Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


cislo_pro_serazeni_v_seznamu

Číslo pro seřazení v seznamu

Číslo v poli Seřazení určuje seřazení vlaků na stránkách s výpisem seznamu vlaků. Seznamy vlaků nejsou řazeny podle svého Čísla vlaku (které může být i nenumerické a tudíž by řazení mohlo být problematické), ale podle hodnoty v poli Seřazení, která je čistě numerická (a je odvozená od čísla vlaku).

Pole Seřazení se většinou nemusí ručně vyplňovat. Při ukládání je sem automaticky zkopírováno Číslo vlaku, u lomených čísel je automaticky zkopírována první číselná část.

Seřazení je nutno vyplnit u vlaků s komplexním zápisem čísel. Např. u vlaku s komplexním číslem ÖBB:104|ČD:104|PKPIC:104/45000/45001 musí být do kolonky Seřazení ručně zadáno číslo 104. Také u jiných nestandardních čísel vlaků (jako např. číslo vlaku složené pouze z písmen) je třeba tuto kolonku vyplnit ručně.

Při ukládání vlaku se kontroluje shodnost čísla Seřazení s numerickou částí Čísla vlaku. V drtivé většině případů by se měly shodovat, pouze ve zvláštních případech popsaných v předchozím odstavci se mohou lišit. V takovém případě lze chybovou zprávu ignorovat.

cislo_pro_serazeni_v_seznamu.txt · Poslední úprava: 06.07.2024 17:39 autor: pd

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki