Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


tabulky

Tabulky

Vkládání tabulek

Tabulku lze vložit v menu Tabulka > Tabulka… a v grafickém rastru vybrat předpokládanou velikost tabulky. Počet řádků a sloupců lze později měnit.

Formátování tabulek

Pro formát tabulky lze nastavit některý z přednastavených stylů (v nabídce Vlastnoti tabulky > Formát). Případně si můžete tabulku naformátovat ručně pomocí standardních formátovacích nástrojů.

Formát „neviditelný“ vytvoří tabulku bez jakýchkoli viditelných linek. To je použitelné pro případy, kdy potřebujete umístit některé prvky článku pevně vedle sebe.

Pokud chcete zvýraznit záhlaví tabulky, označte příslušný řádek nebo sloupec (obvykle ten první) a vyberte v Menu nebo v kontextovém menu Tabulka > Buňka > Vlastnosti tabulky… a zvolte Typ buňky: Hlavičková buňka. Alternativně lze formátování buněk nastavit ručně pomocí standardních formátovacích tlačítek.

Poznámka: existuje také podobné nastavení „Typ řádku: Hlavička“ ve vlastnostech řádku, to ale momentálně nemá žádný vizuální význam a nemusí být nastavováno.

tabulky.txt · Poslední úprava: 11.03.2021 23:54 autor: pd