vagonWEB
Railway passenger cars
 
vagonWEB
Railway passenger cars
Homepage » Descriptions » Osobní vozy PKPIC
» Descriptions » Osobní vozy PKPIC
en         ▼
Česky
English
Deutsch
Polski
Magyar

Osobní vozy PKPIC

Vozy standardu UIC-Z


Historie výroby osobních vozů délky 26,4 m se v Polsku začíná psát už v roce 1979, kdyby byly v Pafawagu Wrocław vyrobeny první dva prototypy vozů podle standardu UIC 567-2, více známým jako UIC-Z2. Zároveň to byly první vozy této kategorie vyrobené v tehdejším východním bloku. Prototypy však nebyly příliš úspěšné a pro nezájem PKP byl vývoj přerušen. Navázáno bylo až o téměř 10 let později, kdy PKP potřebovaly moderní vozy pro vlaky směřující do západní Evropy. V roce 1988 byly vyrobeny další prototypy, ale již od výrobce H. Cegielski - FPS Poznań. Akutní potřeba moderních vozů na přelomu 80. a 90. let pak byla řešena nákupem vozů z německých vagónek Bautzen a Görlitz. Počátkem 90. let byla zahájena sériová výroba vozů UIC-Z2 a později i UIC-Z1 v již zmíněném podniku H. Cegielski - FPS Poznań, který se tak stal jejich téměř výhradním dodavatelem pro PKP.Přehled je uspořádán podle původních skupin, ve kterých byly vozy dodány (tzn. například vozy 155A a 170A jsou zahrnuty do původní skupiny Görlitz 1990). V přehledu jsou uvedeny všechny vozy délky 26,4 m (vyjma patrových), které jsou nebo byly v provozu u PKP Intercity, resp. u předchůdce PKP.

Novostavby

Pafawag Wrocław 1979, UIC - Z2
H. Cegielski - FPS Poznań 1988 - 1996, UIC - Z2
Waggonbau Bautzen 1989, UIC - X
Waggonbau Görlitz 1990, UIC - Z2
Waggonbau Bautzen 1991, UIC - Z2
ABB Henschel + H. Cegielski - FPS Poznań 1996 - 1997, UIC - Z1
PaFaWag Wrocław 1996, UIC-Z1
H. Cegielski - FPS Poznań 1998 - 2012, UIC - Z1, bez další specifikace
H. Cegielski - FPS Poznań 2013, UIC-Z1, projekt Warszawa - Kutno - Poznań - Szczecin
H. Cegielski - FPS Poznań 2013 – 2014, UIC-Z1, Wrocław – Poznań – Bydgoszcz – Gdynia
H. Cegielski - FPS Poznań 2021 – 2022, UIC-"Z1" (nová konstrukce)

Úpravy, modernizace a přestavby

Úpravy a modernizace vozů H. Cegielski - FPS Poznań, pro PKPIC 2003 - doposud, UIC-Z2
Úpravy a modernizace vozů Waggonbau Bautzen, pro PKPIC 2005 - 2010, UIC-X
Úpravy a modernizace vozů Waggonbau Görlitz, pro PKPIC 2006 - 2015, UIC-Z2
Úpravy a modernizace vozů Waggonbau Bautzen, pro PKPIC 2005 - 2010, UIC-Z2
Úpravy a modernizace vozů ABB Henschel + H. Cegielski - FPS Poznań, pro PKPIC 2005 - 2010, UIC-Z1
Úpravy a modernizace vozů H. Cegielski - FPS Poznań, pro PKPIC 2005 - 2010, UIC-Z1
Sorting:
• By groups
By classes
Alphabetical
Table view

Display:
Only in service
• With withdrawn
Only withdrawn

top

Novostavby

Za hlavní producenty osobních vozů v Polsku lze považovat zejména Pafawag Wrocław a H. Cegielski - FPS Poznań, původním názvem Fabryka Lokomotyw i Wagonów Poznań (do roku 1995). Zatímco Pafawag byl v roce 1997 odkoupen, přejmenován a dále se výrobou osobních vozů pro PKP / PKPIC nezabýval, HCP Poznań si odposud udržel silnou pozici a nové vozy pro PKPIC dodává doposud.

Na přelomu 80. a 90. let byly pro překlenutí situace a nedostatek zkušeností domácích výrobců s vozy moderní konstrukce dodány vozy z Německa, konkrétně typů XB a Z2 z vagonek Bautzen a Görlitz.

top
Pafawag Wrocław 1979, UIC - Z2
V roce 1979 vyrobil Pafawag Wrocław dva prototypy vozů UIC-Z2. Jejich zkušební provoz však nebyl příliš úspěšný, díky čemuž přestaly mít PKP v té době zájem o tuto kategorii vozů. Proto byl vývoj zastaven a další vozy UIC-Z2 již v Pafawagu vyrobeny nebyly.
 
Awxzd
51 51 11-80 000 1979 Pafawag Wrocław [1] 1994 160 km/h 127A
   
66
Vozy byly vyrobeny v počtu dvou kusů, typ 127A se skládacími a 127Aa s předsuvnými dveřmi. Vzhledem k vyššímu komfortu oproti tehdy běžným vozům (kupé pouze se 6 místy), byly po zahájení zkušebního provozu v roce 1981 označeny a řazeny jako vozy 1. třídy.
Vůz byl vyřazen v roce 1994, poté byl odstaven na různých místech v Polsku a pravděpodobně stále existuje.
Report a bug | Permanent link
14.2.2022
Awxzd
51 51 11-80 001 1979 Pafawag Wrocław [1] 1989 160 km/h 127Aa
   
66
Vozy byly vyrobeny v počtu dvou kusů, typ 127A se skládacími a 127Aa s předsuvnými dveřmi. Vzhledem k vyššímu komfortu oproti tehdy běžným vozům (kupé pouze se 6 místy), byly po zahájení zkušebního provozu v roce 1981 označeny a řazeny jako vozy 1. třídy.
Vůz byl vyřazen v roce 1989, poté byl odstaven na různých místech v Polsku a pravděpodobně stále existuje.
Report a bug | Permanent link
14.2.2022

top
H. Cegielski - FPS Poznań 1988 - 1996, UIC - Z2
V roce 1988 vyrobil H. Cegielski - FPS Poznań dva prototypy lehátkových vozů 134Aa odpovídající standardu UIC-Z2. V roce 1991 následovalo dalších 6 prototypů - po dvou vozech Admnu 139A, Bdmnu 136A a Bcdmnu 134Ab. V letech 1992 - 1994 pak probíhala sériová výroba všech tří řad, staly se tak prvními sériově vyráběnými vozy UIC-Z2 v Polsku. Od roku 1994 byly PKP dodávány vozy téže typu již s klimatizací, H. Cegielski - FPS Poznań tak v letech 1994 - 1996 vyrobil celkem 119 vozů označovaných dle polského schématu jako typy 134Aa/134Ab, 139A, 136A, 144A, 144Aa, 145A a 145Ab, s výjimkou 134Aa všechny s podvozky Minden-Deutz MD 523. Po roce 2005 byly všechny vozy postupně zmodernizovány.
 
Bcdmnu
57 51 50-40 000 ... 001 1988 HCP Poznań [2] 2005 140 km/h 134Aa
   
60
Dva prototypové vozy moderní konstrukce z roku 1988, po dodání označeny jako Bcdn 57 51 51-80, později Bcdnu, Bcdnu-x a Bcdmnu. Oba vozy byly kolem roku 2005 trvale odstaveny, později byl jeden vůz modernizován.
Podvozky 4ANc.

Vůz 001 byl v roce 2011 modernizován na Bc10mnouz (134Ac).
Report a bug | Permanent link
14.2.2022
Admnu
51 51 19-70 240 ... 256 1991
1993
HCP Poznań [2]
[15]
0
0
2009 160 km/h 139A


   
54
Dva prototypové vozy byly vyrobeny v roce 1991, série 15 vozů v roce 1993, poté pokračovala výroba upravené varianty, označované jako 145A.
Série bez klimatizace.

Všechny vozy byly v letech 2005 - 2009 modernizovány (i vícekrát) na A9mnouz (139A-Op).
Report a bug | Permanent link
14.2.2022
Bdmnu
51 51 21-70 110 ... 153 1991
1992 - 1994
HCP Poznań [2]
[42]
0
0
+-2010 160 km/h 136A


   
66
Dva prototypové vozy byly vyrobeny v roce 1991, série 42 vozů v letech 1992 - 1994, poté pokračovala výroba upravené varianty, označované jako 144A. Po první vlně modernizací v letech 2007 a 2008 bylo 8 zbývajících vozů postupně odstaveno a modernizace se dočkaly až v roce 2015.
Série bez klimatizace.

32 vozů bylo modernizováno na B11mnouz (136A-IC)
4 vozy byly přestavěny na WLABbmnouz (306Ab)
8 vozů bylo modernizováno na B11mnouz (171A)
Report a bug | Permanent link
14.2.2022
Bcdmnu
51 51 50-70 000 ... 011 1991
1992
HCP Poznań [2]
[10]
0
0
2015 160 km/h 134Ab


   
60
Dva prototypové vozy byly vyrobeny v roce 1991, série 10 vozů v roce 1992.

10 vozů bylo modernizováno na Bc10mnouz (134AbMg)
2 vozy byly modernizovány na Bc10mnouz (172A)
Report a bug | Permanent link
14.2.2022
A9mnouz
61 51 19-70 260 ... 267 1994 HCP Poznań [8] 2017 160 km/h 145A


   
54
Série s klimatizací.

Všechny vozy byly v roce 2017 přestavěny na řadu WRmnouz (406A-20).
Report a bug | Permanent link
14.2.2022
B11mnouz
61 56 21-70 154 ... 176 1994 - 1995 HCP Poznań [24] +-2017 160 km/h 144A


   
66
Série s klimatizací.

1 vůz (159) byl modernizován na B11mnouz (144A-Newag)
2 vozy byly přestavěny na WRmnouz (406A-30)
20 vozů bylo modernizováno na B11mnouz (144A-FPS)
1 vůz byl vyřazen po nehodě
Report a bug | Permanent link
29.5.2023
B10bmnouz
61 56 20-70 633 ... 634 1995 HCP Poznań [2] +-2017 160 km/h 144Aa


   
59 2
Dva poslední vozy série 144A byly upraveny pro imobilní cestující – místo dvou oddílů a jednoho WC vznikl jeden prostornější oddíl a jedno prostornější WC.
Série s klimatizací.

všechny vozy byly modernizovány na B11mnouz (144A-FPS)
Report a bug | Permanent link
14.2.2022
A9emnouz
61 51 19-70 376 ... 385 1996 HCP Poznań [10] 2019 160 km/h 145Ab


   
12+36 *
3 oddíly jsou čtyřmístné (tzv. Business class). První vozy v nátěru PKP "tęczówka".
WiFi od roku 2014.
Série s klimatizací.
* – zásuvky 230V pouze v business oddílech.

V roce 2020 byly všechny vozy přestavěny na jídelní vozy WRmnouz (406A-40).
Report a bug | Permanent link
14.2.2022

top
Waggonbau Bautzen 1989, UIC - X
Série restauračních vozů řady WRdun/WRdmnu z roku 1989 je první dodávkou vozů moderní konstrukce z NDR. Větším sériím vozů první a druhé třídy předcházelo 17 restauračních vozů, které odpovídaly typu UIC - X. Dnes jsou všechny vozy, vyjma jednoho, modernizovány, zbylý jeden vůz je po nehodě zrušen a odstaven.
 
WRdmnu
51 55 88-80 020 ... 036 1989 Waggonbau Bautzen [17] 160 km/h
   
42
Vůz 026 byl v roce 1997 zrušen po nehodě.

16 vozů bylo modernizováno na řadu WRmnouz XBMg
Report a bug | Permanent link
14.2.2022

top
Waggonbau Görlitz 1990, UIC - Z2
První série vozů k sezení UIC - Z2 byla PKP dodávána od června 1990. Jednalo se o 70 vozů 2. třídy Bdmnu 51 51 21-70 000 ... 069 z Waggonbau Görlitz. Od roku 2006 prošly všechny vozy různými modernizacemi a rekonstrukcemi.
 
Bdmnu
51 51 21-70 000 ... 069 1990 Waggonbau Görlitz [70] 160 km/h XB


   
66*
* – původně 88 míst, v 90. letech snížen počet míst v kupé z 8 na 6
Vůz 003 obdržel v roce 1997 podvozky typu 25AN1, v průběhu revizí byly některým vozům instalovány nové dveře BODE, nové přechodové dveře a třetí schůdek.
V původním stavu již není žádný vůz, všechny byly modernizovány, případně zrušeny.

3 vozy byly v roce 2002 upraveny pro přepravu jízdních kol Brdmnu (XB-row).
12 vozů bylo v roce 2006 modernizováno v FPS na B11mnouz (XB-FPS, XBMg-FPS).
13 vozů bylo v letech 2006-2012 modernizováno na B10bmnouz (XBN-FPS, XBNMg2-FPS).
3 vozy byly v letech 2007-2009 rekonstruovány na BR4mnouz (155A).
35 vozů bylo v roce 2015 modernizováno na B11mnouz (170A).
4 vozy byly zrušeny po nehodách a požárech.
Report a bug | Permanent link
14.2.2022

top
Waggonbau Bautzen 1991, UIC - Z2
V roce 1991 byla dodána série 30 vozů 1. třídy řady Admnu a 40 vozů 2. třídy řady Bdmnu, odpovídající již provedení UIC - Z2. Všechny provozní vozy již byly modernizovány.
 
Admnu
51 55 19-70 210 ... 239 1991 Waggonbau Bautzen [30] 160 km/h Z2A


   
54
23 vozů bylo modernizováno na řadu A9mnouz (Z2A, Z2AMg-FPS)
5 vozů bylo modernizováno na řadu A9emnouz (Z2ABCMg-FPS)
2 vozy byly vyřazeny v 90. letech po nehodách
Report a bug | Permanent link
14.2.2022
Bdmnu
51 51 21-70 070 ... 109 1991 Waggonbau Bautzen [40] 160 km/h Z2B


   
66
35 vozů bylo modernizováno na řadu B11mnouz (Z2B)
5 vozů bylo vyřazeno v 90. letech po nehodách
Report a bug | Permanent link
14.2.2022

top
ABB Henschel + H. Cegielski - FPS Poznań 1996 - 1997, UIC - Z1
Začátkem 90. let uzavřel podnik H. Cegielski smlouvu s ABB Henschel na dodávku technologií pro konstrukci a výrobu vozů pro rychlost 200 km/h (UIC-Z1). Jednou z podmínek kontraktu byl požadavek na odběr 50 vozů tohoto typu pro PKP od ABB Henschel. Tyto vozy byl dodány v letech 1996 - 1997, přičemž některé práce byly prováděny už v H. Cegielski FPS. Vozy jsou v provozu dosud, některé byly upraveny na jiné řady. Podvozky Minden-Deutz MD 524.
 
A9mnouz
61 51 19-90 001 ... 015 1996 ABB Henschel + HCP Poznań [15] 0 (8) 2019 200 km/h Z1A


   
54
WiFi dosazena v roce 2014, zásuvky 230V v roce 2017.
Všechny vozy byly postupně trvale odstaveny a očekává se jejich modernizace.

7 vozů bylo postupně přestavěno na jídelní vozy řady WRmnouz (Z1AWR/406A/406A-10)
Report a bug | Permanent link
14.2.2022
B11mnouz
61 51 21-90 001 ... 035 1996 - 1997 ABB Henschel + HCP Poznań [35] 0 (28) 2019 200 km/h Z1B
   
66
Mezi lety 2001 a 2015 bylo 18 vozů vyčleněno pro vlaky BWE (Berlin-Warszawa-Expres) a byly opatřeny odlišným nátěrem, část z nich byla upravena pro přepravu imobilních cestujících (viz níže). WiFi dosazována od roku 2015, zásuvky 230V od roku 2017.
Všechny vozy byly postupně trvale odstaveny a očekává se jejich modernizace.

6 vozů bylo upraveno na řadu B10bmnouz beze změny typového označení
1 vůz byl v roce 2006 přestavěn na konferenční vůz řady ASdmnu (507A)
Report a bug | Permanent link
14.2.2022

top
PaFaWag Wrocław 1996, UIC-Z1
Jako první čistě polský vůz typu UIC-Z1 byl vyroben ve vratislavské vagonce vůz typu 150A. Byl schopen provozu rychlostí 200 km/h, vybaven podvozky 11ANa a odprezentován na mezinárodním veletrhu v Poznani roku 1996, avšak pravidelného nasazení do provozu s cestujícími se nedočkal. Později byl vůz osazen podvozky 11ANc, přestavěn na měřící vůz a dnes slouží jako u společnosti IPS Tabor Poznań.
 
xxx
61 51 yy-zz 1996 PaFaWag Poznań [1] 200 km/h 150A
   
Report a bug | Permanent link
26.12.2018

top
H. Cegielski - FPS Poznań 1998 - 2012, UIC - Z1, bez další specifikace
Další dodávky nových osobních vozů standardu UIC-Z1 pro PKP pocházely opět od výrobce H. Cegielski - FPS Poznań. Některé starší vozy již prošly modernizací či úpravou, přičemž další vozy stejného typu a konstrukce již byly dodávány v rámci jednotlivých projektů (viz dále).

Koncem 90. let byly dodány nové velkoprostorové vozy.
V roce 2000 byly dodány dva vozy, celé v business uspořádání interiéru.
V roce 2005 byly dodány zcela nové komfortní lůžkové vozy pro vlak EN Jan Kiepura.
V roce 2008 uzavřely PKPIC smlouvu na dodávku 17 nových vozů standardu UIC-Z1 se společností FPS. V roce 2010 byly ze smlouvy vyjmuty 3 vozy 157A. Zbylých 14 vozů (3 × 156A, 3 × 158A a 8 × 159A) bylo dodáno v letech 2009-2012.
 
A9mnopuz
61 51 19-90 016 ... 030 1997 – 1998 HCP Poznań [15] 2021 200 km/h 152A
   
54
První série velkoprostorových vozů první třídy byla vyrobena v letech 1997 a 1998, podvozky Minden-Deutz MD 524.
WiFi dosazena v roce 2014.
V roce 2019? bylo rozhodnuto o modernizaci vozů, revize již nebyly prováděny a vozy byly postupně odstavovány. Poslední vůz byl z provozu odstaven pravděpodobně na počátku roku 2021 a k modernizaci byly první vozy přistaveny až v roce 2023.

4 vozy (017, 019, 022 a 030) byly upraveny na řadu B8mnopuvz (152Az)
Report a bug | Permanent link
29.5.2023
A9mnopuz
61 51 19-90 031, 032
035 ... 041
2000
2003
HCP Poznań [2]
[7]
2
7
200 km/h 152Aa
   
54
Další dvě série velkoprostorových vozů první třídy byly vybaveny novými podvozky typu 25ANa, nesou tedy jiné typové označení. Dále chybí rozdělení vozu na kuřáckou a nekuřáckou část dveřmi, jako u vozů typu 152A.
U třetí série pak jsou použita mj. nová sedadla, nový typ vstupních dveří, ...
WiFi dosazena v roce 2014.
Report a bug | Permanent link
26.11.2021
B10mnopuz
61 51 20-90 000 ... 010 1998 HCP Poznań [10] 2021 200 km/h 154A
   
80
První série velkoprostorových vozů druhé třídy byla vyrobena v roce 1998 v počtu deseti vozů. Podvozky SGP 300-R3/3S, vstupní dveře IFE.
Mezi lety 2001 a 2015 byly 3 vozy vyčleněny pro vlaky BWE (Berlin-Warszawa-Expres) a byly opatřeny odlišným nátěrem. Později byly upraveny pro přepravu jízdních kol (viz níže). WiFi dosazována od roku 2015.
V roce 2019? bylo rozhodnuto o modernizaci vozů, revize již nebyly prováděny a vozy byly postupně odstavovány. Poslední vůz byl z provozu odstaven pravděpodobně na počátku roku 2021 a k modernizaci byly první vozy přistaveny až v roce 2023.

5 vozů bylo upraveno na řadu B9mnopuvz (154ARow)
2 vozy byly vyřazeny po nehodách
Report a bug | Permanent link
29.5.2023
B10mnopuz
61 51 20-90 010 ... 039 1999 – 2003 HCP Poznań [30] 20 200 km/h 154Aa
   
80
Druhá série velkoprostorových vozů druhé třídy byla vyrobena v letech 1999 - 2003 v počtu 30 vozů. Oproti první sérii jsou použity podvozky 25ANa, odlišná sedadla, od vozu 033 vstupní dveře BODE, ...
Mezi lety 2001 a 2015 byly 3 vozy vyčleněny pro vlaky BWE (Berlin-Warszawa-Expres) a byly opatřeny odlišným nátěrem. Později byly upraveny pro přepravu jízdních kol (viz níže). WiFi dosazována od roku 2015.

7 vozů bylo upraveno na řadu B9mnopuvz (154AaRow)
2 vozy byly upraveny na řadu B6mnopuz (154Aa; Strefa małego podróżnika)
1 vůz byl zrušen po nehodě
Report a bug | Permanent link
25.11.2021
A9emnouz
61 51 19-90 033 ... 034 2000 HCP Poznań [2] 200 km/h 145Ac
   
36
Všechny oddíly jsou čtyřmístné. Vozy byly provozovány do roku 2014 jako tzv. Business class.
Podvozky 25ANa1, v roce 2014 dosazeno WiFi.
Od roku 2015 jsou vozy provozovány jako klasické vozy 1. třídy.
Report a bug | Permanent link
27.12.2018
S
63 51 99-90 000 2000 HCP Poznań [1] 200 km/h 305Ab
   
Prototyp lůžkového vozu, nebyl zařazen do běžného provozu.
V roce 2007 rekonstrukce na konferenční vůz Asdmnu (508A) v TS Opole.
Report a bug | Permanent link
27.12.2018
WLAB10mnouz
61 51 70-90 001 ... 010 2005 HCP Poznań [10] 10 200 km/h 305Ad
   
4+24*
* Ve voze jsou dva oddíly 1. třídy (každý pro dvě osoby) a 8 třímístných oddílů 2. třídy.
Oddíly 1. třídy mají samostatné WC a umývárnu se sprchou, navíc jsou vybaveny přehrávačem DVD s LCD monitorem. Dále ve všech oddílech je pomocí sluchátek umožněn poslech hudby ze čtyř kanálů ovládaných z oddílu průvodce vozu.
Report a bug | Permanent link
27.12.2018
A9mnopuz
61 51 19-90 042 ... 044 2009 - 2010 HCP Poznań [3] 3 200 km/h 158A
   
54
Inovovaná konstrukce osobních vozů UIC-Z1 výrobce HCP Poznań. Vozy jsou vybaveny např. tlakotěsnými přechodovými můstky (ačkoliv samotné vozy tlakotěsné nejsou). Jako první byly vyrobeny tři vozy první třídy na přelomu let 2009 a 2010. Podvozky 25ANa, WiFi od roku 2014.
Report a bug | Permanent link
29.5.2023
B9mnopuz
61 51 29-90 013 ... 020 2010 - 2011 HCP Poznań [8] 8 200 km/h 159A
   
72
Inovovaná konstrukce osobních vozů UIC-Z1 výrobce HCP Poznań. Vozy jsou vybaveny např. tlakotěsnými přechodovými můstky (ačkoliv samotné vozy tlakotěsné nejsou). Jako druhé bylo vyrobeno osm vozů druhé třídy v letech 2010 a 2011. Podvozky 25ANa, WiFi od roku 2014.
Report a bug | Permanent link
29.5.2023
A9emnouz
61 51 19-90 045 ... 047 2012 HCP Poznań [3] 3 200 km/h 156A
   
12+36
Inovovaná konstrukce osobních vozů UIC-Z1 výrobce HCP Poznań. Vozy jsou vybaveny např. tlakotěsnými přechodovými můstky (ačkoliv samotné vozy tlakotěsné nejsou). Jako třetí byly vyrobeny tři oddílové vozy první třídy v roce 2012. Podvozky 25ANa, 3 oddíly jsou čtyřmístné (tzv. bussiness), WiFi od roku 2014.
Report a bug | Permanent link
29.5.2023

top
H. Cegielski - FPS Poznań 2013, UIC-Z1, projekt Warszawa - Kutno - Poznań - Szczecin
V letech 2013 byla vyrobena další série 20 vozů (4 × 156A, 2 × 157A, 4 × 158A, 8 × 159A a 2 × 407A) jako "záchranná" výrobní náplň pro FPS a s předpokladem jejich nabídnutí do budoucího výběrového řízení PKPIC. Po vyrobení byly majetkem společnosti Polski Tabor Szynowy až do prosince 2015, kdy byly předány PKPIC. Od roku 2016 byly zařazeny do provozu výhradně na trasu Warszawa - Poznań - Szczecin a zpět, přičemž po roce 2021 došlo k jejich uvolnění a nyní se vozy vyskytují i na mezinárodních vlacích či vnitrostátních vlacích jiných relací.
 
A9emnouz
61 51 19-90 060 ... 063 2013 HCP Poznań [4] 4 200 km/h 156A
   
12+36
3 oddíly jsou čtyřmístné (tzv. bussiness).
Report a bug | Permanent link
15.2.2022
A9mnopuz
61 51 19-90
056 ... 059 2013 HCP Poznań [4] 4 200 km/h 158A
   
54
Report a bug | Permanent link
15.2.2022
B9bmnouz
61 51 29-90 038 ... 039 2013 HCP Poznań [2] 2 200 km/h 156A (157Aa)
   
50 2
Vozy byly dodány s označením 157Aa, krátce po zprovoznění bylo označení změněno na 156A.
Report a bug | Permanent link
15.2.2022
B9mnopuz
61 51 29-90 030 ... 037 2013 HCP Poznań [8] 8 200 km/h 159A
   
72
Report a bug | Permanent link
15.2.2022
WRmnouz
61 51 88-90 005 ... 006 2013 HCP Poznań [2] 2 200 km/h 305Ad (407A)
   
36
Po předání byl vozům upraven interiér. Vozy byly dodány s označením 407A, krátce po zprovoznění bylo označení změněno na 305Ad.
Report a bug | Permanent link
15.2.2022

top
H. Cegielski - FPS Poznań 2013 – 2014, UIC-Z1, Wrocław – Poznań – Bydgoszcz – Gdynia
V roce 2012 bylo vyhlášeno výběrové řízení na dodávku 25 zcela nových vozů pro vlaky relace Wrocław – Poznań – Bydgoszcz – Gdynia. Ještě téhož roku byla podepsána smlouva se společností H. Cegielski - FPS Poznań, přičemž s uvedením do provozu se počítalo v roce 2014. Hodnota kontraktu je 176 milionů PLN, z čehož polovinu nákladů uhradila EU. Vozy byly z uvedené relace uvolněny postupně, přičemž souběžně se začátkem jejich nasazení v mezinárodní dopravě došlo u některých z nich k menší modernizaci.

Oproti vozům předchozích sérií jsou tyto vybaveny odlišným typem sedadel, podvozky 25ANa1.
 
A9mnouz
61 51 19-90 048 ... 051 2013 HCP Poznań [4] 4 200 km/h 156A (166A)
   
54
Vozy byly dodány s označením 166A a režimem provozu 50, krátce poté bylo označerní změněno na 156A a režim provozu na 61.
Z relace Wrocław – Gdynia byly vozy uvolněny na podzim roku 2021.
Report a bug | Permanent link
15.2.2022
A9mnopuz
61 51 19-90 052 ... 055 2013 HCP Poznań [4] 4 200 km/h 158A (164A)
   
54
Vozy byly dodány s označením 164A a režimem provozu 50, krátce poté bylo označení změněno na 158A a režim provozu na 61.
Z relace Wrocław – Gdynia byly vozy uvolněny na podzim roku 2021.
Report a bug | Permanent link
15.2.2022
B10bmnouz
61 51 20-90 054 ... 061 2014 HCP Poznań [8] 8 200 km/h 156A (167A)
   
56 2
Vozy byly dodány s označením 167A, režimem provozu 50 a inventárními čísly 046 ... 053, krátce poté bylo označení změněno na 156A, režim provozu na 61 a inventární čísla na 054 ... 061.
Z relace Wrocław – Gdynia byly vozy uvolněny částečně v létě 2019 na vlak Bielsko-Biała - Kołobrzeg a poté trvale od léta 2021.
Report a bug | Permanent link
15.2.2022
B9mnopuvz
61 51 29-90 040 ... 048 2014 HCP Poznań [9] 9 200 km/h 159A (165A)
   
72 8
Třetí série velkoprostorových vozů druhé třídy se odlišuje jiným typem použitých sedadel, prostorem pro přepravu jízdních kol a dalšími drobnostmi. Vozy byly dodány s označením 165A, režimem provozu 50 a inventárními čísly 021 ... 029, krátce poté bylo označení změněno na 159A, režim provozu na 61 a inventární čísla na 040 ... 048.
Z relace Wrocław – Gdynia byly vozy uvolněny částečně v létě 2019 na vlaky Warszawa - Hel / Kołobrzeg a poté trvale od léta 2021.
Report a bug | Permanent link
15.2.2022

top
H. Cegielski - FPS Poznań 2021 – 2022, UIC-"Z1" (nová konstrukce)
V květnu 2017 bylo vyhlášeno výběrové řízení na dodávku 55 zcela nových vozů pro mezinárodní dopravu více různých provedení, s opcí na dalších 26 vozů. V únor 2018 byla podepsána smlouva se společností H. Cegielski - FPS Poznań a dohoda o navýšení počtu vyrobených vozů dle opce byla podepsána v květnu 2019. Nasazení vozů bude opět bez konkrétních relací, počítá se s nimi jak v rámci vnitrostátní, tak zejména mezinárodní dopravy.

První velkoprostorové vozy byly převzaty koncem roku 2021 a do provozu uvedeny ještě téhož roku. První oddílové vozy byly převzaty v srpnu roku 2022, všechny vozy byly dodány a uvedeny do provozu do konce roku 2022. Momentálně jsou provozovány výhradně ve vnitrostátní dopravě a pro mezinárodní provoz teprve probíhá schvalovací řízení.
 
A9mnouz
61 51 19-91 000 ... 006 2022 HCP Poznań [7] 7 200 km/h 178A-10
   
54
Report a bug | Permanent link
26.9.2023
B9mnopuz
61 51 29-91 001 ... 027 2021 – 2022 HCP Poznań [27] 27 200 km/h 175A-10
   
72 2
Report a bug | Permanent link
29.5.2023
B9mnopuvz
61 51 29-91 028 ... 037 2021 – 2022 HCP Poznań [10] 10 200 km/h 175A-20
   
72 8
Report a bug | Permanent link
29.5.2023
B11mnouz
61 51 21-91 001 ... 027 2021 – 2022 HCP Poznań [27] 27 200 km/h 176A-10
   
66
Report a bug | Permanent link
26.9.2023
B9bmnouz
61 51 29-91 038 ... 047 2022 HCP Poznań [10] 10 200 km/h 177A-10
   
60? ?
Report a bug | Permanent link
29.5.2023

top

Úpravy, modernizace a přestavby

K lehčím úpravám vozů bylo přikročeno v roce 2002, konkrétně šlo o úpravu vozů Bdmnu typu XB pro přepravu jízdních kol. Za úpravu je považován proces, během kterého nedochází k vyloženému vylepšení určitých vlastností vozu, ale k prosté úpravě za účelem vhodnějšího využití vozu, než před jeho úpravou.

Vzhledem k nižší finanční náročnosti a zároveň potřebě udržovat moderní vozový park bylo v roce 2005 přistoupeno k modernizacím stávajících vozidel tak, aby zpočátku splňovaly alespoň základní parametry odpovídající vlakům vyšší kvality. Zpočátku tak šlo pouze o doplnění klimatizace, později se již jednalo o větší modernizace s cílem sjednotit standard vozidlového parku. Za modernizaci tak jsou považovány změny za cílem vylepšení určitých vlastností vozu.

Přestavby vozů byly zahájeny už v roce 2003, přičemž jednalo se zejména o úpravu klasických vozů na vozy lůžkové, společenské či restaurační. Zejména žádoucí navyšování počtu restauračních vozů pro mezinárodní a dálkovou dopravu bylo realizováno formou přestaveb klasických vozů více typů. Za přestavbu je považován proces, během kterého dojde k zásadní změně typu či určení vozu.

top
Úpravy a modernizace vozů H. Cegielski - FPS Poznań, pro PKPIC 2003 - doposud, UIC-Z2
 
WLAB10bmnouz
69 51 70-80 397 ... 400 2003 PESA Bydgoszcz <4> 160 km/h 306Ab
1993 HCP Poznań    
4+24* 1 * <br>
Rekonstrukce z Bdmnu (136A) v PESA Bydgoszcz.
* Ve voze jsou dva dvoulůžkové oddíly (č. 6 a 7, Business class), 7 třímístných oddílů (č. 2–5, 8–10) a jeden třímístný oddíl přizpůsobený pro vozíčkáře (č. 1). Oddíly Business class jsou navíc vybaveny přehrávačem DVD s 15" plazmovou obrazovkou a vlastním WC. Ve všech oddílech je pomocí sluchátek umožněn poslech hudby z pěti kanálů, ovládaných z oddílu průvodce vozu.
Vozy jsou vybaveny podvozky SUW 2000 s měnitelným rozchodem 1435/1520 mm. Od roku 2014? jsou vozy odstaven z provozu.
Report a bug | Permanent link
11.3.2019
B11mnouz
61 51 21-70 110 ... 153 2005 – 2006 H. Cegielski - FPS <10> 160 km/h 136A-IC1
1991 – 1994 HCP Poznań    
66
Modernizace 10 vozů v rámci revizních oprav – dosazení klimatizace, nových oken, vakuového WC, ...; 7 vozů bylo později modernizováno na 136A-IC5, zbylé 3 vozy jsou pravděpodobně odstaveny.
Report a bug | Permanent link
11.3.2019
B11mnouz
61 51 21-70 110 ... 153 2005 – 2006 HCP Poznań <14> 160 km/h 136A-IC2
1991 – 1994 HCP Poznań    
66
Modernizace 14 vozů v rámci revizních oprav – dosazení klimatizace, nových oken, vakuového WC, ...; 12 vozů bylo později modernizováno na 136A-IC6, zbylé 2 vozy jsou pravděpodobně odstaveny.
Report a bug | Permanent link
11.3.2019
B11mnouz
61 51 21-70 110 ... 153 2008 HCP Poznań <7> 7 160 km/h 136A-IC3
1991 – 1994 HCP Poznań    
66
Modernizace 7 vozů v rámci hlavní opravy – dosazení klimatizace, nových oken, zásuvek 230V, vakuového WC.
WiFi dosazována od roku 2015.
Report a bug | Permanent link
21.4.2019
B11mnouz
61 51 21-70 110 ... 153 2008 HCP Poznań <6> 6 160 km/h 136A-IC4
1991 – 1994 HCP Poznań    
66
Modernizace 6 vozů v rámci hlavní opravy – dosazení klimatizace, nových oken, zásuvek 230V, vakuového WC, změna systému brzd na typ Oerlikon.
WiFi dosazována od roku 2015.
Report a bug | Permanent link
21.4.2019
B11mnouz
61 51 21-70 110 ... 153 2008 HCP Poznań <7> 7 160 km/h 136A-IC5
1991 – 1994 HCP Poznań    
66
Opětovná modernizace 7 vozů 136A-IC1 v rámci hlavní opravy – navíc dosazeny zásuvky 230V a různé další úpravy.
WiFi dosazována od roku 2015.
Report a bug | Permanent link
21.4.2019
B11mnouz
61 51 21-70 110 ... 153 2007 – 2008 HCP Poznań <12> 12 160 km/h 136A-IC6
1991 – 1994 HCP Poznań    
66
Opětovná modernizace 12 vozů 136A-IC2 v rámci hlavní opravy – navíc dosazeny zásuvky 230V a různé další úpravy.
WiFi dosazována od roku 2015.
Report a bug | Permanent link
21.4.2019
A9mnouz
61 51 19-70 240 ... 256 2005 – 2007 TS Opole <12>
<3>
12
3
160 km/h 139A-Op M7
139A-Op M81991, 1993 HCP Poznań    
54
Modernizace 15 vozů Admnu 139A – dosazení klimatizace, nových oken, vakuového WC. Hned v letech 2007 – 2009 byly vozy opět zmodernizovány (dosazení zásuvek 230V a různé další úpravy), spolu s dalšími dvěma dříve nemodernizovanými vozy.
Report a bug | Permanent link
11.3.2019
A9mnouz
61 51 19-70 240 ... 256 2007 – 2009 TS Opole <15>
<2>
15
2
160 km/h 139A-Op M7+M8
139A-Op M91991, 1993 HCP Poznań    
54
V letech 2007 – 2009 bylo opět zmodernizováno všech 15 již dříve modernizovaných vozů 139A-Op – dosazení zásuvek 230V a různé další úpravy. Spolu s nimi byly zmodernizovány také dva dříve nemodernizované vozy.
WiFi dosazována od roku 2014.
Report a bug | Permanent link
21.4.2019
B11mnouz
61 51 20-70 159 2007 NEWAG Nowy Sącz <1> 1 160 km/h 144A
1994 FLW Poznań    
66
Modernizace jednoho vozu Bdmnu (144A) – dosazeny zásuvky 230 V, modernizace interiéru, původní výklopná okna byla nahrazena polospouštěcími při zachování klimatizace.
Report a bug | Permanent link
15.2.2022
Bc10mnouz
61 51 50-70 001 ... 003, 005 ... 011 2007 NEWAG Nowy Sącz <10> 10 160 km/h 134AbMg
1991 – 1992 HCP Poznań    
60
Modernizace 10 vozů ze dvanáctikusové série Bcdmnu 134Ab v NEWAG Nowy Sącz - dosazení klimatizace, vakuového WC, zásuvek 230V, nové elektrické výzbroje, magnetické kolejnicové brzdy, renovace interiéru a různé další úpravy.
Report a bug | Permanent link
15.2.2022
Bc10mnouz
61 51 50-90 001 2011 NEWAG Nowy Sącz <1> 1 200 km/h 134Ac
1988 HCP Poznań    
60
Modernizace jednoho ze dvou prototypů z roku 1988 v NEWAG Nowy Sącz - nové podvozky 70RSTb, nová elektrická výzbroj, dosazení klimatizace, modernizace interiéru.
Report a bug | Permanent link
15.2.2022
B11mnouz
61 51 21-70 177 ... 184 2015 PESA Bydgoszcz <8> 8 160 km/h 171A
1991 – 1993 HCP Poznań    
66
Modernizace 8 doposud nemodernizovaných vozů B11mnouz (136A) v rámci zakázky na modernizaci 150 vozů pro vlaky Przemyśl – Szczecin. Modernizace interiéru, doplnění klimatizace, vakuového WC, zásuvek 230V.
Report a bug | Permanent link
15.2.2022
Bc10mnouz
61 51 50-70 000, 004 2016 PESA Bydgoszcz + ZNTK Mińsk Mazowiecki <2> 2 160 km/h 172A
1991 HCP Poznań    
40
Modernizace dvou původních vozů Bc10mnouz (134Ab) v rámci zakázky na modernizaci 150 vozů pro vlaky Przemyśl – Szczecin, v obdobném stylu, jako dříve modernizované vozy 134A.
Report a bug | Permanent link
15.2.2022
B11mnouz
61 51 21-70 156 ... 176
185, 186*
2017 H. Cegielski – FPS Poznań <22> 22 160 km/h 144A
1994 – 1995 FLW Poznań    
66
Modernizace všech zbývajících vozů B11mnouz (144A) a B10bmnouz (144Aa) – modernizace interiéru, dosazeny zásuvky 230V, nová klimatizace a vakuové WC, ...
V případě vozů 144Aa byl oddíl pro přepravu cestujících na invalidním vozíku upraven na běžný oddíl.
* – vozy 185 a 186 jsou původně typ 144Aa
Report a bug | Permanent link
15.2.2022
WRmnouz
61 51 88-70 227 ... 232, 235, 236 2017 PESA Bydgószcz <8> 8 160 km/h 406A-20
1994 FLW Poznań    
36
Celková rekonstrukce vozů A9mnouz (145A) na jídelní vozy.
Report a bug | Permanent link
15.2.2022
WRmnouz
61 51 88-70 233, 234 2017 PESA Bydgószcz <2> 2 160 km/h 406A-30
1994 FLW Poznań    
36
Celková rekonstrukce vozů B11mnouz (144A) na jídelní vozy – přestavba interiéru.
Report a bug | Permanent link
15.2.2022
WRmnouz
61 51 88-70 237 ... 246 2020 H. Cegielski – FPS Poznań <10> 10 160 km/h 406A-40
1996 HCP Poznań    
36
Celková rekonstrukce vozů A9emnouz (145Ab) na jídelní vozy – přestavba interiéru.
Report a bug | Permanent link
29.5.2023

top
Úpravy a modernizace vozů Waggonbau Bautzen, pro PKPIC 2005 - 2010, UIC-X
Modernizace 16 vozů ze sedmnáctikusové série WRdmnu 51 51 88-80 020 ... 036 v NEWAG Nowy Sącz. Po modernizaci byla změněna inventární čísla, přičemž 179, 184 a 185 je vynecháno.
 
WRmnou
51 51 88-70 178, 180, 181 2005 NEWAG Nowy Sącz <3> 160 km/h
1989 Waggonbau Bautzen    
38
V rámci první modernizace došlo pouze k úpravě jídelny a k snížení počtu míst, výměně oken a k dalším úpravám menšího rozsahu.
Vozy byly koncem roku 2016 odstaveny a do provozu již nezasahují.
Report a bug | Permanent link
22.2.2022
WRmnouz
61 51 88-70 182, 183 2006 NEWAG Nowy Sącz <2> 2 160 km/h
1989 Waggonbau Bautzen    
48
V rámci druhé modernizace bylo opět mírně upraveno uspořádání jídelny a počet míst k sezení naopak zvýšen, byla dosazena klimatizace, plenty xxx, ...
Report a bug | Permanent link
22.2.2022
WRmnouz
61 51 88-70 186 ... 196 2007 – 2010 NEWAG Nowy Sącz <11> 11 160 km/h
1989 Waggonbau Bautzen    
39
Poslední a největší série modernizací již nedisponuje stahovacími okny, naopak došlo k výrazné modernizaci interiéru včetně přestavby kuchyně, která je nově rozdělena na uzavřenou přípravnu pokrmů a na otevřený prostor pro obsluhu s pultem, chladícími boxy na nápoje, ...
Report a bug | Permanent link
22.2.2022

top
Úpravy a modernizace vozů Waggonbau Görlitz, pro PKPIC 2006 - 2015, UIC-Z2
Ačkoliv ze zhořelecké vagonky bylo polským železnicím dodáno jen 70 oddílových vozů druhé třídy, při průběžných rekonstrukcích byly vozy upravovány například na bistrovozy či na vozy s oddíly pro cestující na invalidním vozíku.
Na počátku 21. století byla rekonstruována polovina vozů, druhá polovina byla po roce 2010 postupně odstavována a modernizace se dočkala až v roce 2015. Vzhledem k financování z fondů EU jsou vozy druhé série provozovány pouze na vlacích mezi městy Przemyśł a Szczecin.
 
Brdmnu
51 51 84-70 000 ... 002 2002 PESA Bydgoszcz [3] 160 km/h XB-row
1990 Waggonbau Görlitz    
80 10
Úprava třech původních vozů Bdmnu (XB) v PESA Bydgoszcz – místo jednoho kupé a WC vytvořen prostor pro přepravu 10 jízdních kol. U těchto vozů až do konce provozu (cca 2010) zůstaly původní osmimístné oddíly. V roce 2012 byly dva vozy rekonstruovány na B10bmnouz (XBNMg2-FPS), třetí vůz prošel modernizací v roce 2015.
Poznámka: vůz 000 po úpravě krátce jezdil s původním číslem a řadou BDdmnu.
Report a bug | Permanent link
21.4.2019
B11mnouz
61 51 21-70 000 ... 069 2006 HCP Poznań <5> 5 160 km/h XB-FPS
1990 Waggonbau Görlitz    
66
Modernizace pěti vozů Bdmnu (XB) v HCP Poznań – dosazení klimatizace, magnetické kolejnicové brzdy, vakuového WC, nová elektrická výzbroj, modernizace interiéru.
WiFi dosazována od roku 2015.
Report a bug | Permanent link
26.8.2019
B11mnouz
61 51 21-70 000 ... 069 2006 HCP Poznań <7> 7 160 km/h XBMg-FPS
1990 Waggonbau Görlitz    
66
Modernizace sedmi vozů Bdmnu (XB) v HCP Poznań – dosazení klimatizace, magnetické kolejnicové brzdy, vakuového WC, nová elektrická výzbroj, modernizace interiéru.
WiFi dosazována od roku 2015.
Report a bug | Permanent link
21.4.2019
B10bmnouz
61 51 20-71 105 ... 108 2006 HCP Poznań <4> 4 160 km/h XBN-FPS
1990 Waggonbau Görlitz    
54+2 2
První modernizace čtyř vozů řady Bdmnu (XB) v HCP Poznań – dosazení klimatizace, vakuového WC, modernizace interiéru a jeho úprava pro převoz imobilních cestujících (dva oddíly a přilehlé WC odstraněno, místo něj rozšířené WC a rozšířený oddíl pro vozíčkáře).
WiFi dosazována od roku 2015.
Report a bug | Permanent link
21.4.2019
B10bmnouz
61 51 20-71 130 ... 132 2009 HCP Poznań <3> 3 160 km/h XBNMg2-FPS
1990 Waggonbau Görlitz    
54+2 2
Druhá modernizace tří vozů řady Bdmnu (XB) v HCP Poznań – dosazení klimatizace, vakuového WC, elektronického informačního systému, magnetické kolejnicové brzdy, modernizace interiéru a jeho úprava pro převoz imobilních cestujících (dva oddíly a přilehlé WC odstraněno, místo něj rozšířené WC a rozšířený oddíl pro vozíčkáře).
WiFi dosazována od roku 2015.
Report a bug | Permanent link
21.4.2019
B10bmnouz
61 51 20-71 134 ... 139 2011 – 2012 HCP Poznań <6> 6 160 km/h XBNMg2-FPS
1990 Waggonbau Görlitz    
54+2 2
Třetí modernizace čtyř vozů řady Bdmnu (XB) a dvou vozů řady Brdmnu (XB) v HCP Poznań – dosazení klimatizace, vakuového WC, elektronického informačního systému, magnetické kolejnicové brzdy, modernizace interiéru a jeho úprava pro převoz imobilních cestujících (dva oddíly a přilehlé WC odstraněno, místo něj rozšířené WC a rozšířený oddíl pro vozíčkáře).
WiFi dosazována od roku 2015.
Report a bug | Permanent link
21.4.2019
BR4mnouz
61 51 85-71 000 2007 PESA Bydgoszcz <1> 1 160 km/h 155A
1990 Waggonbau Görlitz    
24
Prototypová rekonstrukce jednoho vozu řady Bdmnu (XB). V každé z opraven PESA Bydgoszcz, NEWAG Nowy Sącz a ZNTK Mińsk Mazowiecki byl vzorově rekonstruován jeden vůz, tudíž se v některých ohledech navzájem liší (design interiéru, zejména barové části, použité komponenty, uspořádání oken a podobně).
Report a bug | Permanent link
26.8.2019
BR4mnouz
61 51 85-71 001 2008 NEWAG Nowy Sącz <1> 1 160 km/h 155A
1990 Waggonbau Görlitz    
24
Prototypová rekonstrukce jednoho vozu řady Bdmnu (XB). V každé z opraven PESA Bydgoszcz, NEWAG Nowy Sącz a ZNTK Mińsk Mazowiecki byl vzorově rekonstruován jeden vůz, tudíž se v některých ohledech navzájem liší (design interiéru, zejména barové části, použité komponenty, uspořádání oken a podobně).
Report a bug | Permanent link
24.8.2019
BR4mnouz
61 51 85-71 002 2008 ZNTK Mińsk Mazowiecki <1> 1 160 km/h 155Aa/XBbar
1990 Waggonbau Görlitz    
24
Prototypová rekonstrukce jednoho vozu řady Bdmnu (XB). V každé z opraven PESA Bydgoszcz, NEWAG Nowy Sącz a ZNTK Mińsk Mazowiecki byl vzorově rekonstruován jeden vůz, tudíž se v některých ohledech navzájem liší (design interiéru, zejména barové části, použité komponenty, uspořádání oken a podobně).
Report a bug | Permanent link
24.8.2019
B11mnouz
61 51 21-70 003 ... 067 2015 PESA Bydgoszcz + ZNTK Mińsk Mazowiecki <35> 35 160 km/h 170A
1990 Waggonbau Görlitz    
66
Modernizace 35 původních vozů řady Bdmnu (XB) v rámci zakázky na modernizaci 150 vozů pro vlaky Przemyśl – Szczecin – dosazení klimatizace, elektronického informačního systému, vakuového WC, modernizace interiéru, dosazení WiFi. Část vozů byla modernizována v PESA Bydgoszcz, část v ZNTK Mińsk Mazowiecki.
Report a bug | Permanent link
21.4.2019

top
Úpravy a modernizace vozů Waggonbau Bautzen, pro PKPIC 2005 - 2010, UIC-Z2
 
A9emnouz
61 51 19-70 210 ... 239 * 2006 <5> 5 160 km/h Z2ABCMg-FPS
1990-91    
12+36
Modernizace 5 vozů ze 30 kusové série Admnu (Z2A) v H. Cegielski FPS - dosazení klimatizace, mag. kolejnicové brzdy, uzavřený systém wc, nová elektrická výzbroj, renovace interiéru atd. Tři oddíly jsou upraveny jako čtyřmístné - Business class. V roce 2014 dosazeno WiFi.
* jedná se o vozy 210, 212, 214, 217 a 232.
Report a bug | Permanent link
26.8.2019
A9mnouz
61 51 19-70 210 ... 239 2006-07
2006-09
<5>
<18>
5
18
160 km/h Z2A
Z2AMg-FPS1990-91    
54 *
Modernizace 23 vozů ze 30 kusové série Admnu (Z2A) v NEWAG Nowy Sącz (5 vozů, označeny jako Z2A) a H. Cegielski FPS (17 vozů, Z2AMg-FPS) - dosazení klimatizace, mag. kolejnicové brzdy, uzavřený systém wc, nová elektrická výzbroj, renovace interiéru atd. Modernizace byla prováděna v několika sériích a vozy se v některých detailech navzájem liší, např. vůz 191 nemá mag. brzdu (Z2A-FPS).
* WiFi dosazováno od roku 2014.
Report a bug | Permanent link
26.8.2019
B11mnouz
61 51 21-70 070 ... 109 2006-08 <35> 25 160 km/h Z2B
1991    
66
Modernizace 35 vozů ze 40 kusové série Bdmnu (Z2B) v NEWAG Nowy Sącz - dosazení klimatizace, mag. kolejnicové brzdy, nová elektrická výzbroj, renovace interiéru atd. Modernizace byla prováděna v několika sériích a vozy se v některých detailech navzájem liší.

U poslední modernizované 10 kusové série vozů je oddíl č. 11 je upraven pro cestující s dětmi, pouze 4 místa k sezení a je vybaven pultem pro přebalování batolat. Tyto vozy jsou od roku 2018 přeznačeny na B11gmnouz.
Report a bug | Permanent link
2.5.2021
B11gmnouz
61 51 21-70 070 ... 109* 2008-10 <10> 10 160 km/h Z2B
1991    
60+4
Modernizace 10 vozů ze 40 kusové série Bdmnu (Z2B) v NEWAG Nowy Sącz - dosazení klimatizace, mag. kolejnicové brzdy, nová elektrická výzbroj, renovace interiéru atd. Oddíl č. 11 je upraven pro cestující s dětmi, pouze 4 místa k sezení a je vybaven pultem pro přebalování batolat.

Vozy byly po modernizaci označeny původní řadou B11mnouz, stávající označení B11gmnouz bylo zavedeno v roce 2018.

