Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


virtualni_vlaky

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

virtualni_vlaky [01.12.2020 00:44] (aktuální)
pd vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Virtuální vlaky ======
 +
 +V některých případech může mít vlak v určitém úseku současně více různých čísel nebo kategorií. Aby byl vyhledatelný pod libovolným z těchto čísel, musí být buď všechna čísla zapsána jako lomené číslo nebo musí být vlak vytvořen duplicitně pod těmito čísly. Pokud ani jeden z těchto způsobů není pro daný případ vhodný, lze využít koncept virtuálních vlaků. 
 +
 +Příklad: vlak EN 463 veze v úseku München - Salzburg skupiny vozů EN 463, NJ 40463, EN 50463 a EN 60463; v úseku Salzburg - Budapest pak skupiny vozů EN 463, EN 40467, EN 50467 a D 70463. Aby byl vlak vyhledatelný pod libovolným z těchto čísel, muselo by číslo vlaku být ve tvaru 463/40463/50463/60463/70463/40467/50467, což není příliš praktické. Jako alternativa se nabízí vytvořit každý z těchto vlaků jako samostatný vlak, to ale přináší určitou míru zbytečné duplicity, kterou řeší právě virtuální vlaky. 
 +
 +V tomto příkladě se při využití virtuálních vlaků vytvoří vlak EN 463 (ve dvou úsecích München - Salzburg a Salzburg - Budapest) se všemi vozy jako standardní vlak. Navíc však bude mít vyplněnu kolonku **Aliasy**, kde jsou vypsány další čísla, pod kterými má být vlak dostupný: 
 +
 +Úsek München - Salzburg -> Aliasy: ''NJ 40463,EN 50463,EN 60463''\\
 +Úsek Salzburg - Budapest -> Aliasy: ''EN 40467,EN 50467,D 70463''
 +
 +Dále se vytvoří virtuální vlaky, např. NJ 40463 s vlastní trasou a dalšími parametry, avšak již **bez vozů**. Tyto virtuální vlaky musí mít k číslu vlaku připojeno **/@**, tzn. v tomto případě bude číslo virtuálního vlaku ''40463/@''.
 +
 +Na stránce pro veřejnost se vlak NJ 40463 zobrazí jako vlak, který si všechny vozy "vytáhne" z vlaků, u kterých je uveden tento alias "NJ 40463".
 +
 +Jsou-li jednotlivá čísla přiřazena určitým vozům, lze zde lepší přehlednost dále využít [[zvyrazneni_skupin_vozu|Zvýraznění skupin vozů (rezervační čísla)]].
 +
 +
  
virtualni_vlaky.txt · Poslední úprava: 01.12.2020 00:44 autor: pd