vagonWEB
Železniční osobní vozy
 
vagonWEB
Železniční osobní vozy
Hlavní strana » Články » Zahraniční vozy na českých kolejích v jízdním řádu 2021
» Články » Zahraniční vozy na českých kolejích v jízdním řádu 2021
cs         ▼
Česky
English
Magyar


Zahraniční vozy na českých kolejích v jízdním řádu 2021

část první – ZSSK

Autor: Bpee239 | Publikováno: 18.5.2021

První díl seriálu o železničních vozech zahraničních společností na české železniční síti zahájíme dopravcem, který je Česku nejbližší. Řeč je o Železničnej spoľočnosti Slovensko, zkráceně ZSSK, jejíž vozy jsou v Česku po mnoho let velice častým hostem.

Obsah článku:

V jízdním řádu 2020/2021 je působnost slovenských vozů na české železniční síti o něco rozsáhlejší, než v roce předchozím, avšak vzhledem k nekončící pandemii koronaviru SARS-CoV-2 se skutečné nasazení až téměř v polovině roku přiblížilo k situaci, o které zmínka o změně pojednává. V rámci redukcí mezinárodní dopravy bylo totiž množství výkonů omezeno a návrat k normálu je postupný. V následujících řádcích tak bude stručně popsáno, kde se lze s vozy ZSSK na českém území setkat a to s ohledem na aktuální období, tedy počátek května 2021, což jsou zároveň první dny aktivace doposud neaktivních oběhů většího množství vozů.

Dálková doprava

Ještě před samotným popisem je záhodno zmínit nejtypičtější řady vozů a skutečnost, že i v jízdním řádu 2021 nastala jedna malá vozidlová premiéra. Dlouholetou tradicí je výskyt již podruhé modernizovaných vozů řad Apeer a Bpeer, doplněný oddílovými vozy řady Beer. Zatímco se tyto řady vozů držely téměř celé první desetiletí 21. století, v roce 2008 do Česka poprvé zavítaly vozy řady Ampeer, Bmpeer a Bmeer, které následně dalších téměř deset let stabilně tvořily většinu kmenových souprav, jenž směřovaly ze Slovenska do Čech. První zlom přišel v roce 2019, kdy byly poprvé zaturnusovány nové vozy řad Bmpz a Bmz, přičemž zatímco řada Bmpz představuje inovované provedení "Bmpeeru", v případě řady Bmz jde o modernizaci vozů řady Bmeer. No a ačkoliv v roce 2019 ještě šlo poměrně často na Bmpeer či Bmeer na území Česka narazit, v roce 2020 i díky koronaviru a související redukci provozu poměrně mladé vozy řad Bmpeer a Bmeer z vlaků do Česka minimálně v současné době (až na jednotky případů) vymizely a následující léta tak zřejmě budou zejména o vozech řad Bmz, Bmpz a nově také Ampz, kteréžto je zmíněnou premiérou a některé vozy této nepočetné série z let 2020 a 2021 na trase Bratislava – Praha absolvovaly svou první jízdu s cestujícími.

Vůz řady Apeer z roku 2003.
Všechny vozy tohoto typu již prošly mírnou modernizací interiéru.

V jízdním řádu 2021 jsou osobní vozy společnosti ZSSK v Česku provozovány ve všech možných podobách – jako ucelené vlaky, jako část soupravy a i jako samostatné vozy v jinak ucelené české soupravě.

Linka Ostrava – Zvolen (Ex1)

Formou ucelených souprav jsou slovenskými vozy plně pokryty rychlíky Ostrava – Český Těšín – Žilina – Vrútky – Banská Bystrica – Zvolen. Depa Zvolen a Žilina vystavují do dvou oběhů, které vyjma rychlíků do Česka pokrývají také několik slovenských vnitrostátních rychlíků či osobních vlaků, po pěti vozech řad Apeer, BDsheer a Beer a šesti vozy řady Bpeer (pět kmenových a jeden posilový na vlacích 345 a 346). Řazení všech vlaků je až na uvedenou výjimku shodné, depo Žilina zajišťuje vlaky 340-343 a Zvolen vlaky 344-347.

R 345   Fatran

Plánované řazení


  
 

ZSSK 162
Ostrava - Vrútky

ZSSK 757
Vrútky - Zvolen
 

367 ZSSK Bpeer 2070 Z
76
jede podle potřeby do 12.VI., od 13.VI. jede denně
 

368 ZSSK Bpeer 2070 Z
76
 

369 ZSSK Beer
60
  

370 ZSSK BDsheer
24+4 2
vůz pro cestující s dětmi do 10 let
 

372 ZSSK Apeer
52

i Povinná rezervace místa pro jízdní kolo v úseku Čadca - Zvolen.
i Povinná rezervace místa v 1. třídě v úseku Čadca - Zvolen.
i Ve vlaku jsou řazeny vozy jedoucí pouze podle potřeby: skrýtzobrazit

Vložil: Gobat | Poslední aktualizace: 15.9.2021 (Gobat) | Trvalý odkaz


Není bez zajímavosti, že zmíněné rychlíky plně využívají řadu BDsheer, která byla k tehdejším ŽSR dodána v letech 1996 a 2001 v počtu tří a tří vozů. Zatímco dva starší vozy jsou disponovány ve Zvolenu, čtveřice vozů je žilinská a vzhledem k vysokému počtu zaturnusovaných vozů (v případě zvolenského oběhu navíc bez zálohy) může sporadicky docházet k náhradě řadou Bd či Bdee. Velmi vzácně se pak může v případě zvolenského oběhu na pozici vozu Apeer objevit zástupce řady Aeer, tedy vůz, který během své patnáctileté historie do Česka pravidelně zajížděl pouze v počátcích provozu a pak roce 2010. Zajímavostí je pak variabilní řazení řady Bpeer – slovenské železnice disponují typem 20-70, který uspořádáním sedadel odpovídá české řadě Bpee, pochází z roku 1996 a je znám velice malou roztečí sedadel, a typem 29-70, který je novější (2000 a 2002 – 2003), roztečí míst k sezení odpovídá první třídě a uspořádán je v provedení proti sobě (oproti typu 20-70, ve kterém jsou sedadla z větší části uspořádána za sebou, tedy v tzv. leteckém uspořádání). K rozlišení těchto typů na Slovensku nedochází a vzhledem ke skutečnosti, že domovská stanice Zvolen disponuje oběma typy vozů, je opakovaně dokládáno náhodné řazení obou typů na zmíněné vlaky.

Vůz řady Aeer, zachycený v roce 2013 ve Zvolenu. Působení tohoto vozu v Česku lze stále považovat za velice raritní.
Použité komponenty v interiéru jsou shodné s typem Apeer 017-022, sedadla jsou ale rozdělena do devíti oddílů o šesti místech k sezení.

Linka Praha – Ostrava/Vsetín – Žilina (Ex1 a Ex2)

Výrazně dominantní jsou slovenské osobní vozy na expresech Praha – Ostrava – Český Těšín – Žilina. Zatímco v rámci koronavirové redukce byla provozována pouze jedna souprava v řazení Ampeer, Bdghmeer a 3x Bmpz, po zavedení plného (pravidelného) provozního konceptu je vlak 140/141 provozován s jedním vozem řady Ampeer, jedním řady Bdghmeer a dvojicí vozů řady Bmpz, druhá souprava ve složení Ampeer, Bdghmeer a Bmpz bude v rámci dvoudenního oběhu pokrývat vlaky 142/143 a několik osobních vlaků na Slovensku, od poloviny června pak rovněž vlak Ex 548/549 Ostravan.

Ex 141   Ostravan

Plánované řazení 30.4.2021 - 11.12.2021


  
 

ČD 151
 

366 ZSSK Bmpz
84
 

367 ZSSK Bmpz
84
 

368 ČD Bmz245
66
 

369 ČD Bmz245
66
oddíl č. 10 mimo rezervační systém, č. 11 pro minibar
   

370 ZSSK Bdghmeer 0
31+4 12 2 9
 

372 ZSSK Ampeer
54

i Povinná rezervace místa pro cestující s jízdním kolem v celé trase vlaku
i Povinná rezervace místa k sezení ve voze první třídy v úseku Čadca - Žilina

Vložil: Bpee239 | Poslední aktualizace: 2.5.2021 (Bpee239) | Trvalý odkaz


Ex 143   Ostravan

Plánované řazení 30.4.2021 - 10.6.2021


  
 

ČD 151
Praha - Žilina
 

366 ČD Bmz226
66
Praha - Žilina
 

367 ČD Bmz226
66
Praha - Žilina
 

368 ČD Bmz226
66
Praha - Žilina
oddíl č. 10 mimo rezervační systém, č. 11 pro minibar
 

369 ZSSK Bmpz
84
Praha - Žilina
   

370 ZSSK Bdghmeer 0
31+4 12 2 9
Praha - Žilina
 

372 ZSSK Ampeer
54
Praha - Žilina
 

363 ČD Bee238
60
Praha - Bohumín
jede v do 6.VI., v a 27.X., 16.XI., nejede 29.X.

i Povinná rezervace místa pro cestující s jízdním kolem v celé trase vlaku
i Povinná rezervace místa k sezení ve voze první třídy v úseku Čadca - Žilina

Vložil: Bpee239 | Poslední aktualizace: 3.5.2021 (Bpee239) | Trvalý odkaz


Za poměrně praktické lze považovat multifunkční vozy řady Bdghmeer, které vznikaly přestavbou starších řad BDshmee a BDshmeer v letech 2009-2014. Vůz, vzhledem ke své nadčasovosti, zřejmě bude do Česka nasazován i v následujících letech v nemalé míře.
Interiér těchto vozů je uspořádán poměrně netradičně, vyjma několika klasických oddílů je namísto dvou dalších otevřený prostor v uspořádání sedadel 0+3, tedy prakticky oddíly beze stěn.

Dvojice vozů řady Bmpz na páru vlaků Ex 140/141 Ostravan bude fakticky návozem a odvozem vozů, které dále působí několik dní na téměř všech vlacích linky Ex2, zvané Valašský expres, a také na rychlíku 899/898 z Prahy do Pardubic a opačně. Tento „velkooběh“ bude čítat hned 7 vozů ve dvou turnusových skupinách a uplatňuje se teprve od ukončení koronavirových redukcí, tedy ode dne 30. dubna 2021. 

Ex 122   Valašský expres

Plánované řazení 30.4.2021 - 11.6.2021


  
 

ZSSK 350
 

362 ZSSK Apeer
52
jede v a 6.VII., 28.IX., 17.XI., nejede 4.VII., 26.IX.
     

361 ČD ARmpee829
40
servis zajišťuje JLV
   

360 ČD Bbdgmee236
27 12 2 12
oddíl č. 1 pro invalidy, č. 5 a 10 pro cestující s jízdním kolem, č. 6-8 pro cestující s dětmi, č. 9 pro dámy
 

359 ČD Bdpee231
72+2 5
místa č. 11, 12, 15, 16, 18 pro cestující s jízdním kolem
 

358 ČD Bdpee231
72+2 5
jede od 12.VI.
místa č. 11, 12, 15, 16, 18 pro cestující s jízdním kolem
 

357 ZSSK Bmpz
84
 

355 ČD Bee238
60
jede v a 6.VII., 28.IX., 17.XI., nejede 4.VII., 26.IX.

350 ČD Bee238
60
jede v a 27.X., 16.XI., nejede 29.X.

351 ČD Bee238
60
jede v a 28.X., nejede 30.X.
 

353 ČD Bee238
60
jede v od 23.V. a 6.VII., 28.IX., nejede 4.VII., 26.IX.
 

352 ČD Bee238
60
jede v a 6.VII., 28.IX., 17.XI., nejede 4.VII., 26.IX.

Vložil: Karel Zralý, kaja(tečka)zraly(zavináč)seznam(tečka)cz | Poslední aktualizace: 18.6.2021 (Karel Zralý) | Trvalý odkaz


Výjimkou v případě o odstavec výše uvedených Valašských expresů je spoj Ex 220/221, který je (do skončení stavebních prací na Slovensku) jako jediný oproti většině vlaků, jejichž cesta končí a začíná Púchově, veden až do a ze Žiliny. Souprava tohoto vlaku je vyjma špičkových posil a jednoho vozu první třídy s kuchyní a výdejním okénkem čistě slovenská a skládá se z jednoho posilového vozu řady Apeer, jednoho vozu řady Bdghmeer a tří vozů řady Bmpz, které jsou v pátek a neděli posíleny o čtvrtý vůz téže řady.

Ex 221   Valašský expres

Plánované řazení 6.4.2021 - 29.4.2021


  
 

ZSSK 350
 

350 ČD Bdpee231
72+2 5
Jede 23.XII., 2.I., 1., 4.IV., 2., 5.VII., 24., 27.IX., 27., 30.X. jinak podle potřeby
místa č. 11, 12, 15, 16, 18 pro cestující s jízdním kolem
 

352 ČD Bee238
60
Jede v a 23., 30.XII., 1.IV., 27.X., 16.XI., nejede 25.XII., 1.I., 2.IV., 29.X.
 

355 ČD Bee238
60
Jede v , a 22., 23.XII., 31.III., 27.X., 16.XI., nejede 24.XII. - 1.I., 2.IV., 28., 29.X.
 

