Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

organizace_zpracovani_razeni [23.11.2019 23:33] (aktuální)
pd vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Organizace zpracování řazení ======
 +
 +<​note>​Tato část popisuje organizační záležitosti týkající se zpracování řazení.</​note>​
 +
 +
 +===== 1) Postup přidělování vlaků =====
 +
 +Vždy pro nový GVD probíhá nové rozdělení vlaků mezi jednotlivé řadiče. Toto rozdělení provádí správce skupiny podle následujícího postupu:
 +  - V první fázi jsou vlaky rezervovány pro řadiče, kteří je zpracovávali už v předcházejícím roce. Pokud loňský řadič zájem nemá, jsou tyto vlaky uvolněny a nabídnuty dále. ​
 +  - Volné a nově uvolněné skupiny vlaků jsou nabídnuty ostatním řadičům.
 +  - Je-li o volnou skupinu vlaků více zájemců, přidělí správce skupiny tyto vlaky jednotlivým zájemcům podle svého uvážení. Přičemž přihlédne:​
 +    - k množství vlaků spravovaných jednotlivými řadiči (neakumulovat velké množství vlaků jedním řadičem)
 +    - k oběhové provázanosti jednotlivých skupin vlaků (nicméně není nezbytnou podmínkou, aby oběhově provázané vlaky spravoval pouze jeden řadič)
 +    - k úrovni dosavadní spolupráce
 +
 +Přehled vlaků je pro každý rok GVD uveden v tabulkách, které jsou dostupné v sekci Řazení v administraci. Skupiny vlaků řadičům přiděluje správce skupiny. V některých letech může být správců více, jsou pak určeny oblasti (většinou na geografickém základě), které správce skupiny spravuje. ​
 +
 +Zájemce o zpracování vlaků postupuje takto:
 +  - V měsíci listopadu je spuštěna fáze pro rezervaci vlaků na příští rok. Zájemce o zpracování vlaků kontaktuje správce skupiny s informací, které vlaky z nadcházejícího GVD má zájem zpracovávat. ​
 +  - Správce skupiny mu potvrdí přidělení nebo nepřidělení jednotlivých skupin.
 +
 +
 +===== 2) Povinnosti řadičů =====
 +
 +
 +Řadič se o přidělené skupiny vlaků stará po celou dobu platnosti jízdního řádu (obvykle jeden rok). Tzn. během této doby zejména provádí případné aktualizace řazení (změny v průběhu roku). ​
 +
 +Pokud z časových nebo jiných důvodů nebude moci aktualizace provádět, informuje o tom správce skupiny, který může přidělené vlaky předat jinému řadiči.
 +
 +
 +===== 3) Povinnosti správců skupin =====
 +
 +  * Organizuje rozdělení vlaků ve své oblasti mezi jednotlivé řadiče. ​
 +  * Dohlíží nad dodržováním těchto pravidel.
 +
  
organizace_zpracovani_razeni.txt · Poslední úprava: 23.11.2019 23:33 autor: pd