vagonWEB
Železniční osobní vozy
 

vagonWEB

Železniční osobní vozy

Hlavní strana » Seznamy vozů » ÖBB » ÖBB railjet
cs         ▼
Česky
English
Deutsch
Polski
Magyar

Seznam vozů

ÖBB railjet

Obsah sekce Seznamy    Slovinsko

    Severní Makedonie
vagonWEB.cz
Železniční osobní vozy

Našli jste chybu?

 
73 81 80-90 701-1Wien HbfA D CH H2008alt
 73 81 19-90 601-9Wien HbfA D CH H2008alt
 73 81 85-90 501-0Wien HbfA D CH H2008alt
 73 81 22-90 401-9Wien HbfA D CH H2008alt
 73 81 22-90 301-1Wien HbfA D CH H2008alt
 73 81 22-90 201-3Wien HbfA D CH H2008alt
 73 81 84-90 101-0Wien HbfA D CH H2008alt
 73 81 80-90 702-9Wien HbfA D CH H2008alt
 73 81 19-90 602-7Wien HbfA D CH H2008alt
 73 81 85-90 502-8Wien HbfA D CH H2008alt
 73 81 22-90 402-7Wien HbfA D CH H2008alt
 73 81 22-90 302-9Wien HbfA D CH H2008alt
 73 81 22-90 202-1Wien HbfA D CH H2008alt
 73 81 84-90 102-8Wien HbfA D CH H2008alt
 73 81 80-90 703-7Wien HbfA D CH H2008alt
 73 81 19-90 603-5Wien HbfA D CH H2008alt
 73 81 85-90 503-6Wien HbfA D CH H2008alt
 73 81 22-90 403-5Wien HbfA D CH H2008alt
 73 81 22-90 303-7Wien HbfA D CH H2008alt
 73 81 22-90 203-9Wien HbfA D CH H2008alt
 73 81 84-90 103-6Wien HbfA D CH H2008alt
 73 81 80-90 704-5Wien HbfA D CH H2008alt
 73 81 19-90 604-3Wien HbfA D CH H2008alt
 73 81 85-90 504-4Wien HbfA D CH H2008alt
 73 81 22-90 404-3Wien HbfA D CH H2008alt
 73 81 22-90 304-5Wien HbfA D CH H2008alt
 73 81 22-90 204-7Wien HbfA D CH H2008alt
 73 81 84-90 104-4Wien HbfA D CH H2008alt
 73 81 80-90 705-2Wien HbfA D CH H2008alt
 73 81 19-90 605-0Wien HbfA D CH H2008alt
 73 81 85-90 505-1Wien HbfA D CH H2008alt
 73 81 22-90 405-0Wien HbfA D CH H2008alt
 73 81 22-90 305-2Wien HbfA D CH H2008alt
 73 81 22-90 205-4Wien HbfA D CH H2008alt
 73 81 84-90 105-1Wien HbfA D CH H2008alt
 73 81 80-90 706-0Wien HbfA D CH H2008alt
 73 81 19-90 606-8Wien HbfA D CH H2008alt
 73 81 85-90 506-9Wien HbfA D CH H2008alt
 73 81 22-90 406-8Wien HbfA D CH H2008alt
 73 81 22-90 306-0Wien HbfA D CH H2008alt
 73 81 22-90 206-2Wien HbfA D CH H2008alt
 73 81 84-90 106-9Wien HbfA D CH H2008alt
 73 81 80-90 707-8Wien HbfA D CH H2008alt
 73 81 19-90 607-6Wien HbfA D CH H2008alt
 73 81 85-90 507-7Wien HbfA D CH H2008alt
 73 81 22-90 407-6Wien HbfA D CH H2008alt
 73 81 22-90 307-8Wien HbfA D CH H2008alt
 73 81 22-90 207-0Wien HbfA D CH H2008alt
 73 81 84-90 107-7Wien HbfA D CH H2008alt
 73 81 80-90 708-6Wien HbfA D CH H2009alt
 73 81 19-90 608-4Wien HbfA D CH H2009alt
 73 81 85-90 508-5Wien HbfA D CH H2009alt
 73 81 22-90 408-4Wien HbfA D CH H2009alt
 73 81 22-90 308-6Wien HbfA D CH H2009alt
 73 81 22-90 208-8Wien HbfA D CH H2009alt
 73 81 84-90 108-5Wien HbfA D CH H2009alt
 73 81 80-90 709-4Wien HbfA D CH H2009alt
 73 81 19-90 609-2Wien HbfA D CH H2009alt
 73 81 85-90 509-3Wien HbfA D CH H2009alt
 73 81 22-90 409-2Wien HbfA D CH H2009alt
 73 81 22-90 309-4Wien HbfA D CH H2009alt
 73 81 22-90 209-6Wien HbfA D CH H2009alt
 73 81 84-90 109-3Wien HbfA D CH H2009alt
 73 81 80-90 710-2Wien HbfA D CH H2009alt
 73 81 19-90 610-0Wien HbfA D CH H2009alt
 73 81 85-90 510-1Wien HbfA D CH H2009alt
 73 81 22-90 410-0Wien HbfA D CH H2009alt
 73 81 22-90 310-2Wien HbfA D CH H2009alt
 73 81 22-90 210-4Wien HbfA D CH H2009alt
 73 81 84-90 110-1Wien HbfA D CH H2009alt
 73 81 80-90 711-0Wien HbfA D CH H2009alt
 73 81 19-90 611-8Wien HbfA D CH H2009alt
 73 81 85-90 511-9Wien HbfA D CH H2009alt
 73 81 22-90 411-8Wien HbfA D CH H2009alt
 73 81 22-90 311-0Wien HbfA D CH H2009alt
 73 81 22-90 211-2Wien HbfA D CH H2009alt
 73 81 84-90 111-9Wien HbfA D CH H2009alt
 73 81 80-90 712-8Wien HbfA D CH H2009alt
 73 81 19-90 612-6Wien HbfA D CH H2009alt
 73 81 85-90 512-7Wien HbfA D CH H2009alt
 73 81 22-90 412-6Wien HbfA D CH H2009alt
 73 81 22-90 312-8Wien HbfA D CH H2009alt
 73 81 22-90 212-0Wien HbfA D CH H2009alt
 73 81 84-90 112-7Wien HbfA D CH H2009alt
 73 81 80-90 713-6Wien HbfA D CH H2009alt
 73 81 19-90 613-4Wien HbfA D CH H2009alt
 73 81 85-90 513-5Wien HbfA D CH H2009alt
 73 81 22-90 413-4Wien HbfA D CH H2009alt
 73 81 22-90 313-6Wien HbfA D CH H2009alt
 73 81 22-90 213-8Wien HbfA D CH H2009alt
 73 81 84-90 113-5Wien HbfA D CH H2009alt
 73 81 80-90 714-4Wien HbfA D CH H2009alt
 73 81 19-90 614-2Wien HbfA D CH H2009alt
 73 81 85-90 514-3Wien HbfA D CH H2009alt
 73 81 22-90 414-2Wien HbfA D CH H2009alt
 73 81 22-90 314-4Wien HbfA D CH H2009alt
 73 81 22-90 214-6Wien HbfA D CH H2009alt
 73 81 84-90 114-3Wien HbfA D CH H2009alt
 73 81 80-90 715-1Wien HbfA D CH H2009alt
 73 81 19-90 615-9Wien HbfA D CH H2009alt
 73 81 85-90 515-0Wien HbfA D CH H2009alt
 73 81 22-90 415-9Wien HbfA D CH H2009alt
 73 81 22-90 315-1Wien HbfA D CH H2009alt
 73 81 22-90 215-3Wien HbfA D CH H2009alt
 73 81 84-90 115-0Wien HbfA D CH H2009alt
 73 81 80-90 716-9Wien HbfA D CH H2009alt
 73 81 19-90 616-7Wien HbfA D CH H2009alt
 73 81 85-90 516-8Wien HbfA D CH H2009alt
 73 81 22-90 416-7Wien HbfA D CH H2009alt
 73 81 22-90 316-9Wien HbfA D CH H2009alt
 73 81 22-90 216-1Wien HbfA D CH H2009alt
 73 81 84-90 116-8Wien HbfA D CH H2009alt
 73 81 80-90 717-7Wien HbfA D CH H2009alt
 73 81 19-90 617-5Wien HbfA D CH H2009alt
 73 81 85-90 517-6Wien HbfA D CH H2009alt
 73 81 22-90 417-5Wien HbfA D CH H2009alt
 73 81 22-90 317-7Wien HbfA D CH H2009alt
 73 81 22-90 217-9Wien HbfA D CH H2009alt
 73 81 84-90 117-6Wien HbfA D CH H2009alt
 73 81 80-90 718-5Wien HbfA D CH H2009alt
 73 81 19-90 618-3Wien HbfA D CH H2009alt
 73 81 85-90 518-4Wien HbfA D CH H2009alt
 73 81 22-90 418-3Wien HbfA D CH H2009alt
 73 81 22-90 318-5Wien HbfA D CH H2009alt
 73 81 22-90 218-7Wien HbfA D CH H2009alt
 73 81 84-90 118-4Wien HbfA D CH H2009alt
 73 81 80-90 719-3Wien HbfA D CH H2009alt
 73 81 19-90 619-1Wien HbfA D CH H2009alt
 73 81 85-90 519-2Wien HbfA D CH H2009alt
 73 81 22-90 419-1Wien HbfA D CH H2009alt
 73 81 22-90 319-3Wien HbfA D CH H2009alt
 73 81 22-90 219-5Wien HbfA D CH H2009alt
 73 81 84-90 119-2Wien HbfA D CH H2009alt
 73 81 80-90 720-1Wien HbfA D CH H2010alt
 73 81 19-90 620-9Wien HbfA D CH H2010alt
 73 81 85-90 520-0Wien HbfA D CH H2010alt
 73 81 22-90 420-9Wien HbfA D CH H2010alt
 73 81 22-90 320-1Wien HbfA D CH H2010alt
 73 81 22-90 220-3Wien HbfA D CH H2010alt
 73 81 84-90 120-0Wien HbfA D CH H2010alt
 73 81 80-90 721-9Wien HbfA D CH H2010alt
 73 81 19-90 621-7Wien HbfA D CH H2010alt
 73 81 85-90 521-8Wien HbfA D CH H2010alt
 73 81 22-90 421-7Wien HbfA D CH H2010alt
 73 81 22-90 321-9Wien HbfA D CH H2010alt
 73 81 22-90 221-1Wien HbfA D CH H2010alt
 73 81 84-90 121-8Wien HbfA D CH H2010alt
 73 81 80-90 722-7Wien HbfA D CH H2010alt
 73 81 19-90 622-5Wien HbfA D CH H2010alt
 73 81 85-90 522-6Wien HbfA D CH H2010alt
 73 81 22-90 422-5Wien HbfA D CH H2010alt
 73 81 22-90 322-7Wien HbfA D CH H2010alt
 73 81 22-90 222-9Wien HbfA D CH H2010alt
 73 81 84-90 122-6Wien HbfA D CH H2010alt
 73 81 80-90 723-5Wien HbfA D CH H2010alt
 73 81 19-90 623-3Wien HbfA D CH H2010alt
 73 81 85-90 523-4Wien HbfA D CH H2010alt
 73 81 22-90 423-3Wien HbfA D CH H2010alt
 73 81 22-90 323-5Wien HbfA D CH H2010alt
 73 81 22-90 223-7Wien HbfA D CH H2010alt
 73 81 84-90 123-4Wien HbfA D CH H2010alt
 73 81 80-90 724-3Wien HbfA D2010altJaJa
 73 81 19-90 624-1Wien HbfA D2010altJaJa
 73 81 85-90 524-2Wien HbfA D2010altJaJa
 73 81 22-90 424-1Wien HbfA D2010altJaJa
 73 81 22-90 324-3Wien HbfA D2010altJaJa
 73 81 22-90 224-5Wien HbfA D2010altJaJa
 73 81 84-90 124-2Wien HbfA D2010altJaJa
 73 81 80-90 725-0Wien HbfA D2010altJaJa
 73 81 19-90 625-8Wien HbfA D2010altJaJa
 73 81 85-90 525-9Wien HbfA D2010altJaJa
 73 81 22-90 425-8Wien HbfA D2010altJaJa
 73 81 22-90 325-0Wien HbfA D2010altJaJa
 73 81 22-90 225-2Wien HbfA D2010altJaJa
 73 81 84-90 125-9Wien HbfA D2010altJaJa
 73 81 80-90 726-8Wien HbfA D2010altJaJa
 73 81 19-90 626-6Wien HbfA D2010altJaJa
 73 81 85-90 526-7Wien HbfA D2010altJaJa
 73 81 22-90 426-6Wien HbfA D2010altJaJa
 73 81 22-90 326-8Wien HbfA D2010altJaJa
 73 81 22-90 226-0Wien HbfA D2010altJaJa
 73 81 84-90 126-7Wien HbfA D2010altJaJa
 73 81 80-90 727-6Wien HbfA D2010altJaJa
 73 81 19-90 627-4Wien HbfA D2010altJaJa
 73 81 85-90 527-5Wien HbfA D2010altJaJa
 73 81 22-90 427-4Wien HbfA D2010altJaJa
 73 81 22-90 327-6Wien HbfA D2010altJaJa
 73 81 22-90 227-8Wien HbfA D2010altJaJa
 73 81 84-90 127-5Wien HbfA D2010altJaJa
 73 81 80-90 728-4Wien HbfA D2010altJaJa
 73 81 19-90 628-2Wien HbfA D2010altJaJa
 73 81 85-90 528-3Wien HbfA D2010altJaJa
 73 81 22-90 428-2Wien HbfA D2010altJaJa
 73 81 22-90 328-4Wien HbfA D2010altJaJa
 73 81 22-90 228-6Wien HbfA D2010altJaJa
 73 81 84-90 128-3Wien HbfA D2010altJaJa
 73 81 80-90 729-2Wien HbfA D CZ2010altJa
 73 81 19-90 629-0Wien HbfA D CZ2010altJa
 73 81 85-90 529-1Wien HbfA D CZ2010altJa
 73 81 22-90 429-0Wien HbfA D CZ2010altJa
 73 81 22-90 329-2Wien HbfA D CZ2010altJa
 73 81 22-90 229-4Wien HbfA D CZ2010altJa
 73 81 84-90 129-1Wien HbfA D CZ2010altJa
 73 81 80-90 730-0Wien HbfA D CZ2010altJa
 73 81 19-90 630-8Wien HbfA D CZ2010altJa
 73 81 85-90 530-9Wien HbfA D CZ2010altJa
 73 81 22-90 430-8Wien HbfA D CZ2010altJa
 73 81 22-90 330-0Wien HbfA D CZ2010altJa
 73 81 22-90 230-2Wien HbfA D CZ2010altJa
 73 81 84-90 130-9Wien HbfA D CZ2010altJa
 73 81 80-90 731-8Wien HbfA D CZ2010altJa
 73 81 19-90 631-6Wien HbfA D CZ2010altJa
 73 81 85-90 531-7Wien HbfA D CZ2010altJa
 73 81 22-90 431-6Wien HbfA D CZ2010altJa
 73 81 22-90 331-8Wien HbfA D CZ2010altJa
 73 81 22-90 231-0Wien HbfA D CZ2010altJa
 73 81 84-90 131-7Wien HbfA D CZ2010altJa
 73 81 80-90 732-6Wien HbfA D2010altJaJa
 73 81 19-90 632-4Wien HbfA D2010altJaJa
 73 81 85-90 532-5Wien HbfA D2010altJaJa
 73 81 22-90 432-4Wien HbfA D2010altJaJa
 73 81 22-90 332-6Wien HbfA D2010altJaJa
 73 81 22-90 232-8Wien HbfA D2010altJaJa
 73 81 84-90 132-5Wien HbfA D2010altJaJa
 73 81 80-90 733-4Wien HbfA D2011altJaJa
 73 81 19-90 633-2Wien HbfA D2011altJaJa
 73 81 85-90 533-3Wien HbfA D2011altJaJa
 73 81 22-90 433-2Wien HbfA D2011altJaJa
 73 81 22-90 333-4Wien HbfA D2011altJaJa
 73 81 22-90 233-6Wien HbfA D2011altJaJa
 73 81 84-90 133-3Wien HbfA D2011altJaJa
 73 81 80-90 734-2Wien HbfA D2011altJaJa
 73 81 19-90 634-0Wien HbfA D2011altJaJa
 73 81 85-90 534-1Wien HbfA D2011altJaJa
 73 81 22-90 434-0Wien HbfA D2011altJaJa
 73 81 22-90 334-2Wien HbfA D2011altJaJa
 73 81 22-90 234-4Wien HbfA D2011altJaJa
