vagonWEB
Železniční osobní vozy
 

vagonWEB

Železniční osobní vozy

Hlavní strana » Seznamy vozů » ÖBB » ÖBB WLABmz
cs         ▼
Česky
English
Deutsch
Polski
Magyar

Seznam vozů

ÖBB WLABmz

Obsah sekce Seznamy    Slovinsko

    Severní Makedonie
vagonWEB.cz
Železniční osobní vozy

Našli jste chybu?

 
NeinNein1 956Eigentum von Wagons-Lits
 NeinNein1956Eigentum von Wagons-Lits
 NeinNein1956Eigentum von Wagons-Lits
 NeinNein1956Eigentum von Wagons-Lits
 JaLAT1999Eigentum von Wagons-Lits
 JaLAT1999Eigentum von Wagons-Lits
 JaLAT1999Eigentum von Wagons-Lits
 JaLAT1999Eigentum von Wagons-Lits
 JaLAT1975Eigentum von Wagons-Lits
 JaLAT1975Eigentum von Wagons-Lits
 JaLAT1975Eigentum von Wagons-Lits
 JaLAT1975Eigentum von Wagons-Lits
 JaLAT1975Eigentum von Wagons-Lits
 JaLAT1974Eigentum von Wagons-Lits
 JaLAT1974Eigentum von Wagons-Lits
 JaLAT1974Eigentum von Wagons-Lits
 JaLAT1974Eigentum von Wagons-Lits
 JaLAT1974Eigentum von Wagons-Lits
 JaLAT1974Eigentum von Wagons-Lits
 JaLAT1974Eigentum von Wagons-Lits
 JaLAT1974Eigentum von Wagons-Lits
 JaLAT1974Eigentum von Wagons-Lits
 JaLAT1974Eigentum von Wagons-Lits
 JaLAT1974Eigentum von Wagons-Lits
 JaLAT1974Eigentum von Wagons-Lits
 Wien HbfJaNein1995ex Wien Westbf (bis 12/2014)
 Wien HbfJaNein1995ex Wien Westbf (bis 12/2014)
 Wien HbfJaNein1995ex Wien Westbf (bis 12/2014)
 Wien HbfJaNein1995ex Wien Westbf (bis 12/2014)
 Wien HbfJaNein1995ex Wien Westbf (bis 12/2014)
Datenaktualisierung:
niko1266 EC 117