357 ZSSK Bmpz
84
 

358 ZSSK Bmpz
84
 

359 ZSSK Bmpz
84
   

360 ZSSK Bdghmeer 0
31+4 12 2 9
Vůz vhodný pro přepravu cestujících na vozíku, přeprava jízdních kol v úschově během přepravy na základě povinné rezervace
     

361 ČD ARmpee829
40
Místa čís. 51-56,61-66 mimo rezervační systém vyhrazená jako „bistro místo“
servis zajišťuje JLV
 

362 ZSSK Apeer
52
Jede v ́ - , nejede 24., 25.XII., 1.I., 2. - 5.IV., 5., 6.VII., 27., 28.IX., 28.X., 17.XI.

i Ve vlaku jsou řazeny vozy jedoucí pouze podle potřeby: skrýtzobrazit

Vložil: Karel Zralý, kaja(tečka)zraly(zavináč)seznam(tečka)cz | Poslední aktualizace: 15.5.2021 (Karel Zralý) | Trvalý odkaz


Řada Apeer, jejíž někteří zástupci v roce 2021 dosáhnou úctyhodného stáří 25 let, by měla poměrně zajímavě posilovat další vybrané Valašské expresy a „dělnický“ rychlík z Pardubic. Od úterka do pátku vůz pendluje na vlacích 220 a 221 mezi Prahou a Žilinou, v sobotu dojede do Prahy rovněž na vlaku 220, avšak v neděli posílí kapacitu první třídy na vlacích 127 a 122 z Prahy do Púchova a zpět a přejde do jiného oběhu. V rámci toho posiluje v pracovní dny kapacitu první třídy vlaků 899 a 898 z Prahy do Pardubic a zpět, v pátek vlaky 129 a 120 z Prahy do Púchova a zpět, v neděli vlaky 125 a 124 ve stejné trase a v pondělí se vůz vlakem 221 vrací do svého „slovenského“ oběhu a do domovské stanice na případnou větší údržbu. Lze ale předpokládat variantní „prohození“ vozu mezi vlaky 899 a 221, resp. 220 a 898 od úterka do pátku, pokud to situace vyžaduje. Jak je z výpisu vlaků zřejmé, na posílení kapacit první třídy vybraných Valašských expresů postačují dva žilinské vozy řady Apeer.

Na výše popsaném výkonu nejsou výjimkou nejstarší vozy řady Apeer, které vznikly v roce 1996.
I přes relativní stáří patří řada Apeer k tomu nejpohodlnějšímu, v čem se lze po Česku svézt.

Linka Praha – Bratislava – Budapešť (Ex3)

V mnoha ohledech revoluční novinkou je náhrada railjetu v trase Praha – Bratislava klasickou soupravou a s tím související změna kategorie vlaku 284/285 Metropolitan Slovenská strela z railjet na EC. Revolučnost této změny souvisí především se skutečností, že soupravu nově zajistí ZSSK a nejen, že je to pro slovenskou kmenovou soupravu návrat na linku Praha – Bratislava po dlouhých dvanácti letech, ale souvisí s ní hned tři zajímavosti a jedna premiéra. 

– první třída je tvořena řadou Ampz, přičemž letošní rok je první, ve kterém jsou tyto vozy pravidelně turnusovány
– po patnácti letech se vozy řady ARpeer vrací na Slovenskou strelu a po roční pauze do Česka
– jde o jediný turnus na českém území, kde budou v jízdním řádu 2021 nasazeny pravidelně slovenské vozy řady Bmz a v relaci z Prahy na jihozápadní Slovensko vozy řady Bmpz

Plánované řazení


Vložil: | Poslední aktualizace: | Trvalý odkaz | Špatný překlad?


S výjimkou jednoho českého vozu řady Bdpee jsou tak jde o poměrně unikátní soupravu. Ta byla s platnosti do 7. února 2021 jediná, od 8. února 2021 je nově nasazována také na obrat vlaků EC 280/281 Metropolitan z Prahy do Budapešti a zpět, což si vynutilo nasazení druhé soupravy. Plného využití na lince Praha – Bratislava – Budapešť se tak dočkaly bistrovozy ARpeer, jejichž vznik je datován do roku 2001 a přímo souvisí s vlakem EC Slovenská strela.

Slovenský vůz řady Ampz se zvenčí podobá starší řadě Ampeer.
Interiér je ale výrazně odlišný.

Linka Bratislava – Přerov – Bohumín (Ex4)

Velice zajímavé je neplánované a dočasné působení slovenské soupravy na této lince, jenž dominují zejména polské vozy a jedna souprava maďarská. Vlak EC 130/131 Báthory byl v souvislosti s omezením rozšiřování pandemie nového typu koronaviru dočasně zrušen v úseku Budapešť – Bratislava – Budapešť a jelikož sousední železniční správy další omezení neprovedly, je vlak v polském úseku (Bohumín – Terespol – Bohumín) sestaven z české náhradní soupravy a v úseku Bratislava – Bohumín – Bratislava vystavily náhradní soupravu ZSSK.

Ta jezdí ve složení Ampeer dom.st. Žilina, Bmz dom.st. Bratislava a 2x Bpeer dom.st. Zvolen, přičemž zatímco vozy typu Bpeer na této trati v minulosti působily, pro novější Ampeer a zejména pro řadu Bmz je působení na trati Přerov – Břeclav premiérou. V tuto chvíli není jasné, jak dlouho bude omezení trvat, v tabulce na konci textu tak jsou tyto soupravy započítány zvlášť.

EC  130  Báthory (START/ZSSK/ČD)
IC  130/41004/41005  Batory (PKPIC)

Skutečné řazení vlaku dne: so 17.4.2021 v úseku: Bratislava - Bohumín


  
 

ČD 380
Bratislava - Bohumín
91 54 7 380 005-9
 

347 ZSSK Bpeer 2070 Z
76
Bratislava - Bohumín
61 56 20-70 008-3
 

348 ZSSK Bpeer 2070 Z
76
Bratislava - Bohumín
61 56 20-70 012-5
 

350 ZSSK Bmz
66
Bratislava - Bohumín
61 56 21-70 140-3
 

352 ZSSK Ampeer
54
Bratislava - Bohumín
61 56 19-70 209-0

Vložil: veteran, lacko(tečka)r(zavináč)centrum(tečka)sk | Poslední aktualizace: 17.4.2021 | Trvalý odkaz | Špatný překlad?


Noční doprava

V tuto chvíli je pouze teoretické působení vozů dopravce ZSSK na EN 442/443 Slovakia. Tento vlak je v případě slovenských vozů tvořen košickým vozem druhé třídy řady Bpeer s prostorem pro jízdní kola a jedním lůžkovým vozem řady WLABmee. V soupravě by měl být řazen také lehátkový vůz slovenské společnosti WSBA, ale vzhledem ke skutečnosti, že ta téměř celou svou flotilu v roce 2020 odprodala maďarským železnicím, není v tuto chvíli jasné, které lehátkové vozy by se měly na nočním vlaku objevit. Pro úplnost dodejme, že zmíněný počet vozů je pro výsledný počet turnusové potřeby nutno vynásobit dvěma, neboť obě soupravy se v noci míjejí. V případě „sedačkového“ vozu Bpeer se této skutečnosti plánuje využívat a po zrušení koronavirových redukcí se předpokládá jeho nasazení na vlaku EC 278/279 Metropolitan z Prahy do Budapešti a opačně, v turnuse pro „Slovakii“ tak budou vozy k sezení nikoliv dva, ale tři.

Slovenský vůz řady WLABmee v Praze v létě 2018.
Interiér téhož vozu v denním uspořádání.

Dvojice vozů řady WLABmee je pak s výjimkou jednoho dne v týdnu nasazena na kurz Praha – Brno – Košice – Prešov, vedený na vlacích 283/801 resp. 800/282.

Regionální doprava

V případě motorových vozů a elektrických či motorových jednotek je situace poměrně stálá. Tři párů vlaků Trenčín – Velká nad Veličkou (z toho jeden pouze o víkendu) a k tomu další dva páry vlaků do zastávky Javorník nad Veličkou zastávka, to je dosavadní pravidelná návštěva jednotek řady 813 z depa Trenčianska Teplá těchto česko-slovenských příhraničních nádraží. Zatímco zde jsou slovenské vlaky zajišťovány v kooperaci s ČD, v pátky a neděle zavítá jednou denně motorová jednotka téže řady a z téhož depa do stanice Vlárský průsmyk, avšak tyto vlaky jsou na českém území vedeny pod hlavičkou dopravce ARRIVA vlaky.

Šest plus jeden pár vlaků v trase Čadca – Mosty u Jablunkova zajišťuje jedna motorová jednotka řady 813 z depa Čadca. Jeden pár těchto vlaků je veden pouze v pracovní dny a „plus jeden pár vlaků“ je poměrně unikátní a jediný pár spojů v humorném smyslu označovaného systému „Metro Mosty u Jablunkova“ – zajišťuje totiž ve dnech školního vyučování přepravu školáků ze zastávky Mosty u Jablunkova zastávka do stanice Mosty u Jablunkova. Jízdní doba činí tři minuty a téměř poloviční část trasy je vedena v tunelu.

Motorová jednotka řady 813 představuje jediné slovenské vozidlo svého typu (elektrická či motorová jednotka), které pravidelně zajíždí na české území.
Interiér těchto motorových jednotek je jednoduchý a poměrně příjemný.

Závěr

Celkový seznam řad vozů a jejich počet je shrnut v následující tabulce:

Apeer Ampz Ampeer ARpeer Bdghmeer BDsheer Bmz Beer Bpeer Bmpz WLABmee 813
7 2 3 (2) 2 4 5 2 (2) 5 9 (4) 17 4 2

Oproti mnoha zahraničním dopravcům lze počet slovenských vozů na našem území považovat za vcelku vysoký. V minulosti ale byl, alespoň co se řad vozidel týče, výčet podstatně pestřejší – jmenujme například zajíždění jednotek řady 671 do Horní Lidče či „Push-Pullů“ (souprava 951 + 2x 051 + 263/381) do Břeclavi. Zatímco návratu druhé jmenované soupravy v tuto chvíli nic nenasvědčuje, třívozové dvoupodlažní jednotky řady 671 se v Horní Lidči sporadicky vyskytují dodnes – v případě velkého zpoždění vlaku Praha – Púchov a vhodné provozní situaci je ze Slovenska vyslána jednotka s cestujícími směr Praha, kteří si v Horní Lidči přestoupí do vlaku, který zde díky tomuto úkonu zkrátí přenesené zpoždění směr Praha a při své zpáteční cestě na Slovensko jednotka odveze cestující ze zpožděného vlaku od Prahy. Pravidelnější nasazení lze ale v tuto chvíli s jistotou vyloučit.

Autorem úvodní fotogarfie je Jakub Fiala, za možnost použití v tomto článku mu patří dík.


Autor: Bpee239 | Poslední aktualizace: 18.5.2021 (Bpee239)

Komentáře k článku

Super článek, díky za něj a těším se na další! :)


laky362 | 6.5.2021 11:43
Článek je velice pěkně zpracován, čtenář se tu dočte spoustu zajímavostí a objektivních postřehů.

Vadou na kráse může být poněkud zvláštní stylizace vět. Nebylo by od věci opravit granatické hrubky v několika pasážích.DJ Sobieski (dzatecky{at}seznam.cz) | 6.5.2021 19:18
Děkuji za zpětnou vazbu!!! :-)

Zvláštní stylizace vět je způsobena tím, že jsem článek psal naněkolikrát a ne vždy ve stoprocentní formě. U dalších článků budu na stylizaci dávat pozor.

Které hrubky jste našel, prosím?Bpee239 (autor článku) | 6.5.2021 22:00
Skvělý článek, s většinou už se mi už povedlo projet, nejnověji teď Ampz na EC281 :-) Jinak ta série na toto téma mě moc zajímá a díky za ni!


Pete B. (petebrandy{at}seznam.cz) | 9.5.2021 20:44
Jedno drobné upresnenie k linke Ostrava - Zvolen, nie všetky súpravy vypravuje depo Zvolen a taktiež nie všetky vozne BDsheer sú vo Zvolene. Časť súprav patrí pod PS Žilina.


Marcel (marcello.sk{at}gmail.com) | 16.5.2021 09:57
Moc děkuji za postřeh!!! :-) Přiznám se, že jsem měl za to, že jde o výhradně zvolenské soupravy. Text v dohledné době opravím a omlouvám se za chybu.


Bpee239 (autor článku) | 17.5.2021 08:22
A neodišli kdesi do zahraničia do Viedni či kde vozne r. Bd(g)teer?Na osobáky miesto nich dávajú najhoršie rozpadajúce sa vozne z rýchlikov.


Nikto | 8.8.2021 17:55
Článek je super, jen bych doplnil, že 1. 10. se do Česka podíval na vlacích 220/221 vůz Bmpeer


Fíra (fira830cz{at}seznam.cz) | 2.1.2022 15:51

Přidat komentář

Text
Jméno        Heslo:
E-mail
vagonWEB.cz
Železniční osobní vozy

Našli jste chybu?