Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


trate

Tratě a linky

Do pole Tratě/Linky se uvádí čísla tratí podle knižního jízdního řádu a označení linek dálkové i integrované dopravy. Odkaz na mapky s čísly tratí je vedle pole. Protože v různých zemích se mohou používat stejná čísla tratí, je nutno před každé číslo připsat zkratku státu, např.: „CZ-270,CZ-280,SK-125“.

Stejným způsobem se zapisují označení linek. Linky dálkové dopravy v ČR ve tvaru „CZ-Ex1“, linky příměstské integrované dopravy ve tvaru „IDSJMK-S2“.

Pořadí uvedených čísel a označení je následující:
1. Nejprve čísla tratí podle knižního jízdního řádu v tom pořadí, ve kterém je vlak projíždí.
2. Poté označení integrovaných linek opět v pořadí, ve kterém jsou projížděny.

Příklad pro rychlík Praha - Havlíčkův Brod - Brno (označení tratí a linek platí pro rok 2020):

CZ-230,CZ-250,CZ-R9,PID-R9,IDSJMK-R9

U vnitrostátních vlaků u většiny státních dopravců je možné čísla tratí zapsat i bez zkratek států. Na základě dopravce bude při uložení vlaku automaticky doplněna zkratka země. Tuto funkci lze využít jen u čísel tratí a dálkových linek (které mají zkratku státu). Označení linek IDS je nutno psát vždy kompletní. U některých soukromých dopravců automatické doplňování zkratek států nefunguje, zde je nutno zkratky zapsat také ručně. U mezistátních vlaků je nutno zkratky států psát vždy.

Pole Tratě/Linky lze použít pro všechny roky s výjimkou 2012 a 2013 (tam jsou použity relace).

Poznámka pro vlaky DB

Pro dálkové vlaky (ICE, EC, IC, …) se uvádí pouze označení linek dálkové dopravy samotným číslem s předponou D- ve tvaru D-27 (tzn. bez předpony IC). Čísla tratí se u dálkových vlaků neuvádí.

trate.txt · Poslední úprava: 06.07.2024 15:09 autor: 127.0.0.1

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki