vagonWEB
Železniční osobní vozy
 

vagonWEB

Železniční osobní vozy

Hlavní strana » Ostatní » Slovníček
cs         ▼
Česky
English
Deutsch
Polski
Español

Slovníček

Vysvětlení některých pojmů a zkratek týkajících se osobních vagónů. Pokud zde některý termín nenajdete, napište do návštěvní knihy nebo na mail vagonweb(zavináč)vagonweb.cz, pokusím se jej doplnit.

Corail Confort sur rail
Typ osobních vozů francouzských železnic (SNCF) určených pro komfortní vnitrostátní i mezistátní dopravu. V letech 1975 - 1984 bylo vyrobeno více než 4000 vozů v různých modifikacích. Spolu s tím byly vytvořeny sítě vlaků Corail jakožto doplněk k vysokorychlostním vlakům TGV. Řada vozů byla postupně modernizována, některé vozy byly prodány do východní Evropy.
CZE Centrální zdroj energie
Zařízení sloužící k napájení vozů elektrickou energií. V zásadě se jedná o napěťový měnič, který transformuje vysoké napětí z topného kabelu (jenž je napájen z lokomotivy) na nižší napětí, kterým je napájeno veškeré elektrické vybavení vozu (osvětlení, dobíjení baterie, zásuvky pro připojení drobných spotřebičů, klimatizace atd.).
Vozy bez CZE mají nápravový generátor, který za jízdy vozu dobíjí baterie a napájí další el. spotřebiče. Během stání vozu jsou el. spotřebiče napájeny z baterií.
Vozy s CZE mají v řadovém označení písmena ee nebo z.
Externí odkazy » www.cdrail.cz/VTS/CLANKY/211.pdf
Eurofima Europäische Gesellschaft zur Finanzierung von rollendem Material
Společnost pro financování nákupu železničních vozidel (lokomotivy, jednotky, vagóny). Eurofima byla založena v roce 1956 se sídlem v Basileji. Akcionáři jsou výhradně jednotlivé železniční společnosti, v současné době má 28 členů.
Externí odkazy » www.eurofima.org
InterRegio Název bývalé sítě (kategorie) dálkových vlaků Německých drah (DB). Vznikla z potřeby zvýšit komfort a kvalitu přepravy také na tratích, kde nebyly provozovány vlaky vyšších kategorií (IC, EC). Jednalo se vlastně o náhradu tehdejších rychlíků (D-Zug). První vlaky IR vyjely v roce 1988, možná až příliš vysoká úspěšnost tohoto systému (např. oproti ICE) bohužel vedla v polovině 90. let k rozhodnutí síť vlaků IR zrušit. Poslední spoje dojezdily v roce 2006.

V přeneseném významu je "Interregio" označení pro vozy určené pro vozbu této kategorie. Celkem bylo pro vlaky IR rekonstruováno 1348 vozů (vznikly řady Aim(z), ARkimbz, Bim(z), Bimdz a Bimdzf). Po zrušení kategorie IR byla část vozů zařazena do dálkové dopravy do kategorií InterCity a EuroCity, část byla odprodána do východní Evropy, část vozů je bez využití.