* čísla vozů: 077, 079, 085, 090, 092, 093, 096, 099, 100, 107.
Report a bug | Permanent link
2.5.2021

top
Úpravy a modernizace vozů ABB Henschel + H. Cegielski - FPS Poznań, pro PKPIC 2005 - 2010, UIC-Z1
 
WRmnouz
61 51 88-90 001 ... 002 2005 <2> 2 200 km/h 406A (Z1AWR)
1996    
36
Rekonstrukce z Admnu (Z1A) v PESA Bydgoszcz pro vlak EN Jan Kiepura, od roku 2008 jsou nasazovány na jiné vlaky. V roce 2012 byly rekonstruovány další dva vozy. Nyní jsou všechny nasazeny na vlaky Moskva - Nice a Moskva - Paris (v úseku Warszawa - Nice/Paris).
Report a bug | Permanent link
26.8.2019
ASamnouz
61 51 89-90 001 2006 TS Opole <1> 1 200 km/h 507A
1996-97    
+20
Rekonstrukce z Bdmnu 015 (Z1B) v TS Opole.
Konferenční vůz - konferenční místnost pro 20 osob, barový oddíl, kuchyňka, služební oddíl.
Poznámka: vůz byl původně označen jako Asdmnu, poté Asmnou, Samnouz, nyní ASamnouz.
Report a bug | Permanent link
26.8.2019
B10bmnouz
61 51 20-90 040 ... 045 2006-07 <6> 6 200 km/h Z1B
1996-97    
56 2
Úprava vozů Bdmnu (Z1B) v NEWAG Nowy Sącz - místo dvou oddílů a přilehlého wc bylo upraveno wc a jeden rozšířený oddíl pro vozíčkáře. Po úpravě vozy obdržely nová inventární čísla.
Report a bug | Permanent link
26.8.2019
WRmnouz
61 51 88-90 003 ... 004 2012 <2> 2 200 km/h 406A
1996    
36
Rekonstrukce z Admnu (Z1A) v PESA Bydgoszcz pro vlak EN Jan Kiepura, od roku 2008 jsou nasazovány na jiné vlaky. V roce 2012 byly rekonstruovány další dva vozy. Nyní jsou všechny nasazeny na vlaky Moskva - Nice a Moskva - Paris (v úseku Warszawa - Nice/Paris).
Report a bug | Permanent link
26.8.2019
WRmnouz
61 51 88-90 007 ... 009 2017 <3> 3 200 km/h 406A-10
1996    
36
Rekonstrukce z Admnu (Z1A) v PESA Bydgoszcz pro vlak EN Jan Kiepura, od roku 2008 jsou nasazovány na jiné vlaky. V roce 2012 byly rekonstruovány další dva vozy. Nyní jsou všechny nasazeny na vlaky Moskva - Nice a Moskva - Paris (v úseku Warszawa - Nice/Paris).
Report a bug | Permanent link
26.8.2019

top
Úpravy a modernizace vozů H. Cegielski - FPS Poznań, pro PKPIC 2005 - 2010, UIC-Z1
 
B5mnopuvz
61 51 28-90 000 ... 003 2004 <4> 2019? 200 km/h 152Az
1997 - 1998 HCP Poznań    
48 3
Úprava vozů Adhmnu (152A) v PESA Bydgoszcz jako sleeperette pro vlak EN Jan Kiepura. V letech 2005-06 byly dosazeny 3 držáky na jízdní kola.
Po roce 2019? byly vozy trvale odstaveny, do provozu již nezasahují a očekává se modernizace.
Poznámka: vozy měly po přechodnou dobu označení B8mnopuvz.
Report a bug | Permanent link
29.5.2023
B9mnopuvz
61 51 29-90 001 ... 008
009 ... 012
2006 – 2007
2006 – 2007
<8>
<4>
5
0
200 km/h 154A(a) Row
154A Row


1998 – 1999
1999 – 2003
HCP Poznań    
72 8
Dosazení stojanů pro jízdní kola do vozů B10mnopuz 154A - (7 vozů, z nich 6 vyčleněno pro BWE) a 154Aa (5 vozů).
001 ... 008: od úpravy nátěr PKP Intercity, vůz 001 je typu 154A Row, 002 ... 008 jsou 154Aa Row; v roce 2012 byl ve vozech 007 a 008 vytvořen prostor pro děti -> B6mnopuz (154Aa).
009 ... 012: od úpravy vyčleněno pro vlaky BWE, nátěr BWE, všechny jsou typu 154A Row. Po zrušení značky Berlin-Warszawa-Express byly vozy přelakovány do standardního nátěru PKP Intercity.
V roce 2022 byly z provozu postupně odstaveny vozy 154A Row s předpokladem modernizace (viz 152A/154A výše) v dohledné době.
Report a bug | Permanent link
29.5.2023
Samnouz
61 51 89-90 002 2007 TS Opole <1> 1 200 km/h 508A
2000    
+28
Rekonstrukce z prototypového lůžkového vozu řady S (305Ab) v TS Opole.
Konferenční vůz - konferenční místnost pro 28 osob, kuchyňka, oddíl se 4 místy, služební oddíl, podvozky SUW 2000.
Poznámka: vůz byl původně označen jako Asmnou, poté Asmnouz, nyní Samnouz.
Report a bug | Permanent link
24.12.2018
B6mnopuz
61 51 84-90 001 ... 002 2012 <2> 2014? 200 km/h 154Aa
1999-03    
?
Úprava dvou vozů B9mnopuvz 154Aa v PESA Bydgoszcz jako "Strefa Małego Podróżnika" - ve střední části vozu vytvořen hrací prostor pro děti, snížení počtu míst k sezení, dosazení LCD panelů.
Osud vozů po roce 2015 není znám. Do provozu již mnoho let nezasahují.
Report a bug | Permanent link
29.5.2023
A9emnouz
61 51 19-90 033 ... 034 2015 {2} 2017 200 km/h 145Ac
2000 HCP Poznań    
36
Všechny oddíly jsou čtyřmístné. Vozy byly provozovány do roku 2014 jako tzv. Business class, od roku 2015 jsou bez dalších úprav provozovány jako klasické vozy 1. třídy.
Podvozky 25ANa1.
Provoz vozů byl ukončen pravděpodobně v roce 2017, vzhledem k nízké kapacitě oddílů první třídy. Vozy jsou v tuto chvíli odstaveny a od uvedeného roku do provozu nezasahují.
Report a bug | Permanent link
29.5.2023


Last update: 26.9.2023

Kompletace dat: Adam Vanting a Pavel Dvořák, dalšími informacemi přispěli: Łukasz Paduch a Paweł Kopczyński. Všechny údaje jsou bez záruky. Proto je jakékoliv upřesnění a doplnění s díky vítáno. Informace prosím zaslat pomocí formuláře pro hlášení chyb nebo na mail vantju(zavináč)gmail(tečka)com nebo vagonweb(zavináč)vagonweb(tečka)cz.

Řadové označení vozů je dle schématu platného od roku 2008 s vyjímkou těch řad, které po roce 2008 nezasahovaly do provozu (nanejvýš minimálně). Po roce 2008 existovalo přechodné období, kdy v označení chyběl číselný index udávající počet oddílů (např. místo B11mnouz bylo vozy označeny Bmnouz). Toto pro vyšší přehlednost není zmíněno v textu, ačkoliv mnoho vozů takové označení obdrželo.

Jako kód vozu je uvedeno jednotné polské typové označení (např. 155A), případně u vozů zahraničního původu je uvedeno přidělené označení (např. Z2B). V některých případech může být na voze uvedeno chybné nebo neúplné typové označení.

Zdroje:
• Andrzej Etmanowicz - články v časopise Świat Kolei
www.wgk.cal.pl
inforail.pl
bazawagonow.pl
• vlastní pozorování

Autoři nákresů: Łukasz Paduch, EN57, Krzysztof Dobrzanski, Sebastian, pd.

Explanation of colour marking:

Vehicles in operation
Withdrawn vehicles
Rebuild vehicles in operation
Withdrawn rebuild vehicles
Second-hand vehicles in operation
Withdrawn second-hand vehicles

224.3
vagonWEB.cz
Railway passenger cars