Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zavazna_pravidla

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
zavazna_pravidla [09.05.2018 11:42]
pd
zavazna_pravidla [23.11.2019 23:10] (aktuální)
pd [Varianty vlaků]
Řádek 15: Řádek 15:
   - Musí zůstat zachováno i řazení před změnou. Výjimkou jsou pouze změny, které „napravují předpis do souladu se skutečností“. Například VOD předepisuje na nějaký vlak určitý typ vozu, který tam však nikdy nejel a později je VOD opravena podle skutečnosti. V tomto případě není nutno původní řazení zachovávat, protože se nikdy nerealizovalo.   - Musí zůstat zachováno i řazení před změnou. Výjimkou jsou pouze změny, které „napravují předpis do souladu se skutečností“. Například VOD předepisuje na nějaký vlak určitý typ vozu, který tam však nikdy nejel a později je VOD opravena podle skutečnosti. V tomto případě není nutno původní řazení zachovávat, protože se nikdy nerealizovalo.
   - Nerozlišuje se, zda změna vyšla až během roku nebo byla známa už od počátku (např. odlišné sezónní řazení). Ve výsledku je jedno, jakým způsobem ke změně došlo.   - Nerozlišuje se, zda změna vyšla až během roku nebo byla známa už od počátku (např. odlišné sezónní řazení). Ve výsledku je jedno, jakým způsobem ke změně došlo.
-  - Není nutno zpracovat varianty vlaků přesně tak, jak jsou uvedeny v pomůckách VOD. Pokud zůstane zachována přehlednost, lze počet variant snížit (tzn. změnu zpracovat jiným způsobem, než vytvořením nové varianty vlaku) nebo u zvýšit, pokud to prospěje přehlednosti.+  - Není nutno zpracovat varianty vlaků přesně tak, jak jsou uvedeny v pomůckách VOD. Pokud zůstane zachována přehlednost, lze počet variant snížit (tzn. změnu zpracovat jiným způsobem, než vytvořením nové varianty vlaku) nebo u zvýšit, pokud to prospěje přehlednosti. Podrobněji na stránce [[zmeny_v_razeni_behem_platnosti_jizdniho_radu|Změny v řazení během platnosti jízdního řádu]]. 
 +  - V případě zpracování řazení během roku je nutno zpracovat i případné předcházející změny, i když by již nebyly platné.
  
  
Řádek 46: Řádek 47:
 ===== Trasy přímých vozů ===== ===== Trasy přímých vozů =====
  
-Pro zápis trasy přímého vozu se používá "závorková syntaxe" (viz bod 2.2) a to vždy s ihlédnutím k trase právě vytvářeného vlaku+Trasy přímých vozů se zapisují mezi 2. a 3. hvězdičku v kódu vozu, např.: 
 +<code>*ČD Bmz 245*(Bratislava -) Praha - Berlin**+</code> 
 + 
 +Pro zápis trasy přímého vozu se používá "závorková syntaxe" (podrobněji na stránce [[zpusob_zapisu_trasy_primych_vozu|Způsob zápisu trasy ímých vozů]])
  
 V případech, kdy nemůže dojít k mýlce, postačuje uvést v trase pouze název města bez názvu stanice. Pokud je potřeba stanici přesně specifikovat, uvede se název města i s názvem stanice. V případech, kdy nemůže dojít k mýlce, postačuje uvést v trase pouze název města bez názvu stanice. Pokud je potřeba stanici přesně specifikovat, uvede se název města i s názvem stanice.
Řádek 52: Řádek 56:
 Případy, kdy se trasa musí nebo nemusí uvádět, ukazuje následující tabulka: Případy, kdy se trasa musí nebo nemusí uvádět, ukazuje následující tabulka:
  
