Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zavazna_pravidla

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
Následující verze Obě strany příští revize
zavazna_pravidla [27.06.2018 18:21]
pd [Varianty vlaků]
zavazna_pravidla [08.10.2018 10:01]
pd [Formát dnů a dat]
Řádek 76: Řádek 76:
 ''(7)'' = Neděle\\ ''(7)'' = Neděle\\
 ''(X)'' = Pracovní dny (pondělí až pátek)\\ ''(X)'' = Pracovní dny (pondělí až pátek)\\
 +''(C)'' = Sobota, neděle a svátky\\
 ''(+)'' = Neděle a svátky\\ ''(+)'' = Neděle a svátky\\
  
Řádek 83: Řádek 84:
  
 Nekonkretizované letní a zimní období je povoleno použít pouze v historickém řazení a to v následujícím tvaru: Nekonkretizované letní a zimní období je povoleno použít pouze v historickém řazení a to v následujícím tvaru:
-''(L)'' = Letní období   ''(Z)'' = Zimní období 
  
-Data se uvádějí v pořadí den.měsíc.rok. Dny a měsíce mohou být s nebo bez úvodních nul. Měsíc je možno zapsat i římskými číslicemi. Rok není v poznámkách povinný. Pokud je rok uveden, musí být výhradně čtyřciferný. Jiné pořadí data není povoleno (např. MM/DD nebo RRRR-MM-DD).+''(L)'' nebo ''(S)'' = Letní období\\ 
 +''(Z)'' nebo ''(W)'' = Zimní období\\ 
 + 
 +Data se uvádějí v pořadí DEN.MĚSÍC.ROK. Dny a měsíce mohou být s nebo bez úvodních nul. Měsíc je možno zapsat i římskými číslicemi. Rok není v poznámkách povinný. Pokud je rok uveden, musí být výhradně čtyřciferný. Jiné pořadí data není povoleno (např. MM/DD nebo RRRR-MM-DD).
  
 ===== Varianty vlaků ===== ===== Varianty vlaků =====
Řádek 109: Řádek 112:
 ===== Mezistátní vlaky ===== ===== Mezistátní vlaky =====
  
-1.25 U mezistátních a přeshraničních vlaků dochází ke dvěma případům:  +U mezistátních a přeshraničních vlaků dochází ke dvěma případům:  
-Č. + 
-Případ +^Č.^Případ^Řešení| 
-Řešení +^1|Mezi dopravci (na hranicích) se mění číslo vlaku|Pro každého dopravce s odlišným číslem vlaku se vytvoří vlastní vlak pouze pro daný úsek, přičemž kolonky: Druh, Číslo, Název, Dopravce, Tratě jsou pouze pro daný úsek. **Úsek** musí být vyplněn daným úsekem. **Trasa** je uvedena pouze pro daný úsek s připojením výchozí nebo koncové staniceDo pole **Poznámka** se uvede propojovací odkaz na navazující vlak, např.: „Ze stanice Bohumín jako [link PKPIC IC 41002/41003 Praha]“| 
-1 +^2|Mezi dopravci (na hranicích) se nemění číslo vlaku|Obvykle se vytvoří jeden vlak pro celý úsek, přičemž se uvedou všechny kategorie, tratě a dopravci. Avšak pro některé relace může být stanoveno dělení vlaků podle bodu č. 1. V takovém případě to bude uvedeno v tabulce s rozdělením vlaků mezi jednotlivé řadiče.|
-Mezi dopravci  +
-(na hranicích)  +
-se mění číslo vlaku +
-Pro každého dopravce s odlišným číslem vlaku se vytvoří vlastní vlak pouze pro daný úsek, přičemž kolonky:  +
-Druh, Číslo, Název, Dopravce, Tratě jsou pouze pro daný úsek +
-Úsek musí být vyplněn daným úsekem +
-Trasa je uvedena pouze pro daný úsek s připojením výchozí nebo koncové stanice +
-Do pole Poznámka se uvede propojovací odkaz na navazující vlak, např.: „Ze stanice Bohumín jako [link PKPIC IC 41002/41003 Praha]“ +
-2 +
-Mezi dopravci  +
-(na hranicích)  +
-se nemění číslo vlaku +
-Obvykle se vytvoří jeden vlak pro celý úsek, přičemž se uvedou všechny kategorie, tratě a dopravci. +
-Avšak pro některé relace může být stanoveno dělení vlaků podle bodu č. 1. Jak budou vlaky zpracovávány, je uvedeno v tabulce s rozdělením vlaků mezi jednotlivé řadiče. +
  
 ===== Volba jazyka ===== ===== Volba jazyka =====
Řádek 139: Řádek 128:
 Názvy měst a stanic se píší zásadně v 1. pádě (texty poznámek je nutno formulovat tak, aby název města nebo stanice byl v 1. pádě). Je to z toho důvodu, aby názvy stanic zůstaly srozumitelné i po překladu do jiných jazyků. Názvy měst a stanic se píší zásadně v 1. pádě (texty poznámek je nutno formulovat tak, aby název města nebo stanice byl v 1. pádě). Je to z toho důvodu, aby názvy stanic zůstaly srozumitelné i po překladu do jiných jazyků.
  
-Názvy cizích měst se zapisují zásadně v jazyce dané země (např. Wien nebo München, ale nikoliv Vídeň, Mnichov, Vienna nebo Munich). V případě vícejazyčných zemí se použije jazyk v dané oblasti převládající, ve sporných případech lze uvést název dvoujazyčně. +Názvy cizích měst se zapisují zásadně v jazyce dané země (např. Wien nebo München, ale nikoliv Vídeň, Mnichov, Vienna nebo Munich). V případě vícejazyčných zemí se použije jazyk v dané oblasti převládající, ve sporných případech lze uvést název dvojjazyčně. 
  
 Názvy měst v jiné než latinské abecedě (ruština, ukrajinština, řečtina, …) je možné zapsat ve své původní abecedě. V tom případě se přepis do latinky zobrazí automaticky a to lokalizovaný podle nastaveného jazyka. Případně je lze rovnou přepsat do latinské abecedy, avšak v tomto případě je nutno použít výhradně anglickou transliteraci (nikoliv např. českou).   Názvy měst v jiné než latinské abecedě (ruština, ukrajinština, řečtina, …) je možné zapsat ve své původní abecedě. V tom případě se přepis do latinky zobrazí automaticky a to lokalizovaný podle nastaveného jazyka. Případně je lze rovnou přepsat do latinské abecedy, avšak v tomto případě je nutno použít výhradně anglickou transliteraci (nikoliv např. českou).  
Řádek 150: Řádek 139:
  
 U skutečného řazení není povinné uvádět: U skutečného řazení není povinné uvádět:
-Trasu u jednotlivých vozů +  * Trasu u jednotlivých vozů 
-Rezervační čísla vozů+  Rezervační čísla vozů
  
  
  
  
zavazna_pravidla.txt · Poslední úprava: 23.11.2019 23:10 autor: pd