Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


tabulky

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
tabulky [11.03.2021 23:54]
pd
tabulky [11.03.2021 23:54] (aktuální)
pd
Řádek 7: Řádek 7:
 ===== Formátování tabulek ===== ===== Formátování tabulek =====
  
-Pro formát tabulky lze nastavit některý z přednastavených stylů (v nabídce **Vlastnoti tabulky > Formát**). Případně si můžete tabulku naformátovat ručně pomocí standardních formátovacích nástrojů. Formát "neviditelný" vytvoří tabulku bez jakýchkoli viditelných linek. To je použitelné pro případy, kdy potřebujete umístit některé prvky článku pevně vedle sebe. +Pro formát tabulky lze nastavit některý z přednastavených stylů (v nabídce **Vlastnoti tabulky > Formát**). Případně si můžete tabulku naformátovat ručně pomocí standardních formátovacích nástrojů. 
 + 
 +Formát "neviditelný" vytvoří tabulku bez jakýchkoli viditelných linek. To je použitelné pro případy, kdy potřebujete umístit některé prvky článku pevně vedle sebe. 
  
 Pokud chcete zvýraznit záhlaví tabulky, označte příslušný řádek nebo sloupec (obvykle ten první) a vyberte v Menu nebo v kontextovém menu **Tabulka > Buňka > Vlastnosti tabulky...** a zvolte **Typ buňky: Hlavičková buňka**. Alternativně lze formátování buněk nastavit ručně pomocí standardních formátovacích tlačítek. Pokud chcete zvýraznit záhlaví tabulky, označte příslušný řádek nebo sloupec (obvykle ten první) a vyberte v Menu nebo v kontextovém menu **Tabulka > Buňka > Vlastnosti tabulky...** a zvolte **Typ buňky: Hlavičková buňka**. Alternativně lze formátování buněk nastavit ručně pomocí standardních formátovacích tlačítek.
tabulky.txt · Poslední úprava: 11.03.2021 23:54 autor: pd