 +^ Č. ^ Případ ^ Řešení ^
 +^ 1 | Všechny vozy vlaku mají trasu shodnou s celkovou trasou vlaku. | Trasa se **nemusí** k vozům uvádět. |
 +^ 2 | Alespoň jeden vůz má odlišnou trasu než ostatní vozy vlaku. | Trasa se **musí** uvést __ke všem vozům__. |
 +^ 3 | Všechny vozy vlaku mají stejnou trasu, avšak tato trasa není shodná s trasou vlaku. Např. celý vlak pokračuje dále jako jiný vlak a je to takto uvedeno v jízdním řádu pro veřejnost* | Trasa se **musí** uvést __ke všem vozům__. |
 +^ 4 | Všechny vozy vlaku mají trasu shodnou s celkovou trasou vlaku, ale lokomotiva má jinou trasu (např. v některé stanici dochází k výměně lokomotiv) | Trasa se **musí** uvést pouze k lokomotivám, vozy mohou zůstat bez uvedení tras. |
 +^ 5 | Podobný případ jako bod 4, ale místo lokomotivy je motorový vůz, který jako jediný z vlaku má odlišnou trasu. | Trasa se **musí** uvést __ke všem vozům__. |
 +
 +* Poznámka k bodu 3: v případě, že přechod na další vlak není publikován v jízdním řádu pro veřejnost, trasa se k vozům neuvádí.
 ===== Formát dnů a dat ===== ===== Formát dnů a dat =====
  
 Dny se uvádějí zásadně pomocí následujících zkratek, není povoleno psát dny celými slovy: Dny se uvádějí zásadně pomocí následujících zkratek, není povoleno psát dny celými slovy:
-''(1) = Pondělí (2) = Úterý (3) = Středa (4) = Čtvrtek (5) = Pátek  + 
-(6) = Sobota (7) = Neděle  +''(1)'' = Pondělí\\ 
-(X) = Pracovní dny (pondělí až pátek)  (+) = Neděle a svátky''+''(2)'' = Úterý\\ 
 +''(3)'' = Středa\\ 
 +''(4)'' = Čtvrtek\\ 
 +''(5)'' = Pátek\\ 
 +''(6)'' = Sobota\\ 
 +''(7)'' = Neděle\\ 
 +''(X)'' = Pracovní dny (pondělí až pátek)\\ 
 +''(C)'' Sobota, neděle a svátky\\ 
 +''(+)'' = Neděle a svátky\\
  
 Zápis ''(+)'' se na webu zobrazí jako (7)*, nelze zapsat přímo (7)*. Zápis ''(+)'' se na webu zobrazí jako (7)*, nelze zapsat přímo (7)*.
Řádek 64: Řádek 84:
  
 Nekonkretizované letní a zimní období je povoleno použít pouze v historickém řazení a to v následujícím tvaru: Nekonkretizované letní a zimní období je povoleno použít pouze v historickém řazení a to v následujícím tvaru:
-''(L)'' = Letní období   ''(Z)'' = Zimní období 
  
-Data se uvádějí v pořadí den.měsíc.rok. Dny a měsíce mohou být s nebo bez úvodních nul. Měsíc je možno zapsat i římskými číslicemi. Rok není v poznámkách povinný. Pokud je rok uveden, musí být výhradně čtyřciferný. Jiné pořadí data není povoleno (např. MM/DD nebo RRRR-MM-DD).+''(L)'' nebo ''(S)'' = Letní období\\ 
 +''(Z)'' nebo ''(W)'' = Zimní období\\ 
 + 
 +Data se uvádějí v pořadí DEN.MĚSÍC.ROK. Dny a měsíce mohou být s nebo bez úvodních nul. Měsíc je možno zapsat i římskými číslicemi. Rok není v poznámkách povinný. Pokud je rok uveden, musí být výhradně čtyřciferný. Jiné pořadí data není povoleno (např. MM/DD nebo RRRR-MM-DD).
  
 ===== Varianty vlaků ===== ===== Varianty vlaků =====
Řádek 72: Řádek 94:
 Více variant řazení jednoho vlaku se vytvoří jako samostatné vlaky. Všechny varianty jednoho vlaku musí mít uvedeno stejné číslo, stejný druh vlaku a stejné zkratky železnic.  Více variant řazení jednoho vlaku se vytvoří jako samostatné vlaky. Všechny varianty jednoho vlaku musí mít uvedeno stejné číslo, stejný druh vlaku a stejné zkratky železnic. 
  