Kategorie vlaků "InterRegio" byla nebo je v obdobném významu také používána u dalších železničních společností, naposled od roku 2009 u Polských drah (PKP-PR).
ОСЖД / OSŽD Организация Сотрудничества Железных Дорог / Organizace pro spolupráci železničních drah.
Organizace byla založena jakožto východoevropská obdoba UIC v roce 1956 v Sofii, zakládajícími členy byly železniční společnosti tehdejšího východního bloku, jako sídlo organizace byla později určena Varšava. Účelem organizace byla koordinace mezinárodního železničního provozu v komunistických státech. Dnešním působištěm OSŽD je zejména oblast bývalého SSSR.
Externí odkazy » www.osjd.org, en.wikipedia.org/wiki/Organization_for_Cooperation_of_Railways
OSŽD Typ A, Typ B Paralelně s UIC také východoevropská organizace OSŽD definovala jednotné typy osobních vozů. Typ A měl mít délku 26,4 m (autorovi však nejsou známy další podrobnosti a ani to, zda vůbec byl nějaký takový vůz vyroben). Typ B měl délku 24,5 m a zhruba odpovídal typu UIC-Y (největší vizuální rozdíl je ve tvaru skříně, kdy skříň typu B není na koncích zúžená). Vyráběn byl v letech 1962 - 1964 v Bautzenu v tehdejší NDR, 5 kusů bylo dodáno i ČSD. Poté byl vyráběn typ UIC-Y.
RIC Regolamento Internazionale delle Carrozze / Úmluva o výměně a používání osobních vozů v mezinárodní dopravě
Dohoda mezi železničními společnostmi upravující vzájemné používání osobních vozů. Dohoda stanovuje povinné označení a nápisy na vozech, technické podmínky, zacházení s vozy, čištění, vyřazování vozů, vzájemné rozúčtování výkonů a podobně.
Úmluva byla uzavřena v roce 1923 Mezinárodním svazem osobních a zavazadlových vozů, později byla spravována Švýcarskými drahami (SBB), od roku 1982 je ve správě UIC. Úmluva sdružuje většinu evropských železničních společností.

V přeneseném významu je "RIC" označení pro vozy, které splňují Úmluvu. Vozy, které nesplňují podmínky v Úmluvě, nemohou být zařazeny do mezinárodních vlaků (dotčené železnice si však mohou dvoustranně dohodnout vzájemné použití vozů, které Úmluvě nevyhovují). Vozy splňující úmluvu jsou označeny značkou "RIC" - podrobnosti na samostatné stránce.
TEE Trans Europ Express
Název bývalé sítě komfortních expresních vlaků spojující významná města v západní Evropě. Vznikla jako reakce železničních společností na klesající počet cestujících, kteří v 50. letech přecházeli k rychle se rozvíjející letecké a individuální dopravě. Vlaky TEE byly určeny zejména pro movitější cestující, byly sestaveny pouze z vozů 1. třídy a restauračního vozu, ve své době se jednalo také o nejrychlejší vlakové spoje. První vlaky TEE vyjely v roce 1957, poslední pak koleje opustily v roce 1991. Řadu spojů pak převzaly kategorie InterCity a EuroCity.
Externí odkazy » cs.wikipedia.org/wiki/Trans_Europe_Express
Typ Y/B 70 Mírně modifikovaný vůz typu UIC-Y, který byl vyráběn v bývalé NDR v 70. a 80. letech. Vyhovoval jak předpisům pro vozy UIC-Y, tak i pro Typ B OSŽD. Ve velkém počtu byl dodáván také k ČSD.
UIC Union Internationale des Chemins de Fer / Mezinárodní železniční unie.
Mezinárodní společnost, jejímž hlavním účelem je sjednocování technických podmínek a koordinace v mezinárodní železniční dopravě. Organizace byla založena v roce 1922 v Paříži, dnes sdružuje 199 členů.
Externí odkazy » www.uic.org, cs.wikipedia.org/wiki/Mezinárodní_železniční_unie
UIC-X V roce 1961 byly vyhláškou UIC 567-1 definovány dva jednotné typy osobních vozů, které byly označeny jako UIC-X a UIC-Y.
Základní parametry typu UIC-X: délka přes nárazníky 26,4 m, šířka 2,825 m, výška 4,05 m, rozchod 1435 mm. Vozy 1. třídy mají 10 oddílů, vozy 2. třídy mají 12 oddílů, kombinované vozy pak 5 oddílů 2. tř. a 6 oddílů 1.třídy. Obě třídy mají vždy 6 míst v kupé. Se stejnými vnějšími rozměry byly vyráběny i velkoprostorové vozy (např. vozy 2. třídy měly 12 fiktivních oddílů), tyto se však jako UIC-X neoznačují.
Vozy UIC-X vycházejí z německých rychlíkových vozů délky 26,4 m, které byly vyráběny od 50. let. Vozy UIC-X se vyráběly v 60. a 70. letech prakticky v celé západní Evropě, v roce 1976 byl definován komfortnější typ UIC-Z. V menších sériích se vozy UIC-X vyráběly také ve východní Evropě, avšak zde byla dávána přednost typu UIC-Y. U ČSD (a ani ČD a ZSSK) vozy UIC-X nebyly nikdy v provozu.
UIC-Y Druhý typ jednotného osobního vozu definovaného v roce 1961 byl označen jako UIC-Y.
Základní parametry typu UIC-Y: délka přes nárazníky 24,5 m, šířka 2,878 m, výška 4,2 m, rozchod 1435 mm. Vozy 1. třídy mají 9 oddílů se 6 místy, vozy 2. třídy mají 10 oddílů po 8 místech, kombinované vozy pak 5 oddílů 2. tř. a 4 oddíly 1.třídy. Se stejnými vnějšími rozměry byly vyráběny i velkoprostorové vozy (např. vozy 2. třídy měly 11 fiktivních oddílů), tyto se však jako UIC-Y neoznačují.
Vozy UIC-Y vycházejí z francouzských rychlíkových vozů délky 24,5 m. Vozy UIC-Y se vyráběly od 60. let prakticky v celé východní Evropě, zpočátku také i ve Francii a Itálii. Výroba tohoto typu byla ukončena v polovině 80. let, kdy se i východoevropské železnice přiklonily k typu UIC-Z.
UIC-Z V roce 1976 byla vyhláškou UIC 567-2 normalizována komfortnější varianta staršího typu UIC-X, která byla označena jako UIC-Z.
Vnější rozměry jsou stejné jako u typu UIC-X, avšak byl snížen počet oddílů, které pak byly o něco prostornější. S ohledem na na vnitřní uspořádání a výbavu vozů je definováno několik podtypů:

TypZ1Z2ZE1 *ZE2 *
Max. rychlost200 km/h160 km/h200 km/h160 km/h
Počet oddílů 1. tř.991010
Počet míst 1. tř.54546060
Počet oddílů 2. tř.11111111
Počet míst 2. tř.66668888
Počet oddílů 1+2. tř.4+64+64+64+6
Počet míst 1+2. tř.24+3624+3624+4824+48
Počet oddílů 2. tř. se služ. oddílem6666
Počet míst 2. tř. se služ. oddílem36364848
Počet oddílů lehátkové vozy1010--
Počet míst lehátkové vozy6060--
Počet oddílů lůžkové vozy1111--
Počet míst lůžkové vozy11 - 3311 - 33--

Vozy UIC-Z vycházejí z německých vozů pro vlaky TEE vyráběných od roku 1972. První vozy UIC-Z byly vyrobeny v roce 1977, a sice série 500 vozů financovaných společností Eurofima. Vozy typu UIC-Z jsou vyráběny dosud a jsou dnes považovány za standard v oblasti klasických vozů pro mezinárodní provoz.
* poznámka: označení ZE1 a ZE2 (ekonomická varianta) zavedla norma ST-SEV 5327-85 (standardizace RVHP), v Československu bylo převzato v roce 1986 normou TNŽ 28 1400. Vozy typu ZE2 byly vyráběny pouze v tehdejší NDR, vůz typu ZE1 pravděpodobně nebyl vyroben žádný. "Originální" vyhláška UIC 567-2 typy Z1E a Z2E nezná.
uzavřené (vakuové) wc Uzavřený systém wc, často nazývaný jako vakuové wc, se od dřívějšího systému liší v tom, že odpad nepadá volně na koleje, nýbrž je zachytáván (podtlakově nasán) do odpadní nádrže. Výhodou pro cestující je možnost použití uzavřeného wc kdykoliv (odpadá známé upozornění "Záchodu se nesmí používat, pokud je vlak ve stanici"). Nevýhodou je nutnost pravidelného vyprazďňování odpadní nádrže, což u ČD i ZSSK dosud činí problémy. V případě naplnění nádrže je celá toaleta automaticky uzamčena.
Vozy s uzavřeným systémem wc jsou na podélníku označeny značkou (wc), stejná značka je použita i v piktogramech na těchto stránkách.


Poslední aktualizace 30.8.2009

Obsah sekce Ostatní


vagonWEB.cz
Železniční osobní vozy

Našli jste chybu?