vagonWEB (admin)

Železniční osobní vozy

cs         ▼
Česky
English
Polski

Řazení vlaků   1995/1996

EC 50 Karlštejn
Trasa: Praha hl.n. 13.15, Cheb 16.17-16.32, Nürnberg Hbf 18.19-18.35, Frankfurt/Main Hbf 20.43-20.51, Köln Hbf 23.05-23.09, Düsseldorf Hbf 23.31-23.33, Dortmund Hbf 0.19
Úsek:
Datum*:         Nocí:         nové: Jazyk:
Vlak*:
Poznámka k vlaku (může být zveřejněno):
Vzkaz pro správce (nebude zveřejněno):
 
* Povinné položky
ČD    BDŽ  CFM  CFR  ČD  DACH  DB  DSB  FS      LDZ  LG  MÁV    NS  ÖBB  PKP  RŽD  SBB  SNCB  SNCF    TCDD  UZ  ŽSR  DB  DSB  OSE  FS      UZ 

Pravidla pro skutečné řazení

Novinky od 3.4.2020:
- upřesněn způsob zápisu čísel u vícevozových jednotek (Pravidla - bod 2).

Tento formulář je určen pro zjednodušené vkládání skutečných řazení vlaků (tzn. reálných, viděných v provozu). Umožňuje vkládat vlaky i neregistrovaným uživatelům. Otevřením tohoto formuláře se zároveň předvyplnila základní struktura vlaku, kterou je potřeba doplnit/upravit podle konkrétního vlaku a dále doplnit čísla vozů (EVN/UIC) - viz níže. Pokud na stránce s řazením vlaků bylo více variant, načetla se ta varianta, u které byl umístěn odkaz.

Vyplnění formuláře

 1. Upravte nebo vyplňte kolonku Úsek, ve kterém platilo vaše skutečné řazení. Místo úseku lze úvest pouze jednu stanici, pak se to chápe jako stanice, ve které bylo řazení pozorováno. Kolonku není nutno vyplňovat v případech, kdy lze předpokládat, že v celé trase vlaku nedošlo ke změně řazení.
 2. Vyplňte kolonku Datum. Rozkliknutím se zobrazí kalendář, případně lze datum posouvat po dnech tlačítky +1 a -1.
  Pro noční vlaky platí zvláštní pravidlo: vyplňte datum odjezdu z výchozí stanice (nemusí být totožné s datem pozorování) a do sousední kolonky Nocí zapište počet nocí, po kterých vlak jede (nejčastěji 1).
 3. Upravte řazení vlaku v poli Vlak. Jednotlivé vozy lze upravit v předvyplněném vlaku, "naklikat" z nabídky vozů umístěné po pravé straně formuláře, případně je lze zapsat ručně. Struktura zápisu je podrobně vysvětlena zde.
 4. Do kolonky Poznámka uveďte případné doplňující informace. Zvláště je doporučeno uvést okolnosti neobvyklých řazení (jsou-li známy).
 5. V případě, že vkládáte vlak jako neregistrovaný uživatel, vyplňte jméno (přezdívku). Vlak bude zveřejněn až po jeho schválení (bude-li schválen).

Pravidla

 1. Jsou přijímany pouze vlaky s uvedenými EVN (UIC) čísly vozů. Příklady povoleného způsobu zápisu:

  1. Standardní formát:
   Číslo je nutno dopsat mezi 3. a 4. hvězdičku:
   363*ČD Bmz 241**027-5*+ (pouze inventární číslo včetně kontrolní číslice)
   363*ČD Bmz 241**21-91 027-5*+ (interval + inventární číslo včetně kontrolní číslice)
   363*ČD Bmz 241**73 54 21-91 027*+ (celé EVN číslo bez kontrolní číslice)
   363*ČD Bmz 241**73 54 21-91 027-5*+ (celé EVN číslo včetně kontrolní číslice)

  2. Zjednodušený formát (pouze roky 2019 a 2020):
   Pro některé dopravce a vybrané řady vozů je možno použít zjednodušený zápis pouze čísla vozu bez hvězdiček, na konci musí být "+". Kód vozu bude automaticky doplněn při uložení vlaku.
   73 54 21-91 027+ (celé EVN číslo bez kontrolní číslice)
   73 54 21-91 027-5+ (celé EVN číslo včetně kontrolní číslice)

  3. Kombinovaný formát (pouze roky 2019 a 2020):
   Pro některé dopravce a vybrané řady vozů je možno použít kombinovaný formát zápisu. Vhodné pro případy, kde mezi hvězdičky uvádíte další poznámky (trasa, poznámka k vozu), které nelze zadat do zjedušeného formátu. Kód vozu bude automaticky přepsán při uložení vlaku.
   363*73 54 21-91 027**+ (celé EVN číslo bez kontrolní číslice)
   363*73 54 21-91 027-5**+ (celé EVN číslo včetně kontrolní číslice)


   Pro Zjednodušený a Kombinovaný formát může být EVN číslo zadáno libovolně s mezerami, pomlčkami a tečkami nebo bez nich pouze holé číslo (při uložení bude automaticky přeformátováno).
 2. Nové U vícevozových jednotek, které v řazení nejsou rozdělené na samostatné vozy, se mezi 3. a 4. hvězdičku zapisuje výhradně samostatné číslo prvního hnacího vozu. Případná čísla dalších vozů v jednotce je možno uvést mezi 4. a 5., případně mezi další hvězdičky. Příklad:
  *ČD 814*95 54 5 814 086-5*95 54 5 914 086-4*+
 3. Pro vybrané řady vozů je kontrolována správnost přiřazení čísla vozu k odpovídající řadě, na případné neshody je upozorněno. V některých případech můžou být v kontrolní databázi neaktuální údaje. Jste-li přesvědčeni o správnosti vašich záznamů, můžete je ponechat, v opačném případě doporučujeme záznam opravit. Případné rozpory zjištěné při kontrole mohou být důvodem pro nezveřejnění vlaku.