-Rozlišení mezi variantami je určeno poli Úsek, Platnost a případně Od – Do. Tato pole mají následující určení:+Rozlišení mezi variantami je určeno poli **Úsek****Platnost** a případně **Od – Do**. Tato pole mají následující určení:
  
-Pole Úsek je určeno pro odlišení různého řazení v jednotlivých úsecích trasy. Zde se uvádí pouze názvy stanic bez dalšího upřesnění (např. Budapest – Břeclav). Toto pole se nevyplňuje, jsou-li všechny varianty pro celý úsek.+Pole **Úsek** je určeno pro odlišení různého řazení v jednotlivých úsecích trasy. Zde se uvádí pouze názvy stanic bez dalšího upřesnění (např. Budapest – Břeclav). Toto pole se nevyplňuje, jsou-li všechny varianty pro celý úsek.
  
-Pole Platnost je určeno pro odlišení různého řazení v různých dnech v týdnu, např. v pracovní dny a soboty, jiné řazení v neděli. Do tohoto pole se uvede pouze stručný zápis pomocí zkratek pro jednotlivé dny v týdnu (viz 1.7 Formát dnů a dat)+Pole **Platnost** je určeno pro odlišení různého řazení v různých dnech v týdnu, např. v pracovní dny a soboty, jiné řazení v neděli. Do tohoto pole se uvede pouze stručný zápis pomocí zkratek pro jednotlivé dny v týdnu (viz [[zavazna_pravidla#format_dnu_a_dat|Formát dnů a dat]]).
  
-Pole Od – Do jsou určena pro odlišení různého řazení v různých obdobích, typicky po změně VOD nebo sezónní odlišnosti (odlišné řazení např. do 28.5. a od 29.5.). Lze je použít i pro jednu variantu vlaku, kdy vlak jede jen v části roku (např. sezónní vlak od 29.5 do 30.9.)+Pole **Od – Do** jsou určena pro odlišení různého řazení v různých obdobích, typicky po změně VOD nebo sezónní odlišnosti (odlišné řazení např. do 28.5. a od 29.5.). Lze je použít i pro jednu variantu vlaku, kdy vlak jede jen v části roku (např. sezónní vlak od 29.5 do 30.9.)
  
 V polích Od – Do jsou ve výchozím stavu uvedena data začátku a konce platnosti příslušného GVD. V polích Od – Do jsou ve výchozím stavu uvedena data začátku a konce platnosti příslušného GVD.
  
-Kombinace polí Úsek a Platnost pro rozlišení více variant je povolena.+Kombinace všech polí pro rozlišení více variant je povolena.
  
 V zásadě platí, že rozdělení vlaku na varianty nemusí odpovídat rozdělení v pomůckách VOD. Pro lepší přehlednost lze počet variant zvýšit nebo i snížit (a rozdílnosti zpracovat do menšího počtu variant). V zásadě platí, že rozdělení vlaku na varianty nemusí odpovídat rozdělení v pomůckách VOD. Pro lepší přehlednost lze počet variant zvýšit nebo i snížit (a rozdílnosti zpracovat do menšího počtu variant).
  
-Způsob seřazení variant je popsán v bodě +Způsob seřazení variant je popsán na stránce [[zobrazeni_a_serazeni_variant|Zobrazení a seřazení variant vlaku na stránce pro veřejnost]].
  
 ===== Mezistátní vlaky ===== ===== Mezistátní vlaky =====
  
-1.25 U mezistátních a přeshraničních vlaků dochází ke dvěma případům:  +U mezistátních a přeshraničních vlaků dochází ke dvěma případům:  
-Č. + 
-Případ +^Č.^Případ^Řešení| 
-Řešení +^1|Mezi dopravci (na hranicích) se mění číslo vlaku|Pro každého dopravce s odlišným číslem vlaku se vytvoří vlastní vlak pouze pro daný úsek, přičemž kolonky: Druh, Číslo, Název, Dopravce, Tratě jsou pouze pro daný úsek. **Úsek** musí být vyplněn daným úsekem. **Trasa** je uvedena pouze pro daný úsek s připojením výchozí nebo koncové staniceDo pole **Poznámka** se uvede propojovací odkaz na navazující vlak, např.: „Ze stanice Bohumín jako [link PKPIC IC 41002/41003 Praha]“| 
-1 +^2|Mezi dopravci (na hranicích) se nemění číslo vlaku|Obvykle se vytvoří jeden vlak pro celý úsek, přičemž se uvedou všechny kategorie, tratě a dopravci. Avšak pro některé relace může být stanoveno dělení vlaků podle bodu č. 1. V takovém případě to bude uvedeno v tabulce s rozdělením vlaků mezi jednotlivé řadiče.| 
-Mezi dopravci  + 
-(na hranicích)  +Podrobnosti ke zpracování mezinárodních vlaků do Polska na [[Mezinárodní vlaky do Polska|samostatné stránce]].
-se mění číslo vlaku +
-Pro každého dopravce s odlišným číslem vlaku se vytvoří vlastní vlak pouze pro daný úsek, přičemž kolonky:  +
-Druh, Číslo, Název, Dopravce, Tratě jsou pouze pro daný úsek +
-Úsek musí být vyplněn daným úsekem +
-Trasa je uvedena pouze pro daný úsek s připojením výchozí nebo koncové stanice +
-Do pole Poznámka se uvede propojovací odkaz na navazující vlak, např.: „Ze stanice Bohumín jako [link PKPIC IC 41002/41003 Praha]“ +
-2 +
-Mezi dopravci  +
-(na hranicích)  +
-se nemění číslo vlaku +
-Obvykle se vytvoří jeden vlak pro celý úsek, přičemž se uvedou všechny kategorie, tratě a dopravci. +
-Avšak pro některé relace může být stanoveno dělení vlaků podle bodu č. 1. Jak budou vlaky zpracovávány, je uvedeno v tabulce s rozdělením vlaků mezi jednotlivé řadiče. +
  
 ===== Volba jazyka ===== ===== Volba jazyka =====
Řádek 120: Řádek 130:
 Názvy měst a stanic se píší zásadně v 1. pádě (texty poznámek je nutno formulovat tak, aby název města nebo stanice byl v 1. pádě). Je to z toho důvodu, aby názvy stanic zůstaly srozumitelné i po překladu do jiných jazyků. Názvy měst a stanic se píší zásadně v 1. pádě (texty poznámek je nutno formulovat tak, aby název města nebo stanice byl v 1. pádě). Je to z toho důvodu, aby názvy stanic zůstaly srozumitelné i po překladu do jiných jazyků.
  
-Názvy cizích měst se zapisují zásadně v jazyce dané země (např. Wien nebo München, ale nikoliv Vídeň, Mnichov, Vienna nebo Munich). V případě vícejazyčných zemí se použije jazyk v dané oblasti převládající, ve sporných případech lze uvést název dvoujazyčně. +Názvy cizích měst se zapisují zásadně v jazyce dané země (např. Wien nebo München, ale nikoliv Vídeň, Mnichov, Vienna nebo Munich). V případě vícejazyčných zemí se použije jazyk v dané oblasti převládající, ve sporných případech lze uvést název dvojjazyčně. 
  
 Názvy měst v jiné než latinské abecedě (ruština, ukrajinština, řečtina, …) je možné zapsat ve své původní abecedě. V tom případě se přepis do latinky zobrazí automaticky a to lokalizovaný podle nastaveného jazyka. Případně je lze rovnou přepsat do latinské abecedy, avšak v tomto případě je nutno použít výhradně anglickou transliteraci (nikoliv např. českou).   Názvy měst v jiné než latinské abecedě (ruština, ukrajinština, řečtina, …) je možné zapsat ve své původní abecedě. V tom případě se přepis do latinky zobrazí automaticky a to lokalizovaný podle nastaveného jazyka. Případně je lze rovnou přepsat do latinské abecedy, avšak v tomto případě je nutno použít výhradně anglickou transliteraci (nikoliv např. českou).  
Řádek 131: Řádek 141:
  
 U skutečného řazení není povinné uvádět: U skutečného řazení není povinné uvádět:
-Trasu u jednotlivých vozů +  * Trasu u jednotlivých vozů 
-Rezervační čísla vozů+  Rezervační čísla vozů
  
  
  
  
zavazna_pravidla.1525858957.txt.gz · Poslední úprava: 09.05.2018 11:42 autor: pd