Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


virtualni_vlaky

Virtuální vlaky

V některých případech může mít vlak v určitém úseku současně více různých čísel nebo kategorií. Aby byl vyhledatelný pod libovolným z těchto čísel, musí být buď všechna čísla zapsána jako lomené číslo nebo musí být vlak vytvořen duplicitně pod těmito čísly. Pokud ani jeden z těchto způsobů není pro daný případ vhodný, lze využít koncept virtuálních vlaků.

Příklad: vlak EN 463 veze v úseku München - Salzburg skupiny vozů EN 463, NJ 40463, EN 50463 a EN 60463; v úseku Salzburg - Budapest pak skupiny vozů EN 463, EN 40467, EN 50467 a D 70463. Aby byl vlak vyhledatelný pod libovolným z těchto čísel, muselo by číslo vlaku být ve tvaru 463/40463/50463/60463/70463/40467/50467, což není příliš praktické. Jako alternativa se nabízí vytvořit každý z těchto vlaků jako samostatný vlak, to ale přináší určitou míru zbytečné duplicity, kterou řeší právě virtuální vlaky.

V tomto příkladě se při využití virtuálních vlaků vytvoří vlak EN 463 (ve dvou úsecích München - Salzburg a Salzburg - Budapest) se všemi vozy jako standardní vlak. Navíc však bude mít vyplněnu kolonku Aliasy, kde jsou vypsány další čísla, pod kterými má být vlak dostupný:

Úsek München - Salzburg → Aliasy: NJ 40463,EN 50463,EN 60463
Úsek Salzburg - Budapest → Aliasy: EN 40467,EN 50467,D 70463

Dále se vytvoří virtuální vlaky, např. NJ 40463 s vlastní trasou a dalšími parametry, avšak již bez vozů. Tyto virtuální vlaky musí mít k číslu vlaku připojeno /@, tzn. v tomto případě bude číslo virtuálního vlaku 40463/@.

Na stránce pro veřejnost se vlak NJ 40463 zobrazí jako vlak, který si všechny vozy „vytáhne“ z vlaků, u kterých je uveden tento alias „NJ 40463“.

Jsou-li jednotlivá čísla přiřazena určitým vozům, lze zde lepší přehlednost dále využít Zvýraznění skupin vozů (rezervační čísla).

virtualni_vlaky.txt · Poslední úprava: 01.12.2020 00:44 autor: pd