Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


kombinace_vice_cisel_nebo_kategorii

Kombinace více čísel nebo kategorií vlaku

Vlak může být během své cesty veden pod různými čísly i v různých kategoriích. Přitom mohou nastat různé případy:

1) Více čísel u jednoho dopravce (bez změny druhu)

Typicky v případech lomeného čísla z důvodu zachování souladu se směrem číslování. Např. na trati 194 vlak Os 8108/9 (to znamená, že vlak na své trase postupně obdrží dvě čísla 8108 a 8109). V tomto případě se do kolonky Číslo zapíší obě čísla v plném formátu.

Příklad:

Číslo: 8108/8109

2) Více druhů u více dopravců (bez změny čísla)

Např. vlaky Praha - Žilina jsou u ČD jako vlaky EC, u ZSSK jako vlaky Ex, ale u obou dopravců je zachováno stejné číslo vlaku. V tomto případě je potřeba druh vlaku zapsat ve formátu:

dopravce1:druh1/dopravce2:druh2/dopravce3:druh3/…

Příklad:

Druh: ČD:EC/ZSSK:Ex

V případech, kdy jsou kategorie vlaků u všech použitých dopravců jedinečné (v daném roce), může být druh zapsán i ve zjednodušeném zápisu:

druh1/druh2/druh3/…

Např. vlaky Cheb - Nürnberg jsou na ČD jako Sp, na DB jako RE. Přitom zároveň platí, že u ČD neexistuje kategorie RE a u DB neexistuje kategorie Sp. V takovém případě lze druh zjednodušeně zapsat bez zkratek dopravců:

Druh: Sp/RE

3) Změna čísel i druhů u více dopravců - jednoduchá verze

V některých případech má jeden vlak u více dopravců rozdílný druh i číslo. Např. vlak Wien - Warszawa je u ÖBB i ČD jako EC 104, u PKPIC jako EIC 104/45000/1. Takový případ lze zapsat buď zjednodušeně:

Druh: EC/EIC
Číslo: 104/45000/45001

Což na stránce povede k výsledku:

EC/EIC 104/45000/45001

Ve výpisu vlaků EC u ÖBB i ČD a EIC u PKPIC ale bude vlak uveden pod stejným číslem 104/45000/45001, což nemusí být žádoucí. Lze to řešit následujícím způsobem (bod 4):

4) Změna čísel i druhů u více dopravců - komplexní verze

Výsledek lze přesněji specifikovat pomocí rozšířeného zápisu (pozor - jako oddělovač musí být použito svislítko namísto lomítka!):

Druh: ÖBB:EC/ČD:EC/PKPIC:EIC
Číslo: ÖBB:104|ČD:104|PKPIC:104/45000/45001

Na stránce se tento zápis zobrazí následovně:

ÖBB: EC 104
ČD: EC 104
PKPIC: EIC 104/45000/45001

Přičemž ve výpisu EC vlaků ÖBB i ČD se zobrazí jen s číslem 104, ve výpisu EIC vlaků PKPIC se zobrazí s číslem 104/45000/45001. Zároveň bude vlak vyhledatelný podle libovolného čísla.

Počet skupin čísel (oddělených svislítkem) musí být stejný jako počet druhů (oddělených lomítkem).

5) Změna čísel i druhů u více dopravců, včetně změny jména vlaku

V případě, že u různých dorpavců dochází i ke změně jména vlaku, použije se tento rozšířený formát:

Druh: PKPIC:EIC/DB:EC
Číslo: PKPIC:44/17006/17007:Sprewa|DB:44:Spree

Na stránce se tento zápis zobrazí následovně:

PKPIC: EIC 44/17006/17007 Sprewa
DB: EC 44 Spree

V tomto případě se už jméno vlaku neuvádí do kolonky Jméno.

6) Změna čísla i druhu u jednoho dopravce

Typicky celý vlak formálně pokračuje jako přímé vozy na jiném vlaku a dopravce se přitom nemění. Např. IC 1008 Regiojet je v úseku Návsí - Třinec veden jako Os 2988. Toto lze zapsat jako:

Druh: Os/IC
Číslo: :2988|:1008

Toto se na stránce se zobrazí jako:

Os 2988 / IC 1008

Tento způsob ale není vhodný pro úplně všechny podobné případy. Je nutno zvážit, zda nebude vhodnější vlaky vložit samostatně každý zvlášť.

Důležité poznámky

1. Je-li v kolonce Číslo uvedeno více než jedno číslo, je nutné vyplnit i kolonku Seřazení.

2. Neměly by se kombinovat úplně odlišná čísla vlaků, např. START:1204|HŽ:15800, protože do kolonky Seřazení lze uvést pouze jedno číslo (1204 nebo 15800), čímž ale u jednoho z dopravců bude vlak špatně seřazen. V některých případech to nemusí vadit, ale obecně je vhodnější takový vlak rozdělit na dva samostatné vlaky - jeden vlak s číslem 1204 pouze pro úsek START, druhý vlak s s číslem 15800 pouze pro úsek HŽPP. Do poznámky u obou vlaků je pak třeba přidat propojovací odkaz na navazující vlak.

3. Pořadí druhů, čísel a názvů vlaků musí být v pořadí odpovídající směru jízdy. Např. vlak Wien - Warszawa má vyplněno číslo ve tvaru ÖBB:104|ČD:104|PKPIC:104/45000/45001, vlak v opačném směru Warszawa - Wien musí mít uvedeno číslo PKPIC:104/54000/54001|ČD:105|ÖBB:105. Stejné pravidlo o pořadí platí i v případě více jmen názvů jednoho vlaku.

kombinace_vice_cisel_nebo_kategorii.txt · Poslední úprava: 23.11.2019 22:38 autor: pd