 73 81 84-90 134-1Wien HbfA D2011altJaJa
 73 81 80-90 735-9Wien HbfA D2011altJaJa
 73 81 19-90 635-7Wien HbfA D2011altJaJa
 73 81 85-90 535-8Wien HbfA D2011altJaJa
 73 81 22-90 435-7Wien HbfA D2011altJaJa
 73 81 22-90 335-9Wien HbfA D2011altJaJa
 73 81 22-90 235-1Wien HbfA D2011altJaJa
 73 81 84-90 135-8Wien HbfA D2011altJaJa
 73 81 80-90 736-7Wien HbfA D2011altJaJa
 73 81 19-90 636-5Wien HbfA D2011altJaJa
 73 81 85-90 536-6Wien HbfA D2011altJaJa
 73 81 22-90 436-5Wien HbfA D2011altJaJa
 73 81 22-90 336-7Wien HbfA D2011altJaJa
 73 81 22-90 236-9Wien HbfA D2011altJaJa
 73 81 84-90 136-6Wien HbfA D2011altJaJa
 73 81 80-90 737-5Wien HbfA D2011altJaJa
 73 81 19-90 637-3Wien HbfA D2011altJaJa
 73 81 85-90 537-4Wien HbfA D2011altJaJa
 73 81 22-90 437-3Wien HbfA D2011altJaJa
 73 81 22-90 337-5Wien HbfA D2011altJaJa
 73 81 22-90 237-7Wien HbfA D2011altJaJa
 73 81 84-90 137-4Wien HbfA D2011altJaJa
 73 81 80-90 738-3Wien HbfA D2011altJaJa
 73 81 19-90 638-1Wien HbfA D2011altJaJa
 73 81 85-90 538-2Wien HbfA D2011altJaJa
 73 81 22-90 438-1Wien HbfA D2011altJaJa
 73 81 22-90 338-3Wien HbfA D2011altJaJa
 73 81 22-90 238-5Wien HbfA D2011altJaJa
 73 81 84-90 138-2Wien HbfA D2011altJaJa
 73 81 80-90 739-1Wien HbfA D2011altJaJa
 73 81 19-90 639-9Wien HbfA D2011altJaJa
 73 81 85-90 539-0Wien HbfA D2011altJaJa
 73 81 22-90 439-9Wien HbfA D2011altJaJa
 73 81 22-90 339-1Wien HbfA D2011altJaJa
 73 81 22-90 239-3Wien HbfA D2011altJaJa
 73 81 84-90 139-0Wien HbfA D2011altJaJa
 73 81 80-90 740-9Wien HbfA D2011altJaJa
 73 81 19-90 640-7Wien HbfA D2011altJaJa
 73 81 85-90 540-8Wien HbfA D2011altJaJa
 73 81 22-90 440-7Wien HbfA D2011altJaJa
 73 81 22-90 340-9Wien HbfA D2011altJaJa
 73 81 22-90 240-1Wien HbfA D2011altJaJa
 73 81 84-90 140-8Wien HbfA D2011altJaJa
 73 81 80-90 741-7Wien HbfA D2011altJaJa
 73 81 19-90 641-5Wien HbfA D2011altJaJa
 73 81 85-90 541-6Wien HbfA D2011altJaJa
 73 81 22-90 441-5Wien HbfA D2011altJaJa
 73 81 22-90 341-7Wien HbfA D2011altJaJa
 73 81 22-90 241-9Wien HbfA D2011altJaJa
 73 81 84-90 141-6Wien HbfA D2011altJaJa
 73 81 80-90 742-5Wien HbfA D2011altJaJa
 73 81 19-90 642-3Wien HbfA D2011altJaJa
 73 81 85-90 542-4Wien HbfA D2011altJaJa
 73 81 22-90 442-3Wien HbfA D2011altJaJa
 73 81 22-90 342-5Wien HbfA D2011altJaJa
 73 81 22-90 242-7Wien HbfA D2011altJaJa
 73 81 84-90 142-4Wien HbfA D2011altJaJa
 73 81 80-90 743-3Wien HbfA D2011altJaJa
 73 81 19-90 643-1Wien HbfA D2011altJaJa
 73 81 85-90 543-2Wien HbfA D2011altJaJa
 73 81 22-90 443-1Wien HbfA D2011altJaJa
 73 81 22-90 343-3Wien HbfA D2011altJaJa
 73 81 22-90 243-5Wien HbfA D2011altJaJa
 73 81 84-90 143-2Wien HbfA D2011altJaJa
 73 81 80-90 744-1Wien HbfA D2011altJaJa
 73 81 19-90 644-9Wien HbfA D2011altJaJa
 73 81 85-90 544-0Wien HbfA D2011altJaJa
 73 81 22-90 444-9Wien HbfA D2011altJaJa
 73 81 22-90 344-1Wien HbfA D2011altJaJa
 73 81 22-90 244-3Wien HbfA D2011altJaJa
 73 81 84-90 144-0Wien HbfA D2011altJaJa
 73 81 80-90 745-1Wien HbfA D2011altJaJa
 73 81 19-90 645-9Wien HbfA D2011altJaJa
 73 81 85-90 545-0Wien HbfA D2011altJaJa
 73 81 22-90 445-9Wien HbfA D2011altJaJa
 73 81 22-90 345-1Wien HbfA D2011altJaJa
 73 81 22-90 245-3Wien HbfA D2011altJaJa
 73 81 84-90 145-7Wien HbfA D2011altJaJa
 73 81 80-90 746-6Wien HbfA D2012altJaJa
 73 81 19-90 646-4Wien HbfA D2012altJaJa
 73 81 85-90 546-5Wien HbfA D2012altJaJa
 73 81 22-90 446-4Wien HbfA D2012altJaJa
 73 81 22-90 346-6Wien HbfA D2012altJaJa
 73 81 22-90 246-8Wien HbfA D2012altJaJa
 73 81 84-90 146-5Wien HbfA D2012altJaJa
 73 81 80-90 747-4Wien HbfA D2012altJaJa
 73 81 19-90 647-2Wien HbfA D2012altJaJa
 73 81 85-90 547-1Wien HbfA D2012altJaJa
 73 81 22-90 447-2Wien HbfA D2012altJaJa
 73 81 22-90 347-4Wien HbfA D2012altJaJa
 73 81 22-90 247-6Wien HbfA D2012altJaJa
 73 81 84-90 147-3Wien HbfA D2012altJaJa
 73 81 80-90 748-2Wien HbfA D2012altJaJa
 73 81 19-90 648-0Wien HbfA D2012altJaJa
 73 81 85-90 548-1Wien HbfA D2012altJaJa
 73 81 22-90 448-0Wien HbfA D2012altJaJa
 73 81 22-90 348-2Wien HbfA D2012altJaJa
 73 81 22-90 248-4Wien HbfA D2012altJaJa
 73 81 84-90 148-1Wien HbfA D2012altJaJa
 73 81 80-90 749-0Wien HbfA D2012altJaJa
 73 81 19-90 649-8Wien HbfA D2012altJaJa
 73 81 85-90 549-9Wien HbfA D2012altJaJa
 73 81 22-90 449-8Wien HbfA D2012altJaJa
 73 81 22-90 349-0Wien HbfA D2012altJaJa
 73 81 22-90 249-2Wien HbfA D2012altJaJa
 73 81 84-90 149-9Wien HbfA D2012altJaJa
 73 81 80-90 750-8Wien HbfA D2012altJaJa
 73 81 19-90 650-6Wien HbfA D2012altJaJa
 73 81 85-90 550-7Wien HbfA D2012altJaJa
 73 81 22-90 450-6Wien HbfA D2012altJaJa
 73 81 22-90 350-8Wien HbfA D2012altJaJa
 73 81 22-90 250-0Wien HbfA D2012altJaJa
 73 81 84-90 150-7Wien HbfA D2012altJaJa
 73 81 80-90 751-6Wien HbfA D2012altJaJa
 73 81 19-90 651-4Wien HbfA D2012altJaJa
 73 81 85-90 551-5Wien HbfA D2012altJaJa
 73 81 22-90 451-4Wien HbfA D2012altJaJa
 73 81 22-90 351-6Wien HbfA D2012altJaJa
 73 81 22-90 251-8Wien HbfA D2012altJaJa
 73 81 84-90 151-5Wien HbfA D2012altJaJa
 73 81 80-90 752-4Wien HbfA D IT2016altJa
 73 81 85-90 652-1Wien HbfA D IT2016altJa
 73 81 22-90 552-9Wien HbfA D IT2016altJa
 73 81 22-90 452-2Wien HbfA D IT2016altJa