  Zobrazit seznam podporovaných řad pro Zjednodušený a Kombinovaný zápis a pro kontrolu čísel vozů

  Není-li vůz mezi podporovanými řadami, je nutno použít výhradně Standardní formát. Také kontrola čísel funguje pouze pro podporované řady uvedené v seznamu. Pro skutečné řazení v letech 2018 a starších lze také použít jen Standardní formát.
 4. Číslo vozu musí být alespoň u jednoho vozu. Vlaky zcela bez čísel nebo pouze s číslem u lokomotivy nebudou zveřejněny (výjimečné výjimky jako zcela mimořádná řazení jsou možné, uveďte prosím okolnosti takového řazení do poznámky). Tato podmínka se netýká historických řazení, zde mohou být vlaky bez čísel zveřejňovány i nadále.
 5. Zadávejte pouze vlaky, o kterých jste si jisti. Přibližné nebo pravděpodobné údaje (např. typ nebo číslo vozu) většinou nemají význam. Pokud jste přesvědčeni o jejich významu, je nutno napsat do poznámky, že se jedná o pravděpodobné údaje.
 6. Trasu jednotlivých vozů není nutno uvádět u vlaků, jehož všechny vozy jedou celou trasu (vlak nemá žádné přímé vozy).
  Pokud se trasa vozů uvádí, patří výhradně mezi druhou a třetí hvězdičku. Příklad:

  371*ZSSK Ampeer*Bratislava - Břeclav (- Praha)**+

  Trasy přímých vozů se uvádí ve tvaru (Praha -) Brno - Zábřeh na M. (- Šumperk). Pozor na mezery mezi pomlčkami a závorkami.
  Do trasy vozů se většinou nemusí psát názvy nádraží, stačí pouze název města, pokud je všeobecně známo, o která nádraží jde.
 7. Zohledněte také variantu nátěru (jsou-li dostupné odpovídající obrázky). Pokud chcete vložit vůz v jiném laku, je potřeba k vozu připsat rozlišující označení nebo vůz vyhledat v nabídce vozů - menu pro nátěry je v horní části nabídky vozů. Příklady:
  *ČD B 249***+ - výchozí nátěr, nová verze najbrtu (s modrou střechou)
  *ČD B 249 n***+ - stará verze najbrtu
  *ČD B 249 z***+ - starý nátěr ČD (zeleno-bílý, modro-bílý, červeno-bílý)
  Prozatím nejsou k dispozici všechny obrázky, chybějící obrázky jsou přidávány průběžně. Výchozí nátěr může být v různých letech různý.
 8. Pokud k vlaku nebo k jednotlivým vozům přidáváte textové poznámky, vyplňte také kolonku jazyk. Názvy stanic v trase vozů se za textovou poznámku nepovažují.
 9. Vlaky neodpovídající výše uvedeným pravidlům nebudou zveřejněny.
 10. Pravidla mohou být v budoucnu rozšířena nebo zpřesněna.

Plánované řazení v úseku: Cheb - Dortmund Hbf


  DB
232 
Cheb - Nürnberg  
 
 

 

  DB
Postm Nürnberg - Köln (- Dortmund)  
jede v a  
 

 

254   DB
Bpmz291 


80
Praha - Dortmund  
 
 

 

255   DB
Bpmz291 


80
Praha - Dortmund  
 
 

 

256   DB
Bpmz291 


80
Praha - Dortmund  
 
 

 

257   DB
Bpmz291 


80
Praha - Dortmund  
 
 

 

258   DB
Bpmz291 


80
Praha - Dortmund  
 
 

 

259   DB
Bvmz 


66
Praha - Dortmund  
 
 

 

260   DB
Bvmz 


66
Praha - Dortmund  
oddíl č. 1 pro Mitropa, č. 2 a 9 pro invalidy, oddíl č. 3 dětský, č. 10 pro celní a pasové orgány, č. 11 služební 
 

 

261   DB
ARmh 


24
Praha - Dortmund  
servis zajišťuje Mitropa, restaurační provoz do stanice Köln 
 
 
 

262   DB
Avmz107 


54
Praha - Dortmund  
 
 

 

263   DB
Apmz117 


51
Praha - Dortmund  
 
 

 

24   DB
Avmz111 


54
Nürnberg - Dortmund  
 
 
 
 

  DB
103 Frankfurt - Dortmund  
 
 

 


i Frankfurt/Main Hbf - Dortmund Hbf jede v obráceném řazení

Vložil: Bpee239, bpee239(zavináč)gmail(tečka)com | Poslední aktualizace: 3.6.2018 (Bpee239) | Trvalý odkaz | Našli jste chybu? | Vložit skutečné řazení tohoto vlaku (zjednodušená verze) | cs > cs
řádek | sloupec | text