Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zpusob_zapisu_trasy_primych_vozu

Způsob zápisu trasy u vozů

Trasa se píše ve tvaru Ostrava-Svinov - Frýdek-Místek, tzn. jednotlivé stanice jsou odděleny pomlčkou s mezerami. Je-li pomlčka v názvu stanice nebo města, tato se píše vždy bez mezer.

Ve většině případů stačí v trase uvádět pouze název města, bez určení konkrétní stanice (hl.n.). Konkrétní název stanice se uvede pouze tehdy, když by mohlo dojít k záměně: např. hypotetický vlak Praha-Holešovice - České Budějovice přibírá další vozy v Praze hl.n. - v takovém případě je třeba rozlišit, které vozy jedou z Holešovic a které z hlavního nádraží.

Zápis trasy přímých vozů

Používá se „závorková syntaxe“ pro zápis trasy přímých vozů.

Příklad: Lůžkový vůz na trase Budapest - Břeclav - Bohumín - Krakow je na své trase postupně přepravován třemi vlaky (Metropol, Chopin, Silesia), u nichž bude jeho trasa uvedena následovně:

Metropol: Budapest - Břeclav (- Kraków)

Chopin: (Budapest -) Břeclav - Bohumín (- Kraków)

Silesia: (Budapest -) Bohumín - Kraków

V závorce je uvedena stanice, která se daného vlaku netýká. Do závorky je zapsána i přilehlá pomlčka.

Také v tomto případě není třeba psát názvy a zkratky stanic (Keleti, hl.n. apod.), pokud by se nejednalo o nějakou neobvyklou stanici. Postačuje pouze název města.

zpusob_zapisu_trasy_primych_vozu.txt · Poslední úprava: 06.07.2024 15:09 autor: 127.0.0.1

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki