Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

mezinarodni_vlaky_do_polska [24.11.2019 00:39] (aktuální)
pd vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Zpracování mezinárodních vlaků do Polska ======
 +
 +Protože mezinárodní vlaky v Polsku mají vedle svého mezinárodního čísla i //​národní//​ číslo, je třeba pro zachování správné funkčnosti dodržet následující postupy: ​
 +
 +===== Způsob pro rok 2020 a novější =====
 +
 +Aby nebylo nutné vytvářet mnoho samostatných vlaků, v roce 2020 a následujících letech jsou vlaky do Polska vytvářeny jako jeden vlak pro celý úsek. Přičemž u dopravce PKPIC je jako primární číslo vlaku využito mezinárodního čísla. Příklad vyplnění formuláře pro vlak EC 100 Moravia (Wien - Warszawa):
 +
 +Železnice: **ÖBB,​ČD,​PKPIC**\\
 +Druh: **ÖBB:​EC/​ČD:​EC/​PKPIC:​IC**\\
 +Číslo: **ÖBB:​100:​Moravia|ČD:​100:​Moravia|PKPIC:​100/​44000/​44001:​Moravia**\\
 +Jméno: //jméno vlaku není vyplněno//​\\
 +Seřazení: **100** (musí být vyplněno)
 +
 +
 +Pro vyplnění pole Číslo je použita [[kombinace_vice_cisel_nebo_kategorii#​zmena_cisel_i_druhu_u_vice_dopravcu_-_komplexni_verze|Kombinace více čísel a kategorií - komplexní verze]]. ​
 +
 +Číslo vlaku u dopravce PKPIC musí být vytvořeno ve tvaru 100/​44000/​44001,​ tzn. mezinárodní číslo jako první. Tím je zajištěno,​ že u všech dopravců se tento vlak zařadí pod stejným číslem 100.
 +
 +V případě pokračování vlaku dále do Běloruska a Ruska (kde vlak obdrží opět jiné číslo) je třeba tyto úseky zpracovat již jako samostatné vlaky s [[odkazy_na_jiny_vlak|propojovacími odkazy]] na navazující úseky. ​
 +
 +
 +===== Způsob pro roky 2018 a 2019 =====
 +
 +V letech 2018 a 2019 se vytvářejí samostatné vlaky pro Polsko a pro ostatní země:
 +
 +**Úsek na českém území**: vyplnit pouze dopravce ČD, českou kategorii a české (mezinárodní) číslo (popř. i dopravce ÖBB, ZSSK, START, a další a jejich kategorie).
 +
 +**Úsek na polském území**: vyplnit pouze dopravce PKPIC, polskou kategorii vlaku a polské číslo ve tvaru 41000/​41001/​117 - tzn. číslo nesmí být zkrácené (nelze 41000/1) a jako třetí číslo musí být uvedeno mezinárodní číslo vlaku.
 +
 +**Případný další úsek** do Běloruska a Ruska musí být vytvořen opět samostatně se svými dopravci, kategoriemi a číslem vlaku.
 +
 +Propojovací odkazy musí obsahovat celé nezkrácené číslo vlaku, tzn. např. u vlaku 117 musí být "Ze stanice Bohumín jede jako [link PKPIC EIC 41000/​41001/​117 Praha]"​.
 +
 +
 +V případě, že je vlak rozdělen na 3 a více úseků, postačuje uvést propojovací odkaz jen na bezprostředně předcházející a bezprostředně navazující úsek. Tzn. v případě vlaku Nice - Moskva bude dělení následující:​\\
 +- úsek SNCF: číslo vlaku 19, propojovací odkaz na [link TI EN 13013]\\
 +- úsek TI: číslo vlaku 13013/​13016,​ propojovací odkazy z [link SNCF EN 19] a na [link OBB EN 408]\\
 +- úsek ÖBB+ČD: číslo vlaku 408, propojovací odkazy z [link TI EN 13013/​13016] a na [link PKPIC EN 41014/​41015/​408]\\
 +- úsek PKPIC: číslo vlaku 41014/​41015/​408,​ propojovací odkazy z [link CD EN 408] a na [link BC S 18]\\
 +- úsek BČ+RŽD: číslo vlaku 18, propojovací odkaz z [link PKPIC EN 41014/​41015/​408]\\
 +(Poznámka: v tomto případě je jedno, jestli se v odkazech uvede zkratka dopravce OBB nebo CD, BC nebo RZD - odkazy budou stejně funkční v obou případech). ​
 +
  
mezinarodni_vlaky_do_polska.txt · Poslední úprava: 24.11.2019 00:39 autor: pd