 73 81 22-90 352-4Wien HbfA D IT2016altJa
 73 81 22-90 252-6Wien HbfA D IT2016altJa
 73 81 84-90 152-3Wien HbfA D IT2016altJa
 73 81 80-90 753-2Wien HbfA D IT2016altJa
 73 81 85-90 653-9Wien HbfA D IT2016altJa
 73 81 22-90 553-7Wien HbfA D IT2016altJa
 73 81 22-90 453-0Wien HbfA D IT2016altJa
 73 81 22-90 353-2Wien HbfA D IT2016altJa
 73 81 22-90 253-4Wien HbfA D IT2016altJa
 73 81 84-90 153-1Wien HbfA D IT2016altJa
 73 81 80-90 754-0Wien HbfA D IT2016altJa
 73 81 85-90 654-7Wien HbfA D IT2016altJa
 73 81 22-90 554-5Wien HbfA D IT2016altJa
 73 81 22-90 454-8Wien HbfA D IT2016altJa
 73 81 22-90 354-0Wien HbfA D IT2016altJa
 73 81 22-90 254-2Wien HbfA D IT2016altJa
 73 81 84-90 154-9Wien HbfA D IT2016altJa
 73 81 80-90 755-7Wien HbfA D IT2016altJa
 73 81 85-90 655-4Wien HbfA D IT2016altJa
 73 81 22-90 555-2Wien HbfA D IT2016altJa
 73 81 22-90 455-5Wien HbfA D IT2016altJa
 73 81 22-90 355-7Wien HbfA D IT2016altJa
 73 81 22-90 255-9Wien HbfA D IT2016altJa
 73 81 84-90 155-6Wien HbfA D IT2016altJa
 73 81 80-90 756-5Wien HbfA D IT2016altJa
 73 81 85-90 656-2Wien HbfA D IT2016altJa
 73 81 22-90 556-0Wien HbfA D IT2016altJa
 73 81 22-90 456-3Wien HbfA D IT2016altJa
 73 81 22-90 356-5Wien HbfA D IT2016altJa
 73 81 22-90 256-7Wien HbfA D IT2016altJa
 73 81 84-90 156-4Wien HbfA D IT2016altJa
 73 81 80-90 757-3Wien HbfA D IT2016altJa
 73 81 85-90 657-0Wien HbfA D IT2016altJa
 73 81 22-90 557-8Wien HbfA D IT2016altJa
 73 81 22-90 457-1Wien HbfA D IT2016altJa
 73 81 22-90 357-3Wien HbfA D IT2016altJa
 73 81 22-90 257-5Wien HbfA D IT2016altJa
 73 81 84-90 157-2Wien HbfA D IT2016altJa
 73 81 80-90 758-1Wien HbfA D IT2016altJa
 73 81 85-90 658-8Wien HbfA D IT2016altJa
 73 81 22-90 558-6Wien HbfA D IT2016altJa
 73 81 22-90 458-9Wien HbfA D IT2016altJa
 73 81 22-90 358-1Wien HbfA D IT2016altJa
 73 81 22-90 258-3Wien HbfA D IT2016altJa
 73 81 84-90 158-0Wien HbfA D IT2016altJa
 73 81 80-90 759-9Wien HbfA D IT2016altJa
 73 81 85-90 659-6Wien HbfA D IT2016altJa
 73 81 22-90 559-4Wien HbfA D IT2016altJa
 73 81 22-90 459-7Wien HbfA D IT2016altJa
 73 81 22-90 359-9Wien HbfA D IT2016altJa
 73 81 22-90 259-1Wien HbfA D IT2016altJa
 73 81 84-90 159-8Wien HbfA D IT2016altJa
 73 81 80-90 760-7Wien HbfA D IT2016altJa
 73 81 85-90 660-4Wien HbfA D IT2016altJa
 73 81 22-90 560-2Wien HbfA D IT2016altJa
 73 81 22-90 460-5Wien HbfA D IT2016altJa
 73 81 22-90 360-7Wien HbfA D IT2016altJa
 73 81 22-90 260-9Wien HbfA D IT2016altJa
 73 81 84-90 160-6Wien HbfA D IT2016altJa
Alt: 4x 2. Klasse 1x AR 2x A
Neu: 5x 2. Klasse 1x AR 1x A
Datenaktualisierung:
niko1266 EC 117