Pomocí tohoto vyhledávacího formuláře můžete vyhledat vlaky podle jejich čísla nebo jména, dále vlaky obsahující daný vůz, a nebo vlaky jedoucí po určité trati. Lze vyplnit jedno nebo více polí.

Číslo nebo jméno vlaku

Pro aktivaci našeptávače lze zadat číslo nebo jméno (název) vlaku. Jako číslo lze zadat samostatné číslo (např. 123) nebo v kombinaci s druhem vlaku (např EC 123). Avšak pro vyhledávání musí být ve formuláři pouze samostatné číslo.

Řadové označení vozu

Pro aktivaci našeptávače lze zadat zkratku železnice (např. ČD) nebo řadové označení (např. Bmz), popřípadě obojí (např. ČD Bmz). Počet návrhů našeptávače je omezen. Lze také použít nabídku vpravo, kde kliknutím na obrázek se formulář vyplní příslušným kódem vozu. Vyhledávání podle typu vozu má dále několik možností:

Číslo tratě (pouze od roku 2014)

Pro aktivaci našeptávače lze zadat samostatné číslo, avšak pro vyhledávání je potřeba použít číslo s prefixem země (např. CZ-270). Pro zjištění čísla tratě lze využít schematické mapky vpravo.