Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


organizace_zpracovani_razeni

Organizace zpracování řazení

Tato část popisuje organizační záležitosti týkající se zpracování řazení.

1) Postup přidělování vlaků

Vždy pro nový GVD probíhá nové rozdělení vlaků mezi jednotlivé řadiče. Toto rozdělení provádí správce skupiny podle následujícího postupu:

 1. V první fázi jsou vlaky rezervovány pro řadiče, kteří je zpracovávali už v předcházejícím roce. Pokud loňský řadič zájem nemá, jsou tyto vlaky uvolněny a nabídnuty dále.
 2. Volné a nově uvolněné skupiny vlaků jsou nabídnuty ostatním řadičům.
 3. Je-li o volnou skupinu vlaků více zájemců, přidělí správce skupiny tyto vlaky jednotlivým zájemcům podle svého uvážení. Přičemž přihlédne:
  1. k množství vlaků spravovaných jednotlivými řadiči (neakumulovat velké množství vlaků jedním řadičem)
  2. k oběhové provázanosti jednotlivých skupin vlaků (nicméně není nezbytnou podmínkou, aby oběhově provázané vlaky spravoval pouze jeden řadič)
  3. k úrovni dosavadní spolupráce

Přehled vlaků je pro každý rok GVD uveden v tabulkách, které jsou dostupné v sekci Řazení v administraci. Skupiny vlaků řadičům přiděluje správce skupiny. V některých letech může být správců více, jsou pak určeny oblasti (většinou na geografickém základě), které správce skupiny spravuje.

Zájemce o zpracování vlaků postupuje takto:

 1. V měsíci listopadu je spuštěna fáze pro rezervaci vlaků na příští rok. Zájemce o zpracování vlaků kontaktuje správce skupiny s informací, které vlaky z nadcházejícího GVD má zájem zpracovávat.
 2. Správce skupiny mu potvrdí přidělení nebo nepřidělení jednotlivých skupin.

2) Povinnosti řadičů

Řadič se o přidělené skupiny vlaků stará po celou dobu platnosti jízdního řádu (obvykle jeden rok). Tzn. během této doby zejména provádí případné aktualizace řazení (změny v průběhu roku).

Pokud z časových nebo jiných důvodů nebude moci aktualizace provádět, informuje o tom správce skupiny, který může přidělené vlaky předat jinému řadiči.

3) Povinnosti správců skupin

 • Organizuje rozdělení vlaků ve své oblasti mezi jednotlivé řadiče.
 • Dohlíží nad dodržováním těchto pravidel.
organizace_zpracovani_razeni.txt · Poslední úprava: 06.07.2024 15:09 autor: 127.0.0.1

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki