Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


razeni_2020

Poznámky k řazení 2020

Na této stránce jsou souhrnně uvedeny upřesňující poznámky k tvorbě řazení 2020. Poznámky mohou být ještě doplněny.

1) Linky

U všech vlaků v ČR se budou kromě čísel tratí uvádět i dálkové linky a linky IDS ve tvaru např. CZ-270, CZ-Ex1, PID-S51, DÚK-U14.

U všech vlaků v SR se budou kromě čísel tratí uvádět i linky IDS. Aktuálně se to týká pouze IDS Bratislavského kraje, linky se uvádí ve tvaru IDSBK-S50.

Mapy linek jsou dostupné na obvyklém místě vedle map tratí.

2) Minibary

U vlaků se službou Minibar se tato informace bude uvádět do poznámky k vlaku (případně i s uvedením trasy, není-li stejná s celou trasou vlaku). Součástí by měl být i údaj o poskytovateli služeb nebo obchodní značka, např.:

Minibar ČD v úseku Praha - České Budějovice.
Minibar JLV v úseku …
Minibar WARS v úseku …

3) Modifikátory tříd a piktogramů

Jsou zavedeny modifikátory tříd a piktogramů, zároveň jsou zrušeny „druhotřídní“ varianty vozů 1. třídy. V případě potřeby použití vozu 1. třídy, který má být řazen jako vůz 2. třídy, bude do kódu vozu přidána sekvence [B]. Více viz Modifikátory tříd a piktogramů. Modifikátory lze použít ve všech letech, nejen 2020.

4) Mezinárodní vlaky do Polska

Ruší se vytváření dělených mezistátních vlaků do Polska - tyto budou nyní vytvářeny jako jeden vlak v celé trase podobně jako jiné mezistátní vlaky. Číslo vlaku pro polského dopravce se bude nově uvádět ve tvaru 104/43002/43003 (tzn. mezinárodní číslo jako první, dříve to bylo obráceně). Podrobnosti viz Zpracování mezinárodních vlaků do Polska.

5) Tarifní informace

Tarifní informace se k vlakům nebudou uvádět (na rozdíl od dřívějších úvah). Zde tedy není žádná změna oproti předchozím zvyklostem.

6) Variantní vozy, vozy typu Bmz226x

Vozy s „x“ na konci se do plánovaného řazení vkládají jako jeden standardní vůz (např. Bmz 226). V tomto případě se pro plánované řazení neřeší možnost náhrady jinou řadou (překlápěcí vůz).

Variatní vozy typu WRmz 817 / WRmee 814 se vloží jako překlápěcí vozy se @.

Vozy ARmpee 829 s poznámkou ve VOD „ARmpee829/Aee140“ se vloží také jako překlápěcí vůz se @.

razeni_2020.txt · Poslední úprava: 02.12.2019 09:58 autor: pd