Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


tabulky

Tabulky

Vkládání tabulek

Tabulku lze vložit v menu Tabulka > Tabulka… a v grafickém rastru vybrat předpokládanou velikost tabulky. Počet řádků a sloupců lze později měnit.

Formátování tabulek

Pro formát tabulky lze nastavit některý z přednastavených stylů (v nabídce Vlastnoti tabulky > Formát). V editoru se tyto přednastavené styly zatím graficky neprojeví, mají vliv pouze na vzhled tabulky v článku. Případně si můžete tabulku naformátovat ručně pomocí standardních formátovacích nástrojů.

Pokud chcete zvýraznit záhlaví tabulky, označte příslušný řádek nebo sloupec (obvykle ten první) a vyberte v Menu nebo v kontextovém menu Tabulka > Buňka > Vlastnosti tabulky… a zvolte Typ buňky: Hlavičková buňka. Alternativně lze formátování buněk nastavit ručně pomocí standardních formátovacích tlačítek.

Poznámka: existuje také podobné nastavení „Typ řádku: Hlavička“ ve vlastnostech řádku, to ale momentálně nemá žádný vizuální význam a nemusí být nastavováno.

tabulky.txt · Poslední úprava: 06.04.2020 19:29 autor: pd