Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


fixni_poznamky

Fixní poznámky u vozů

U některých vozů jsou přednastaveny pevné poznámky, které se u daného vozu zobrazí automaticky a není třeba je ručně vypisovat. Text poznámky je zobrazen i v náhledu v nabídce vozů při najetí myši na obrázek vozu. Poznámky mohou být definovány zvlášť pro použití v plánovaném nebo ve skutečném řazení.

Vytvoření poznámek

Následující část se týká správy vozů v řazení.

Poznámky se definují v polích Pozn. plán. a Pozn. skut. v Editoru nabídky vozů.

Základní struktura poznámky:

(podmínka)[jazyk]vlastní text poznámky

Příklad poznámky:

([0]==21)[cs]místa č. 51 a 52 pro cestující na vozíku

Podmínka nemusí být uvedena, v tom případě bude poznámka zobrazena vždy (v rámci plánovaného nebo skutečného řazení). Je-li zobrazení poznámky nutné svázat s určitým obsahem kódu vozu, uvede se podmínka do kulatých závorkách. Číslo v hranatých závorkách uvnitř podmínky je číslo pole mezi hvězdičkami v kódu vozu (číslováno od nuly).
[0] = obvykle rezervační číslo vozu
[1] = označení vozu
[2] = trasa
[3] = poznámka1
[4] = poznámka2

Operátor „rovná se“ musí být uveden dvakrát: ==
Operátor „nerovná se“ musí být uveden ve formě: !=

Podmínka ([0]==21) zajistí, že tato poznámka se zobrazí pouze tehdy, pokud bude rezervační číslo vozu rovno 21. Což lze využít např. pro odlišení toho, zda je je vůz zařazen v rychlíku (má rezervační číslo 21) nebo je zařazen v osobním vlaku (je bez rezervačního čísla).

Jako jazyk se uvádí do hranatých závorek zkratka jazyka, ve kterém je poznámka napsána. Toto označení je povinné.

Dále je možno používat více různých poznámek v rámci jednoho vozu. Jednotlivé poznámky jsou odděleny svislou čarou „|“.

Při zapisování složitějších poznámek pozor na případné chybějící závorky. Syntaxe musí být přesně podle následujících příkladů. Nejsou povoleny ani mezery mezi závorkami nebo u svislé čáry. Vždy si u nějakého vlaku zkontrolujte, že poznámka funguje!

Příklady

[cs]místa č. 51 a 52 pro cestující na vozíku … pevná poznámka, která se zobrazí vždy

([0]==21)[cs]místa č. 51 a 52 pro cestující na vozíku … poznámka se zobrazí pouze v případě, že rezervační číslo vozu je 21

([0]!=' ')[cs]místa č. 111, 113, 115, 117 pro cestující s jízdním kolem … poznámka se zobrazí pouze v případě, že je uvedeno libovolné rezervační číslo vozu, tzn. poznámka se nezobrazí u vozů bez čísla - toto je použitelné např. k odlišení osobních vlaků, u kterých se vyhrazená místa neaplikují (osobní vlaky nemají rezervační čísla vozů). Upozornění: mezi apostrofy nesmí být mezera, zde je zobrazena pouze z technických důvodů.

([0]==11)[de]Plätze 11-16, 21-26, 31-36 bahn.comfort|([0]==12)[de]Ruhewagen … definice různých poznámek v závislosti na tom, zda má vůz rezervační č. 11 nebo 12

Fixní poznámka se nezobrazuje u uzamčených vozů.
fixni_poznamky.txt · Poslední úprava: 06.07.2024 15:09 autor: 127.0.0.1

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki