Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


tipy

Tipy pro vytváření řazení

Formulář pro vkládání vlaků obsahuje několik nástrojů, které usnadňují vytváření nových vlaků

Klonování

Pro vlaky jezdící v pravidelném taktu a v podobném řazení je výhodné udělat nejprve vlaky jednoho směru (např. sudá čísla). Pomocí speciálních klonovacích tlačítek [+] H+1, [+] H+2, [-] H+1 nebo [-] H+2 můžete rychle vytvořit další vlak, který bude mít časové údaje navýšené o jednu nebo dvě hodiny a zároveň číslo vlaku bude zvýšeno nebo sníženo o 2. Naklonovaný vlak podle potřeby upravte, uložte a znova klonujte. Je-li řazení úplně stejné a jízdní řád pravidelný, stačí nadefinovat jen první vlak, uložit a další vytvořit jen na dvě kliknutí (Klonovat a Uložit nový). Takto v ideálním případě lze rychle naklikat polovinu vlaků na trati :-) Druhý směr (lichá čísla) pak vytvoříte stejným způsobem.

Pro všechny klonovací tlačítka platí, že nově naklonovaný vlak není uložen. Je třeba vždy vlak uložit tlačítkem Uložit nový.

Manipulace s trasou vlaku

Vedle pole pro trasu vlaku jsou speciální tlačítka umožňující rychlé úpravy trasy.

Tlačítko « - » obrátí trasu (otočí pořadí stanic). Zároveň také obrátí pořadí hodnot i v polích Železnice, Druh, Trať a Úsek.

Tlačítka +1 a -1 zvýší nebo sníží hodinové údaje u všech stanic o 1 hodinu.

Obrácení pořadí vozů

Nad editačním polem pro Vlak jsou 4 tlačítka umožňující různé obrácení pořadí vozů vlaku.

Tlačítko « - » (VT) obrátí pořadí všech vozů a zároveň obrátí i jejich trasy (jsou-li uvedeny).

Tlačítko « - » (V) obrátí pořadí všech vozů, trasy budou ponechány.

Tlačítko « - » (VT -1) obrátí pořadí všech vozů s vynecháním prvního vozu (obvykle lokomotiva) a zároveň obrátí i jejich trasy.

Tlačítko « - » (V -1) obrátí pořadí všech vozů s vynecháním prvního vozu (obvykle lokomotiva), trasy budou ponechány.

Aby správně fungovalo obracení tras, musí být formát trasy zapsán v souladu se Způsobem zápisu trasy u vozů. Tzn. mezi stanicemi je pomlčka s mezerami, v názvu stanice je pomlčka bez mezer a je dodrženo umístění závorek u přímých vozů.
tipy.txt · Poslední úprava: 06.07.2024 15:09 autor: 127.0.0.1

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki