33
(Bar -) Warszawa - Мінск /Mіnsk/
jede // od 15/16/17.VI.2016 do 14/15/16.IX.2016
 

5/347 FPC WLABmz
32
Warszawa - Москва /Moskva/
 

4/346 FPC WLABmz
32
Warszawa - Москва /Moskva/
 

3/345 FPC WLABmz
32
Warszawa - Москва /Moskva/
 

2/344 FPC WLABmz
32
Warszawa - Москва /Moskva/
 

1/743 FPC WLABmz
32
Warszawa - Москва /Moskva/
jede podle potřeby
 

20/342 WLABm 62
10-30
Warszawa - Мінск /Mіnsk/
 

21/341 WLABm 62
10-30
Warszawa - Мінск /Mіnsk/
 

12 PKPIC B10nou 111A
80
Warszawa - Terespol
W przedziale 1 znajduje się drużyna konduktorska
Przedział 3 dla osób z dziećmi do lat 4
Przedział 9 dla osób niepełnosprawnych
  

11 PKPIC AB9nou 112At
24+40
Warszawa - Terespol
 

10 PKPIC B10nou 111A
80
Warszawa - Terespol

i Ve vlaku jsou řazeny vozy jedoucí pouze podle potřeby: skrýtzobrazit

Vložil: pd, vagonweb(zavináč)vagonweb(tečka)cz | Poslední aktualizace: 30.12.2015 (pd) | Trvalý odkaz


Martin Lakatoš
Vůz 62 85 78-90 143-8 na vlaku TLK 11010 Polonez ve stanici Warszawa Wschodnia
Martin Lakatoš
Vůz 62 85 78-90 170-2 na vlaku B 491 Balkan ve stanici Beograd v roce 2016

RŽD pořízením nových vozů původně sledovaly rozšíření svých zahraničních spojů. Bohužel vlivem vnějších okolností k tomu nedošlo. Příčinou bylo zhoršení vztahů mezi Ruskem a Ukrajinou v roce 2014, následně mezi Ruskem a zbytkem světa a zavedení různých sankcí v jejichž důsledku došlo k výraznému oslabení ruského rublu, což kromě jiného znatelně zdražilo zahraniční cestování pro ruské občany. Všechny tyto vlivy se negativně projevily na vytíženosti mezinárodních spojů, takže místo rozšiřování provozu pokračovala postupná redukce dopravy mezi Ruskem a Evropou. V těchto podmínkách se flotila 200 nových vozů stala početně příliš předimenzovaná, takže RŽD hledaly pro nadbytečné vozy jiné možnosti uplatnění. 

To se částečně podařilo realizovat ve Francii, kde bylo několik vozů pronajato SNCF a od 2.7.2016 nasazeno na vnitrostátní noční vlak Paříž - Nice. Jeden nebo dva (podle období) lehátkové vozy Corail 1. třídy řady A9c9ux byly v tomto vlaku nahrazeny vozy WLABmz (v oběhu tak byly nejvýše 4 vozy WLABmz). Výměna vozů do Ruska probíhala pravidelným vlakem Moskva - Nice. Podle původních prohlášení představitelů RŽD v té době zamýšlely ruské železnice převzít provoz na některých nočních linkách ve Francii (to souviselo s nezájmem francouzské vlády dotovat trvale ztrátové noční vlaky v podání SNCF, a SNCF tak ani neměly zájem na jejich provozování). A právě nasazení několika vozů na vlak Paříž - Nice bylo prvním zkušebním krokem v této iniciativě. Další kroky už ale nenásledovaly, k 9.12.2017 byl noční vlak Paříž - Nice zrušen, čímž skončilo i nasazení ruských vozů ve vnitrostátní francouzské dopravě. 
Podobný koncept pronájmu vozů byl v jednání i s ČD, přičemž se od roku 2020 plánovalo nasazení ruských vozů WLABmz na EN "Slovakia" Praha - Košice. K tomu ale vůbec nedošlo.
Podle tiskové zprávy RŽD z roku 2015 projevily zájem o tyto vozy kromě už zmíněných SNCF a ČD také německé a maďarské železnice, k tomu ale bližší informace známy nejsou (a ruské tiskové zprávy je nutno brát s rezervou).

Poslední ranou pak byla epidemie koronaviru, která od března 2020 úplně přerušila provoz mezinárodních vlaků z/do Ruska. V době publikace tohoto článku (srpen 2021) omezení nadále trvá, vozy tedy již déle než rok nemohou být nasazovány na mezinárodní spoje.

Tady se ukázalo jako docela prozíravé rozhodnutí zavrhnout u nových vozů dosavadní "evropské" provedení oddílů se třemi lůžky nad sebou na jedné straně a místo toho objednat nové vozy v obvyklém ruském provedení se dvěma lůžky nad sebou po obou stranách kupé. Tady se hodí vysvětlit, že uspořádání kupé se třemi lůžky nad sebou nikdy nebylo v Rusku pozitivně přijato, hlavně kvůli své prostorové stísněnosti, a mezi cestujícími je spíše vnímáno jako jakási "evropská úchylka". Nutno přiznat, že ruské provedení se dvěma lůžky po obou stranách je opravdu prostorově pohodlnější, i přes to, že v kupé cestuje jedna osoba navíc. Nabídka standardních třílůžkových kupé ve vnitrostátních ruských vlacích by asi nebyla vůbec akceptovatelná a takové vozy by pravděpodobně byly v současné době bez využití odstaveny.

Naštěstí uspořádání interiéru odpovídá ruskému způsobu, takže vozy mohou být použity i ve vnitrostátních vlacích jako běžná třída "kupé", popřípadě i "SV" v dvoulůžkové konfiguraci. Přesto se v některých detailech liší od ruských zvyklostí. Cestujícími jsou kritizovány otočné dveře z kupé do chodbičky (které se mohou stát nebezpečnou zbraní proti právě procházející osobě) a chybějící úložný prostor nad dveřmi. Naopak kladně je hodnoceno umyvadlo v každém kupé, což je z ruského pohledu novinka v lůžkových vozech třídy "kupé" a také přítomnost sprchy ve voze k bezplatnému použití. 

Vzhledem k tomu, že už od počátku mají RŽD těchto vozů nadbytek, jsou vozy také prakticky od počátku provozu trvale nasazovány i ve vnitrostátních ruských vlacích. Následuje výběr vlaků, na kterých bylo dosud zaznamenáno nasazení těchto vozů (bez nároku na úplnost):
3/4 Moskva - Petrohrad, 15/16 Moskva - Murmansk, 27/30 Moskva - Petrohrad (od 12/2017), 81/82 Petrohrad - Belgorod (od 12/2017), 101/102 Moskva - Adler (od 7/2016), 107/108 Petrоhrad - Samara (od 1/2018), 211/212 Moskva - Minsk (od 3/2013), 237/238 Moskva - Brest, 241/242 Moskva - Murmansk (od 5/2017), 643/644 Kislovodsk - Adler.

Datum v závorkách je zahájení nasazení vozů WLABmz, bohužel není dohledatelné u všech vlaků. Taktéž obvykle není dohledatelné datum stažení - u některých vlaků nejde o dlouhodobě trvalé nasazení, RŽD pro dislokaci nového vozového parku totiž postupují systémem "výstavka je putovní".

Pro značkový (firemní) vlak 3/4 "Express" Moskva - Petrohrad byly použité vozy WLABmz koncem roku 2020 dokonce opatřeny "značkovým" tmavomodrým nátěrem. 

Dodání nových vozů také umožnilo vyřadit starší typy vozů. Zatímco WLABmee byly z pravidelného provozu vyřazeny už v lednu 2015 a ani tak vlastně nedosáhly své plánované životnosti (jejich poslední pravidelné nasazení bylo na obou spojích do Francie), starší vozy WLABm přežily o něco déle. Až do prosince 2017 byly stále nasazovány jako přímé vozy z Petrohradu do Prahy a Vídně. Druhé největší město Ruské federace dodáním nových vozů paradoxně přišlo o přímé železniční spojení s Evropou. Důvodem je chybějící elektrifikace v části úseku mezi Petrohradem a Oršou. Ačkoliv poslední vozy RIC schopné nezávislého provozu byly vyrobeny před téměř 40 lety, RŽD dodnes nevyřešily napájení moderních vozů elektrickou energií na většině svých neelektrifikovaných tratích. 

Těšíme se na vaše připomínky a případné doplnění v komentářích!

Externí odkazy

Propagační video SNCF z období nasazení vozů WLABmz na noční vlak Paříž - Nice

youtube / Une autre façon de voyager

Videorecenze vozu WLABmz ruským pohledem.

youtube / 808

Výměna podvozků v Brestu. Po zvednutí vozů jsou vyvázané podvozky odsunuty "vláčkem" nových podvozků druhého rozchodu (v tomto videu probíhá výměna z 1435 na 1520 mm). Poslední podvozek 1435 mm a první 1520 mm jsou ve "vláčku" k vidění v čase cca 1:25.

youtube / Provodnik

Použité zdroje
  • KADEŘÁVEK, Petr: Nové lůžkové vozy pro RŽD. Železniční magazín 8/2012.
  • MIRONOV, Vladislav: Going to Europe in a new car. Transmashholding 10/2012.
  • ETMANOWICZ, Andrzej: Wagony sypialne kolei RZD typu "Viaggio Classic". Świat kolei 7/2016.
  • Prezentace 61-4476 na webu TVZ: http://www.tvz.ru/catalog/passenger/item_detail.php?ELEMENT_ID=186
  • Tiskové zprávy RŽD

Autor: laky362 | Poslední aktualizace: 3.8.2021 (pd)

Komentáře k článku

K článku zatím nebyl přidán žádný komentář

Přidat komentář

Text
Jméno        Heslo:
E-mail
vagonWEB.cz
Železniční osobní vozy
new

Našli jste chybu?