Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zmeny_v_razeni_behem_platnosti_jizdniho_radu

Změny v řazení během platnosti jízdního řádu

Pokud během platnosti jízdního řádu dojde ke změně v řazení, je několik možností, jak změnu řazení zpracovat. Volba možnosti záleží na tom, zda jde o menší nebo větší změnu. Avšak není stanovena přesná hranice mezi malou a velkou změnou. Také se přihlíží k tomu, která z uvedených možností bude ve výsledku více přehledná a také k náročnosti jejich zpracování.

a) Změny menšího rozsahu

Změny menšího rozsahu, jako např. nově řazený nebo naopak zrušený vůz: nemusí se vytvářet nová varianta vlaku, ale do stávajícího vlaku lze přidat nový vůz s poznámkou např. „jede od xx.yy.“, resp. ke zrušenému vozu přidat poznámku „jede do xx.yy.“. Přitom zůstává pouze jedna varianta s nezměněnou platností v polích Od – Do.

b) Změny většího rozsahu

Pro změny většího rozsahu je vhodnější vytvořit novou variantu vlaku (tlačítkem Klonovat), která bude obsahovat nové řazení. Obě varianty vlaku je třeba rozlišit uvedením jejich platnosti v polích Od - Do.

V tomto případě je doporučeno nejprve vytvořit novou variantu vlaku s novým řazením a s příslušnou platností v polích Od – Do. Při uložení tohoto vlaku bude automaticky opravena (zkrácena) platnost Do staré varianty. Pokud automatické zkrácení platnosti staré varianty z nějakého důvodu nebude fungovat, budete upozorněni na překrývající se rozsahy platnosti. Tyto vlaky je nutné opravit manuálně.

c) Různé řazení v různých obodobích roku

Různé řazení např. od 1.7. do 31.8. než po zbytek roku - zde jsou tyto možnosti:

a) Tři varianty vlaku s uvedením jejich platnosti přímo datem v kolonkách Od a Do, přičemž první a třetí varianta bude mít stejné řazení.

b) V případě, že se řazení liší jen v malém rozsahu (např. od 1.7. do 31.8. je řazeno několik posilových vozů navíc), lze vytvořit jen jednu variantu platnou celý rok a k posilovým vozům uvést poznámku „jede od 1.7. do 31.8.“

Není povoleno pro tyto případy použít kolonku Platnost (nelze např. vytvořit dvě varianty uvedením „Jede do 30.6. a od 1.9.“ a „Jede od 1.7. do 30.9“).

d) Změna jízdního řádu bez vlivu na řazení vlaku

Pokud dojde ke změně jízdního řádu vlaku, aniž by se při tom změnilo řazení, lze ponechat pouze jednu variantu vlaku. Do trasy vlaku se přidá hvězdička a změny v trase nebo celou novou trasu uvést do poznámky pod vlak. Např. trasa:

Praha Masarykovo nádraží 19.53*, Děčín hl.n. 21.31

Do poznámky: * od xx.yy. odjezd Praha hl.n. 19.51

zmeny_v_razeni_behem_platnosti_jizdniho_radu.txt · Poslední úprava: 12.02.2024 19:20 (upraveno mimo DokuWiki)