Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zavazna_pravidla

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
Následující verze Obě strany příští revize
zavazna_pravidla [27.06.2018 18:14]
pd [Formát dnů a dat]
zavazna_pravidla [08.10.2018 10:01]
pd [Formát dnů a dat]
Řádek 76: Řádek 76:
 ''(7)'' = Neděle\\ ''(7)'' = Neděle\\
 ''(X)'' = Pracovní dny (pondělí až pátek)\\ ''(X)'' = Pracovní dny (pondělí až pátek)\\
 +''(C)'' = Sobota, neděle a svátky\\
 ''(+)'' = Neděle a svátky\\ ''(+)'' = Neděle a svátky\\
  
Řádek 83: Řádek 84:
  
 Nekonkretizované letní a zimní období je povoleno použít pouze v historickém řazení a to v následujícím tvaru: Nekonkretizované letní a zimní období je povoleno použít pouze v historickém řazení a to v následujícím tvaru:
-''(L)'' = Letní období   ''(Z)'' = Zimní období 
  
-Data se uvádějí v pořadí den.měsíc.rok. Dny a měsíce mohou být s nebo bez úvodních nul. Měsíc je možno zapsat i římskými číslicemi. Rok není v poznámkách povinný. Pokud je rok uveden, musí být výhradně čtyřciferný. Jiné pořadí data není povoleno (např. MM/DD nebo RRRR-MM-DD).+''(L)'' nebo ''(S)'' = Letní období\\ 
 +''(Z)'' nebo ''(W)'' = Zimní období\\ 
 + 
 +Data se uvádějí v pořadí DEN.MĚSÍC.ROK. Dny a měsíce mohou být s nebo bez úvodních nul. Měsíc je možno zapsat i římskými číslicemi. Rok není v poznámkách povinný. Pokud je rok uveden, musí být výhradně čtyřciferný. Jiné pořadí data není povoleno (např. MM/DD nebo RRRR-MM-DD).
  
 ===== Varianty vlaků ===== ===== Varianty vlaků =====
Řádek 91: Řádek 94:
 Více variant řazení jednoho vlaku se vytvoří jako samostatné vlaky. Všechny varianty jednoho vlaku musí mít uvedeno stejné číslo, stejný druh vlaku a stejné zkratky železnic.  Více variant řazení jednoho vlaku se vytvoří jako samostatné vlaky. Všechny varianty jednoho vlaku musí mít uvedeno stejné číslo, stejný druh vlaku a stejné zkratky železnic. 
  
-Rozlišení mezi variantami je určeno poli Úsek, Platnost a případně Od – Do. Tato pole mají následující určení:+Rozlišení mezi variantami je určeno poli **Úsek****Platnost** a případně **Od – Do**. Tato pole mají následující určení:
  
-Pole Úsek je určeno pro odlišení různého řazení v jednotlivých úsecích trasy. Zde se uvádí pouze názvy stanic bez dalšího upřesnění (např. Budapest – Břeclav). Toto pole se nevyplňuje, jsou-li všechny varianty pro celý úsek.+Pole **Úsek** je určeno pro odlišení různého řazení v jednotlivých úsecích trasy. Zde se uvádí pouze názvy stanic bez dalšího upřesnění (např. Budapest – Břeclav). Toto pole se nevyplňuje, jsou-li všechny varianty pro celý úsek.
  
-Pole Platnost je určeno pro odlišení různého řazení v různých dnech v týdnu, např. v pracovní dny a soboty, jiné řazení v neděli. Do tohoto pole se uvede pouze stručný zápis pomocí zkratek pro jednotlivé dny v týdnu (viz 1.7 Formát dnů a dat)+Pole **Platnost** je určeno pro odlišení různého řazení v různých dnech v týdnu, např. v pracovní dny a soboty, jiné řazení v neděli. Do tohoto pole se uvede pouze stručný zápis pomocí zkratek pro jednotlivé dny v týdnu (viz [[zavazna_pravidla#format_dnu_a_dat|Formát dnů a dat]]).
  
-Pole Od – Do jsou určena pro odlišení různého řazení v různých obdobích, typicky po změně VOD nebo sezónní odlišnosti (odlišné řazení např. do 28.5. a od 29.5.). Lze je použít i pro jednu variantu vlaku, kdy vlak jede jen v části roku (např. sezónní vlak od 29.5 do 30.9.)+Pole **Od – Do** jsou určena pro odlišení různého řazení v různých obdobích, typicky po změně VOD nebo sezónní odlišnosti (odlišné řazení např. do 28.5. a od 29.5.). Lze je použít i pro jednu variantu vlaku, kdy vlak jede jen v části roku (např. sezónní vlak od 29.5 do 30.9.)
  
 V polích Od – Do jsou ve výchozím stavu uvedena data začátku a konce platnosti příslušného GVD. V polích Od – Do jsou ve výchozím stavu uvedena data začátku a konce platnosti příslušného GVD.
  
-Kombinace polí Úsek a Platnost pro rozlišení více variant je povolena.+Kombinace všech polí pro rozlišení více variant je povolena.
  
 V zásadě platí, že rozdělení vlaku na varianty nemusí odpovídat rozdělení v pomůckách VOD. Pro lepší přehlednost lze počet variant zvýšit nebo i snížit (a rozdílnosti zpracovat do menšího počtu variant). V zásadě platí, že rozdělení vlaku na varianty nemusí odpovídat rozdělení v pomůckách VOD. Pro lepší přehlednost lze počet variant zvýšit nebo i snížit (a rozdílnosti zpracovat do menšího počtu variant).
  
-Způsob seřazení variant je popsán v bodě +Způsob seřazení variant je popsán v bodě [[poradi_variant|Pořadí variant]].
  
 ===== Mezistátní vlaky ===== ===== Mezistátní vlaky =====
  
-1.25 U mezistátních a přeshraničních vlaků dochází ke dvěma případům:  +U mezistátních a přeshraničních vlaků dochází ke dvěma případům:  
-Č. + 
-Případ +^Č.^Případ^Řešení| 
-Řešení +^1|Mezi dopravci (na hranicích) se mění číslo vlaku|Pro každého dopravce s odlišným číslem vlaku se vytvoří vlastní vlak pouze pro daný úsek, přičemž kolonky: Druh, Číslo, Název, Dopravce, Tratě jsou pouze pro daný úsek. **Úsek** musí být vyplněn daným úsekem. **Trasa** je uvedena pouze pro daný úsek s připojením výchozí nebo koncové staniceDo pole **Poznámka** se uvede propojovací odkaz na navazující vlak, např.: „Ze stanice Bohumín jako [link PKPIC IC 41002/41003 Praha]“| 
-1 +^2|Mezi dopravci (na hranicích) se nemění číslo vlaku|Obvykle se vytvoří jeden vlak pro celý úsek, přičemž se uvedou všechny kategorie, tratě a dopravci. Avšak pro některé relace může být stanoveno dělení vlaků podle bodu č. 1. V takovém případě to bude uvedeno v tabulce s rozdělením vlaků mezi jednotlivé řadiče.|
-Mezi dopravci  +
-(na hranicích)  +
-se mění číslo vlaku +
-Pro každého dopravce s odlišným číslem vlaku se vytvoří vlastní vlak pouze pro daný úsek, přičemž kolonky:  +
-Druh, Číslo, Název, Dopravce, Tratě jsou pouze pro daný úsek +
-Úsek musí být vyplněn daným úsekem +
-Trasa je uvedena pouze pro daný úsek s připojením výchozí nebo koncové stanice +
-Do pole Poznámka se uvede propojovací odkaz na navazující vlak, např.: „Ze stanice Bohumín jako [link PKPIC IC 41002/41003 Praha]“ +
-2 +
-Mezi dopravci  +
-(na hranicích)  +
-se nemění číslo vlaku +
-Obvykle se vytvoří jeden vlak pro celý úsek, přičemž se uvedou všechny kategorie, tratě a dopravci. +
-Avšak pro některé relace může být stanoveno dělení vlaků podle bodu č. 1. Jak budou vlaky zpracovávány, je uvedeno v tabulce s rozdělením vlaků mezi jednotlivé řadiče. +
  
 ===== Volba jazyka ===== ===== Volba jazyka =====
Řádek 139: Řádek 128:
 Názvy měst a stanic se píší zásadně v 1. pádě (texty poznámek je nutno formulovat tak, aby název města nebo stanice byl v 1. pádě). Je to z toho důvodu, aby názvy stanic zůstaly srozumitelné i po překladu do jiných jazyků. Názvy měst a stanic se píší zásadně v 1. pádě (texty poznámek je nutno formulovat tak, aby název města nebo stanice byl v 1. pádě). Je to z toho důvodu, aby názvy stanic zůstaly srozumitelné i po překladu do jiných jazyků.
  
-Názvy cizích měst se zapisují zásadně v jazyce dané země (např. Wien nebo München, ale nikoliv Vídeň, Mnichov, Vienna nebo Munich). V případě vícejazyčných zemí se použije jazyk v dané oblasti převládající, ve sporných případech lze uvést název dvoujazyčně. +Názvy cizích měst se zapisují zásadně v jazyce dané země (např. Wien nebo München, ale nikoliv Vídeň, Mnichov, Vienna nebo Munich). V případě vícejazyčných zemí se použije jazyk v dané oblasti převládající, ve sporných případech lze uvést název dvojjazyčně. 
  
 Názvy měst v jiné než latinské abecedě (ruština, ukrajinština, řečtina, …) je možné zapsat ve své původní abecedě. V tom případě se přepis do latinky zobrazí automaticky a to lokalizovaný podle nastaveného jazyka. Případně je lze rovnou přepsat do latinské abecedy, avšak v tomto případě je nutno použít výhradně anglickou transliteraci (nikoliv např. českou).   Názvy měst v jiné než latinské abecedě (ruština, ukrajinština, řečtina, …) je možné zapsat ve své původní abecedě. V tom případě se přepis do latinky zobrazí automaticky a to lokalizovaný podle nastaveného jazyka. Případně je lze rovnou přepsat do latinské abecedy, avšak v tomto případě je nutno použít výhradně anglickou transliteraci (nikoliv např. českou).  
Řádek 150: Řádek 139:
  
 U skutečného řazení není povinné uvádět: U skutečného řazení není povinné uvádět:
-Trasu u jednotlivých vozů +  * Trasu u jednotlivých vozů 
-Rezervační čísla vozů+  Rezervační čísla vozů
  
  
  
  
zavazna_pravidla.txt · Poslední úprava: 23.11.2019 23:10 autor: pd